Back to top

Terminologia de lingüística textual

Presentació
modalització intuïtiva modalització intuïtiva

 • ca  modalització intuïtiva, n f

Definició
Modalització pròpia de l'intercanvi comunicatiu individual que, com a conseqüència de la interpretació lliure que l'emissor fa de l'intercanvi en què participa, posa de manifest les característiques idiosincràtiques de l'emissor.
modalització obligada modalització obligada

 • ca  modalització obligada, n f

Definició
Modalització pròpia de l'intercanvi comunicatiu institucionalitzat que, com a conseqüència de l'ajustament a un conjunt de normes i valors preestablerts, posa de manifest el distanciament de l'emissor respecte al text i els receptors.
 • ca  modalitzar, v tr

Definició
Personalitzar un text mitjançant l'actualització d'una sèrie de marques que denoten el posicionament discursiu de l'emissor, la tria i la priorització d'uns elements per sobre dels altres, l'èmfasi que l'emissor posa en certs aspectes i la transgressió de les normes lingüístiques i socials.

Nota

 • Vegeu procediment de modalització.
mode de producció complex mode de producció complex

 • ca  mode de producció complex, n m

Definició
Mode de producció de la comunicació que resulta de combinar diversos modes simples i els nivells de comunicació corresponents.

Nota

 • En un mode de producció complex, un acte comunicatiu de mode directe es converteix en missatge respecte a un nou àmbit de receptors, que el poden rebre també en mode directe o bé en mode diferit.
mode de producció de la comunicació mode de producció de la comunicació

 • ca  mode de producció de la comunicació, n m

Definició
Cadascuna de les formes de comunicació que pot adoptar un acte comunicatiu segons que l'emissió i la recepció coincideixin o divergeixin en el temps i l'espai.

Nota

 • Els modes de producció de la comunicació poden ser modes de producció simples o modes de producció complexos.
mode de producció simple mode de producció simple

 • ca  mode de producció simple, n m

Definició
Mode de producció de la comunicació constituït per un únic nivell de comunicació

Nota

 • Són tipus de modes de producció simples el mode directe i el mode diferit.
 • ca  mode diferit, n m

Definició
Mode de producció simple en què l'emissió i la recepció del missatge no són simultànies, com a conseqüència de la separació física de l'emissor i del receptor.

Nota

 • En un mode diferit, només són possibles textos monogestionats, l'ancoratge dels quals no depèn exclusivament de la situació comunicativa.
 • ca  mode directe, n m

Definició
Mode de producció simple en què l'emissió i la recepció del missatge són simultànies, com a conseqüència de la coincidència física dels participants o de la utilització d'un mitjà tècnic que resol la separació física dels participants.

Nota

 • 1. En un text poligestionat de mode directe, el procés d'elaboració depèn de la interpretació constant que els interlocutors fan del context comunicatiu i de la mateixa comunicació en curs.
 • 2. Segons com sigui la simultaneïtat, es distingeix entre el mode directe cara a cara i el mode directe a través d'un mitjà.