Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Terminologia de lingüística textual

Presentació
 • ca  parlant, n m, f

Definició
Usuari d'una llengua pertanyent a una comunitat lingüística i cultural que, com a emissor i receptor, és agent de la conservació i l'evolució d'aquesta llengua.
patró argumentatiu patró argumentatiu

 • ca  patró argumentatiu, n m

Definició
Patró discursiu que reflecteix les raons, les creences i els valors que justifiquen un acte, un punt de vista, una idea, un fet o un esdeveniment, sovint utilitzat com a eina per persuadir l'interlocutor.

Nota

 • El patró argumentatiu respon a la qüestió "Què opino i per què opino això?".
 • ca  patró descriptiu, n m

Definició
Patró discursiu que reflecteix les característiques dels objectes, els processos, els estats i les persones.

Nota

 • El patró descriptiu respon a la qüestió "Què són les coses i com són?".
 • ca  patró directiu, n m

Definició
Patró discursiu que reflecteix la voluntat de conduir altri a adoptar un determinat comportament.

Nota

 • El patró directiu respon a la qüestió "Què s'ha de fer?".
 • ca  patró discursiu, n m

Definició
Cadascuna de les formes prototípiques de textualització que, simples o combinades, serveixen de motlle a l'emissor per representar com és el món, com pretén que sigui, com l'entén i el viu o com vol que el vegin els altres.

Nota

 • Són patrons discursius prototípics el patró descriptiu, el patró narratiu, el patró directiu, el patró argumentatiu i el patró expressiu.
 • ca  patró expressiu, n m

Definició
Patró discursiu que reflecteix la part afectiva i sensitiva de l'emissor i la seva valoració o apreciació del món.

Nota

 • El patró expressiu respon a la qüestió "Què sento?".
 • ca  patró narratiu, n m

Definició
Patró discursiu que reflecteix una història que s'esdevé en fases successives en un eix temporal.

Nota

 • El patró narratiu respon a la qüestió "Què passa o ha passat?".
 • ca  pla de la llengua, n m

Definició
Cadascun dels nivells de descripció lingüística i paralingüística emprats en l'estudi de la llengua per a analitzar-ne diferents aspectes.

Nota

 • Els principals plans de la llengua són el pla gramatical (que inclou el pla fonològic, el pla morfològic i el pla sintàctic), el pla semàntic i el pla pragmàtic; sobreposats, també hi ha el pla prosòdic i el pla gràfic.
 • ca  pla gràfic, n m

Definició
Pla de la llengua que concerneix la plasmació del missatge sobre un suport físic mitjançant un conjunt de signes lingüístics i paralingüístics.

Nota

 • Per exemple, des del punt de vista del pla gràfic són suports del missatge un paper o una pantalla.
 • ca  pla gramatical, n m

Definició
Pla de la llengua que concerneix l'organització formal de la llengua en morfemes, paraules, sintagmes i oracions per a actualitzar els significats.