Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentació
 • ca  aerícola, adj ( NTJ 07S:2016(CA) )
  Cactus i altres plantes crasses.
 • es  aerícola, adj

Definició
Que creix totalment en medi aeri, com algunes bromeliàcies i orquídies.
 • ca  aerobi total, n m
 • es  aerobio total, n m

Definició
Microorganisme que necessita o tolera la presència d'oxigen molecular per a viure.
 • ca  aerosol marí, n m ( NTJ 01V-2:2018(CA) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Disseny i projecte dels espais verds: Recomanacions de projecte d'arbrat viari: Criteris de selecció: NTJ 01V. Part 2. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2018. 84 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-82-4
 • es  aerosol marino, n m ( NTJ 01V-2:2018(ES) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Diseño y proyecto de los espacios verdes: Recomendaciones de proyecto de arbolado viario: Criterios de selección: NTJ 01V. Parte 2. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2018. 84 p. (Normas Tecnológicas de Jardinería i Paisajismo)
  ISBN 978-84-96564-83-1

Definició
Aerosol originat per l'esquitxada d'aigua marina en els rompents, format per petites gotes d'aigua salada.

Nota

 • Els aerosols marins poden estar contaminats per pol·luents que hi pugui haver en l'aigua de mar, com ara certs tensioactius.
 • ca  afil·le -a, adj ( NTJ 07S:2016(CA) )
  Cactus i altres plantes crasses.
 • es  áfilo -la, adj

Definició
Que no té fulles.
 • ca  afluent, n m

Definició
Corrent d'aigües residuals que entren en una depuradora o que són sotmeses a un procés de tractament.
 • ca  agavàcia, n f ( NTJ 07S:2016(CA) )
  Cactus i altres plantes crasses.
 • es  agavácea, n f

Definició
Planta de la família de les agavàcies, de fulles rígides sovint carnoses, pròpia d'indrets àrids de les regions tropicals i subtropicals.

Nota

 • En un sentit ampli, la família de les agavàcies inclou no només les atzavares o agaves, les iuques i les cordilines, sinó també altres plantes de famílies afins, com ara el drago i les nolines.
 • ca  agaviforme, adj ( NTJ 07S:2016(CA) )
  Cactus i altres plantes crasses.
 • es  agaviforme, adj

Definició
Semblant a una agave o atzavara, de fulles més o menys carnoses, normalment en roseta, a vegades amb tronc baix o arborescent, pertanyent a diverses famílies de monocotiledònies.

Nota

 • Entre les plantes agaviformes se solen incloure, a més de les atzavares, entre altres, les dracenes, els àloes, les iuques, els formis i algunes bromeliàcies terrestres.
agent del projecte agent del projecte

 • ca  agent del projecte, n m, f ( NTJ 01J:2013(CA) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Disseny i projecte dels espais verds: Redacció de projectes de jardineria i paisatgisme: NTJ 01J. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-29-9

Definició
Persona física o jurídica que intervé en el procés de redacció d'un projecte.

Nota

 • Les seves obligacions venen determinades per les disposicions legals aplicables i pel contracte que origina la seva intervenció.
 • ca  agent patogen, n m ( NTJ 07A:2007(CA); NTJ 07S:2016(CA) )
  COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Subministrament del material vegetal: Qualitat general: NTJ 07A. 2a ed. rev. i act. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2007. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-06-0
  Cactus i altres plantes crasses.
 • es  agente patógeno, n m

Definició
Organisme, principalment nematodes, fongs, bacteris, fitoplasmes, virus o viroides, que pot produir una malaltia a una planta.
 • ca  agilitat canina, n f ( NTJ 15G:2015(CA) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Àrees d'esbarjo per a gossos: NTJ 15G. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2015. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-54-1

Definició
Disciplina esportiva en què un gos, conduït pel seu guia, ha de superar un circuit d'obstacles segons l'ordre marcat pel jutge de la competició.