Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentació
  • ca  jardinera, n f ( NTJ 03E:2005(CA); NTJ 08D:2012(CA) )
    FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Protecció del paisatge: Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció: NTJ 03E(CA). 2a ed. totalment rev. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2005. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-95372-98-3
    FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Implantació del material vegetal: Tècniques de plantació d'arbusts i similars: NTJ 08D. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2012. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-9656424-4

Definició
Moble de fusta, de metall, de formigó o d'altres materials o construcció d'obra que serveix per a plantar-hi plantes o per a col·locar-hi testos plantats.