Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentació
  • ca  urbanització, n m ( NTJ 03E:2005(CA) )
    FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Protecció del paisatge: Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció: NTJ 03E(CA). 2a ed. totalment rev. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2005. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-95372-98-3

Definició
Àrea edificada d'acord amb un pla urbanístic, formada generalment per torres amb jardí i dotada d'infraestructures, equipaments i espais verds.