Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentació
  • ca  camèfit, n m ( NTJ 07H:2003(CA); NTJ 08J:2019(CA) )
    FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA. Subministrament del material vegetal: Plantes herbàcies perennes: NTJ 07H. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2003. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-95372-88-6
    FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Implantació del material vegetal: Tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses. NTJ 08H. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2019. 76 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-96564-92-3
  • es  caméfito, n m

Definició
Forma biològica de les plantes perennes les gemmes perdurants de les quals estan situades per sobre del sòl i per sota de 25-50 cm d'alçària.