Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

radiació tèrmica - Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentació
radiació tèrmica radiació tèrmica

  • ca  radiació tèrmica, n f ( NTJ 16A:2008(CA); NTJ 16A:2013(CA) )
    FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Seguretat i salut als espais verds: Prevenció de riscos laborals en jardineria i paisatgisme: Aspectes generals: NTJ 16A. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2008. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-96564-08-4
    FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Seguretat i salut als espais verds: Prevenció de riscos laborals en jardineria i paisatgisme: Aspectes generals: NTJ 16A. Addenda 2013. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-96564-08-4

Definició
Forma d'intercanvi de calor de l'organisme amb les parets, els objectes o l'aire que l'envolten, en situacions d'exposició al fred o a la calor.

Nota

  • La radiació depèn de la temperatura de la pell de l'individu exposat i de la temperatura dels objectes i l'aire que l'envolten, i requereix l'aplicació de diferents ciències amb la finalitat d'aconseguir una acomodació satisfactòria del lloc de treball i el seu entorn i les característiques de la persona.