Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

rang de regulació - Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentació
rang de regulació rang de regulació

  • ca  rang de regulació, n m ( NTJ 04R-2:2005(CA); NTJ 14R:2014(CA) )
    FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA. Infraestructures bàsiques d'espais verds: Instal·lacions de sistemes de reg: Regs localitzats superficial i enterrat: NTJ 04R Part 2. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2005. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-95372-96-7
    FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Manteniment i conservació dels espais verds: Manteniment d'infraestructures de reg: NTJ 14R. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2014. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-96564-42-8

Definició
Rang de pressions de l'aigua a l'entrada de l'emissor, en el qual cada unitat emissora descarrega aigua dins del rang de taxes d'emissió especificat pel fabricant.