Back to top
 • ca  ajut al retorn, n m
 • es  ayuda al retorno
 • fr  aide au retour
 • en  return aid

Definició
Ajut d'un govern o una organització internacional destinat a facilitar el retorn voluntari d'un migrant al seu país d'origen.
 • ca  apàtrida, n m, f
 • es  apátrida
 • fr  apatride
 • en  stateless person

Definició
Persona que no té cap nacionalitat o que l'ha perduda sense adquirir-ne una altra, la condició jurídica de la qual depèn de la legislació de l'estat en què resideix.

Nota

 • La persona que té la nacionalitat d'un estat però que no gaudeix dels beneficis que normalment s'associen amb aquesta condició s'anomena apàtrida de facto.
 • ca  apatrídia, n f
 • es  apatridia
 • fr  apatridie
 • en  statelessness
 • en  statelessness status

Definició
Condició d'apàtrida.
 • ca  asil, n m
 • es  asilo
 • fr  asile
 • en  asylum

Definició
Protecció discrecional que un estat ofereix a una persona estrangera la vida, la llibertat o els drets fonamentals de la qual estan amenaçats o corren perill per actes de persecució o violència, derivats del comportament actiu o omissiu del país d'origen, per motius d'ètnia, religió, sexe, orientació sexual, nacionalitat, opinions polítiques o pertinença a un grup social determinat.

Nota

 • 1. L'asil es concedeix d'acord amb el principi de no-devolució i la prohibició d'expulsió.
 • 2. Són tipus d'asil l'asil diplomàtic, l'asil humanitari, l'asil polític i l'asil territorial.
 • ca  asilat | asilada, n m, f
 • es  asilado | asilada
 • fr  asilé | asilée
 • en  asylee

Definició
Persona a qui s'ha concedit asil.
 • ca  assentament, n m
 • es  asentamiento
 • fr  établissement
 • en  settlement

Definició
Lloc on una persona o una comunitat han establert el seu habitatge i on desenvolupen les seves activitats.
autorització d'entrada autorització d'entrada

 • ca  autorització d'entrada, n f
 • es  autorización de entrada
 • fr  autorisation d'entrée
 • en  entry clearance

Definició
Autorització que un estat concedeix a un estranger perquè pugui entrar legalment en el seu territori.
autorització d'estada autorització d'estada

 • ca  autorització d'estada, n f
 • ca  autorització de sojorn, n f
 • es  autorización de estancia

Definició
Autorització que un estat concedeix a un estranger perquè pugui estar-se legalment en el seu territori durant un temps determinat, generalment curt.
autorització de residència autorització de residència

 • ca  autorització de residència, n f
 • es  autorización de residencia
 • fr  autorisation de séjour
 • en  residence authorisation

Definició
Autorització que un estat concedeix a un estranger perquè pugui residir legalment en el seu territori durant un temps determinat, generalment llarg.
autorització de sojorn autorització de sojorn

 • ca  autorització d'estada, n f
 • ca  autorització de sojorn, n f
 • es  autorización de estancia

Definició
Autorització que un estat concedeix a un estranger perquè pugui estar-se legalment en el seu territori durant un temps determinat, generalment curt.