Back to top
 • ca  valor estret, n m
 • ca  rampoina, n f sin. compl.
 • es  chicharro
 • es  valor estrecho
 • fr  petite valeur
 • en  ankle biter
 • en  small cap
 • en  small cap stock
 • en  small capitalization stock

Actius financers

Definició
Valor d'elevada volatilitat, poca liquiditat i d'alt risc a la borsa, que sol tenir un preu baix i es negocia en un mercat estret.

Nota

 • La denominació catalana rampoina, la castellana chicharro i l'anglesa ankle biter s'utilitzen generalment en contextos poc formals.
ràtio borsària ràtio borsària

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  ràtio borsària, n f
 • es  ratio bursátil
 • fr  ratio boursier
 • en  stock market ratio

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Quocient propi de l'anàlisi fonamental entre dues magnituds relatives al valor d'una acció i a la comptabilitat d'una societat, que s'utilitza per a determinar el valor real d'aquesta acció amb relació a diversos aspectes.
ràtio cotització-valor comptable ràtio cotització-valor comptable

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  ràtio cotització-valor comptable, n f
 • es  ratio precio/valor contable
 • fr  ratio cours/valeur comptable
 • fr  ratio cours-valeur comptable
 • en  price to book ratio
 • en  price-to-book value ratio

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Ràtio borsària que es calcula dividint la cotització entre el valor comptable d'una acció.

Nota

 • El resultat més habitual de la relació entre cotització i valor comptable és superior a 1, ja que el valor comptable d'una acció, a diferència de la cotització, no recull els elements d'una empresa no convertibles en efectiu però que contribueixen al seu valor.
ràtio de rotació de l'actiu ràtio de rotació de l'actiu

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  ràtio de rotació de l'actiu, n f
 • es  ratio de rotación
 • es  ratio de rotación del activo
 • fr  coefficient de rotation de l'actif
 • fr  ratio de rotation de l'actif
 • en  asset turnover ratio
 • en  turnover ratio

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Ràtio que s'obté dividint les vendes totals d'una empresa pel valor dels actius totals disponibles.
ràtio del balanç ràtio del balanç

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  ràtio del balanç, n f
 • es  ratio del balance
 • fr  ratio tiré du bilan
 • en  balance-sheet ratio

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Quocient propi de l'anàlisi economicofinancera entre dues magnituds relatives a la comptabilitat d'una empresa.

Nota

 • Les ràtios del balanç més utilitzades són les ràtios de liquiditat, les ràtios d'endeutament, les ràtios de rotació i les ràtios de gestió de cobraments i pagaments.
ràtio dividend-benefici ràtio dividend-benefici

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  ràtio dividend-benefici, n f
 • es  pay-out
 • es  ratio de distribución de dividendos
 • es  ratio de política de dividendo
 • fr  ratio de distribution des dividendes
 • fr  ratio dividendes/bénéfice
 • fr  taux de distribution du bénéfice
 • en  dividend payout ratio
 • en  payout ratio

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Ràtio borsària que es calcula dividint el dividend per acció pel benefici per acció.

Nota

 • La ràtio dividend-benefici és un indicador de la política d'autofinançament i de repartiment de dividend d'una empresa determinada.
ràtio preu-benefici ràtio preu-benefici

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  ràtio preu-benefici, n f
 • es  ratio precio-beneficio
 • es  PER sigla
 • fr  ratio cours/bénéfice
 • fr  ratio cours-bénéfice
 • en  P/E ratio
 • en  price/earnings ratio
 • en  price-earnings ratio
 • en  PER sigla

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Ràtio borsària que es calcula dividint la cotització d'una acció pel benefici per acció.

Nota

 • En principi, un resultat elevat de la ràtio preu-benefici indica que l'acció està sobrevalorada, mentre que un resultat baix indica que està infravalorada.
reacció reacció

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  reacció, n f
 • es  reacción
 • fr  réaction
 • en  reaction

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Baixada pronunciada dels preus d'un mercat financer o d'un valor particular després d'un ascens.
realització de beneficis realització de beneficis

Procés de contractació

 • ca  realització de beneficis, n f
 • es  realización de beneficios
 • fr  prise de bénéfice
 • fr  prise de bénéfices
 • en  profit-taking

Procés de contractació

Definició
Acció d'un inversor de vendre a borsa els valors adquirits amb anterioritat a un preu més baix per a treure'n un benefici.
recompra d'accions recompra d'accions

Operacions borsàries

 • ca  recompra d'accions, n f
 • es  recompra
 • es  recompra de acciones
 • fr  rachat d'actions
 • en  buyback
 • en  corporate repurchase
 • en  stock buyback
 • en  stock repurchase

Operacions borsàries

Definició
Operació de compra que fa una empresa de les seves pròpies accions per a atendre una venda en descobert realitzada per error o per haver-ho fet en un nombre excessiu de valors.