Back to top

Terminologia de la ciberseguretat

Presentació
d'igual a igual d'igual a igual

Tecnologia

 • ca  d'igual a igual, adj
 • es  de igual a igual, adj
 • es  peer-to-peer, adj
 • fr  poste à poste, adj
 • en  P2P, adj
 • en  peer-to-peer, adj

Tecnologia

Definició
Dit de la tecnologia d'intercanvi de fitxers entre processadors d'una xarxa que permet que es puguin comunicar directament entre si sense haver de passar per un servidor central que redistribueixi les dades.
dada credencial dada credencial

Mitjans tècnics de seguretat

 • ca  dada credencial, n f
 • ca  credencial, n f sin. compl.
 • es  credencial, n f
 • es  dato credencial, n m
 • fr  authentifiant, n m
 • fr  information d'identification, n f
 • en  credential, n

Mitjans tècnics de seguretat

Definició
Cadascuna de les dades de control que permeten identificar i autenticar un usuari i donar-li accés als sistema d'acord amb els permisos que té assignats.

Nota

 • Les dades credencials més habituals són la combinació de nom d'usuari i contrasenya.
dades massives dades massives

Tecnologia

 • ca  dades massives, n f pl
 • es  macrodatos, n m pl
 • fr  données massives, n f pl
 • fr  données volumineuses, n f pl
 • fr  mégadonnées, n f pl
 • en  big data, n
 • en  massive data, n

Tecnologia

Definició
Conjunt de dades que pel seu volum, la seva naturalesa i la velocitat a què han de ser processades ultrapassen la capacitat dels sistemes informàtics habituals.

Nota

 • Per processar les dades massives, s'utilitzen tècniques d'estructuració i cerca de patrons.
dades obertes dades obertes

Tecnologia

 • ca  dades obertes, n f pl
 • es  datos abiertos, n m pl
 • fr  données ouvertes, n f pl
 • en  open data, n

Tecnologia

Definició
Conjunt de dades produïdes o recopilades per un organisme públic que es fan accessibles a la ciutadania per mitjà d'internet, sovint de caràcter estadístic, econòmic, geogràfic o mèdic.

Nota

 • 1. Les dades obertes permeten la consulta i la reutilització per a la construcció d'aplicacions i obres derivades.

  2. Les llicències i els termes d'ús de les dades obertes estan sotmesos a les lleis de reutilització de la informació del sector públic i en alguns casos poden tenir llicències de propietat intel·lectual, encara que es tendeix a obrir-les sense condicions sempre que es mantinguin sense manipular i amb l'obligatòria citació de la font i de la seva darrera actualització.
 • ca  de dia zero, adj
 • es  de día cero, adj
 • fr  jour zero, adj
 • en  0-day, adj
 • en  zero-day, adj

Atacs

Definició
Relatiu a la vulnerabilitat d'un dispositiu o sistema que encara és desconeguda pel fabricant, o que es coneix des de fa poc temps, i encara no té protecció ni s'ha fet pública als usuaris.

Nota

 • Per exemple, un atac de dia zero, una amenaça de dia zero, un virus de dia zero, un forat de seguretat de dia zero o una protecció de dia zero.
de màquina a màquina de màquina a màquina

Tecnologia

 • ca  de màquina a màquina, adj
 • ca  M2M, adj sigla
 • es  máquina a máquina, adj
 • es  M2M, adj sigla
 • fr  communication entre machines, adj
 • fr  M2M, adj sigla
 • en  machine-to-machine, adj
 • en  M2M, adj sigla

Tecnologia

Definició
Dit de la tecnologia que permet que els sistemes electrònics es comuniquin entre ells, fins i tot sense una intervenció humana directa.

Nota

 • Són exemples de comunicació de màquina a màquina els dispositius de seguretat com ara les alarmes, que es comuniquen amb els seus centres de control, i els lectors de targetes de crèdit o caixes registradores, que poden usar-se en qualsevol lloc on hi hagi senyal mòbil.
 • La sigla M2M correspon a l'equivalent anglès machine-to-machine.
delicte informàtic delicte informàtic

Atacs

 • ca  delicte informàtic, n m
 • es  delito informático, n m
 • fr  délit informatique, n m
 • en  computer crime, n

Atacs

Definició
Infracció comesa per l'ús, la modificació o la destrucció de programari, de maquinari o de dades transmeses per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació, generalment internet.
denegació de servei denegació de servei

Atacs

 • ca  denegació de servei, n f
 • ca  DoS, n f
 • es  denegación de servicio, n f
 • es  DoS, n f sigla
 • fr  déni de service, n m
 • fr  interruption de service, n f
 • fr  refus de service, n m
 • en  denial of service, n
 • en  DoS, n sigla

Atacs

Definició
Situació en la qual els usuaris autoritzats no poden accedir a la informació o als serveis d'un servidor web o d'una xarxa.
depurador depurador

Mitjans tècnics de seguretat

 • ca  depurador, n m
 • ca  desbrossador, n m sin. compl.
 • es  depurador, n m
 • fr  débogueur, n m
 • en  debugger, n

Mitjans tècnics de seguretat

Definició
Programa que ajuda a detectar els possibles errors en un programa, mentre s'està executant, perquè permet de veure contínuament el contingut de totes les seves estructures de dades.
desbloqueig desbloqueig

Mitjans tècnics de seguretat

 • ca  desbloqueig, n m
 • es  desbloqueo, n m
 • es  jailbreak, n m
 • es  rooteo, n m
 • es  rooting, n m
 • fr  déblocage, n m
 • fr  débridage, n m
 • fr  déplombage, n m
 • fr  déverrouillage, n m
 • fr  jailbreak, n m
 • fr  rootage, n m
 • en  jailbreaking, n
 • en  rooting, n

Mitjans tècnics de seguretat

Definició
Modificació del sistema d'explotació d'un aparell electrònic per a accedir a funcions i a programes en teoria inaccessibles a causa de les restriccions posades pel fabricant.