Back to top

Diccionari d'enginyeria civil

Presentació
barra litoral barra litoral

Enginyeria marítima

 • ca  barra litoral, n f
 • es  barra litoral
 • en  littoral bar
 • en  ridge

Enginyeria marítima

Definició
Dipòsit de sediments submergits no gaire allunyat de la costa, que fa rompre les onades en condicions d'alta energia.
barra longitudinal barra longitudinal

Enginyeria marítima

 • ca  barra longitudinal, n f
 • es  barra longitudinal
 • en  longshore bar

Enginyeria marítima

Definició
Dipòsit de sediments que es disposa paral·lel o lleugeurament oblic a la costa.
barra transversal barra transversal

Enginyeria marítima

 • ca  barra transversal, n f
 • es  barra transversal
 • en  cross-shore bar

Enginyeria marítima

Definició
Dipòsit de sediments que es disposa de forma perpendicular a la costa i que sovint és el resultat de l'acció d'^ones infragravitatòries^.
barraca d'obra barraca d'obra

Enginyeria de la construcció

 • ca  barraca d'obra, n f
 • es  caseta de obra
 • en  site hut

Enginyeria de la construcció

Definició
Construcció provisional feta amb materials lleugers que, en les obres, serveix d'oficina per al cap d'obra i per al personal administratiu, o com a menjador o vestidor per als treballadors.
barrera de decantació barrera de decantació

Enginyeria hidràulica

 • ca  barrera de decantació, n f
 • es  barrera de decantación
 • en  retention wall

Enginyeria hidràulica

Definició
Mur baix construït al llit d'un riu o al fons del mar, en aquelles zones on hi ha moviments d'aigua, per a retenir els còdols i la sorra.
barrera de formigó barrera de formigó

Enginyeria del transport

 • ca  barrera de formigó, n f
 • es  barrera de hormigón
 • en  concrete barrier

Enginyeria del transport

Definició
Barrera de seguretat rígida que disposa en el costat pel qual poden incidir els vehicles d'un perfil determinat que permet de retornar-los a la seva trajectòria i reconvertir l'energia cinètica horitzontal en energia cinètica vertical.

Els perfils més usats són l'F, el J i el Tric-bloc. Les barreres de formigó poden ser prefabricades o construïdes in situ.
barrera de seguretat barrera de seguretat

Enginyeria del transport

 • ca  barrera de seguretat, n f
 • es  barrera de seguridad
 • en  guardrail
 • en  guide rail
 • en  safety barrier

Enginyeria del transport

Definició
Sistema de contenció de vehicles usat als marges i a les mitjanes de la carretera per a retornar a la seva trajectòria els vehicles que se'n desvien, amortir el xoc i evitar que accedeixin a zones de perill, com ara calçades en sentit contrari, penya-segats o terraplens, o que col·lideixin amb obstacles.

Segons la deformabilitat, les barreres de segurerat es classifiquen en ^barreres flexibles^ i ^barreres rígides^. Si només un dels dos costats està preparat per a rebre col·lisions s'anomenen barreres simples i si tots dos costats hi estan preparats s'anomenen barreres dobles.
barrera deformable barrera deformable

Enginyeria del transport

 • ca  barrera flexible, n f
 • ca  barrera deformable, n f sin. compl.
 • es  barrera deformable
 • es  barrera flexible
 • en  flexible barrier

Enginyeria del transport

Definició
Barrera de seguretat deformable que en rebre un impacte permet una dissipació important de l'energia cinètica del vehicle.

En general, és una ^barrera metàl·lica^. Requereix que hi hagi un marge més o menys horitzontal al darrere perquè quan es deformi no deixi un buit pel qual pugui caure el vehicle.
barrera flexible barrera flexible

Enginyeria del transport

 • ca  barrera flexible, n f
 • ca  barrera deformable, n f sin. compl.
 • es  barrera deformable
 • es  barrera flexible
 • en  flexible barrier

Enginyeria del transport

Definició
Barrera de seguretat deformable que en rebre un impacte permet una dissipació important de l'energia cinètica del vehicle.

En general, és una ^barrera metàl·lica^. Requereix que hi hagi un marge més o menys horitzontal al darrere perquè quan es deformi no deixi un buit pel qual pugui caure el vehicle.
barrera geoquímica barrera geoquímica

Enginyeria del terreny i cartogràfica

 • ca  barrera geoquímica, n f
 • es  barrera geoquímica
 • es  barrera reactiva permeable
 • en  geochemical barrier
 • en  permeable reactive barrier

Enginyeria del terreny i cartogràfica

Definició
Medi dotat d'unes característiques químiques que fan que permeti el pas del flux de l'aigua a través seu, però no el d'alguns contaminants.