Back to top

Diccionari d'enginyeria civil

Presentació
 • ca  bassa, n f
 • es  alberca
 • es  balsa
 • en  reservoir

Enginyeria hidràulica

Definició
Excavació en el terreny que serveix per a emmagatzemar-hi aigua, destinada generalment a regar.

Una bassa acostuma a tenir algun tipus d'impermeabilització, tot i que el terreny aporta la capacitat resistent.
bassa d'experimentació de models bassa d'experimentació de models

Enginyeria hidràulica

 • ca  bassa d'experimentació de models, n f
 • es  balsa de experimentación de modelos
 • en  model test basin

Enginyeria hidràulica

Definició
Instal·lació que permet d'assajar i de millorar les característiques d'un vaixell, d'una plataforma petroliera o de qualsevol altre objecte que hagi de sotmetre's a l'acció del mar o d'un flux d'aigua.

Mitjançant la simulació de condicions adverses, com ara onatge, formació de gel a la superfície, vents o corrents violents, en una bassa de dimensions reduïdes, i l'estudi de les característiques hidrodinàmiques, de la resistència, dels problemes de la propulsió i de la capacitat de maniobra de models fets a escala que evolucionen en la bassa d'experimentació, s'aconsegueix d'esbrinar d'una manera força més econòmica quin seria el comportament del vaixell en el cas real.
bassa de laminació bassa de laminació

Enginyeria hidràulica

 • ca  bassa de laminació, n f
 • es  balsa de laminación
 • en  routing reservoir

Enginyeria hidràulica

Definició
Bassa que s'utilitza per a reduir els cabals de punta d'^hidrogrames d'avinguda^.
bastida bastida

Enginyeria de la construcció

 • ca  bastida, n f
 • es  andamio
 • en  scaffolding

Enginyeria de la construcció

Definició
Construcció provisional, feta antigament només amb taulons i actualment amb tubs de ferro i taulons, que suporta plataformes de treball per a fer accessibles als obrers els indrets on han de treballar.
bastó bastó

Enginyeria de la construcció

 • ca  tirantet, n m
 • ca  bastó, n m sin. compl.
 • es  latiguillo
 • en  tie

Enginyeria de la construcció

Definició
Peça metàl·lica allargada la funció de la qual consisteix a falcar dos mòduls o plafons d'encofrat de manera que no s'obrin per l'empenta que el formigó fresc exerceix sobre l'encofrat.

A ambdós extrems del tirantet es col·loquen unes peces roscades que serveixen per a controlar la separació entre els plafons i per a transmetre l'empenta al tirantet, de manera que aquest treballa per tracció. El tirantet està protegit per un tub plàstic que queda inscrit a l'element de formigó.
batimetria batimetria

Enginyeria marítima

 • ca  batimetria, n f
 • es  batimetría
 • en  bathymetry

Enginyeria marítima

Definició
Mapa topogràfic del fons marí.
batimetria batimetria

Enginyeria marítima

 • ca  batimetria, n f
 • es  batimetría
 • en  bathymetry

Enginyeria marítima

Definició
Mapa d'^isòbates^.
batimetria batimetria

Enginyeria marítima

 • ca  batimetria, n f
 • es  batimetría
 • en  bathymetry

Enginyeria marítima

Definició
Acció d'excavar el terreny per aquest procediment.
batitermògraf d'un sol ús batitermògraf d'un sol ús

Enginyeria marítima

 • ca  batitermògraf d'un sol ús, n m
 • ca  XBT, n m sigla
 • es  batitermógrafo desechable
 • es  XBT sigla
 • en  expendable bathythermograph
 • en  XBT sigla

Enginyeria marítima

Definició
Aparell de mesura de dimensions reduïdes que té forma de torpede i que es llança des d'un vaixell en marxa o des d'un helicòpter o un avió.

Durant l'enfonsament en el mar transmet, cap al mitjà de transport des d'on s'ha llançat, les lectures que va fent de la temperatura de l'aigua de mar que l'envolta en cada moment.

Nota

 • XBT és la sigla corresponent al terme anglès expendable bathythermograph.
beina beina

Enginyeria de la construcció

 • ca  beina, n f
 • es  vaina
 • en  post-tensioning duct

Enginyeria de la construcció

Definició
Conducte que allotja les armadures actives a les estructures posttesades.

En general, les beines es presenten en forma de tubs metàl·lics, amb ressalts o corrugacions a la superfície exterior, per a afavorir l'adherència al formigó i augmentar-ne la rigidesa.

També existeixen beines que no són metàl·liques.