Back to top
jaló jaló

Enginyeria del terreny i cartogràfica

 • ca  jaló, n m
 • es  jalón
 • en  surveyor's staff

Enginyeria del terreny i cartogràfica

Definició
Pal que és clavat a terra per a marcar una alineació provisional o una direcció.

També rep aquest nom l'element cilíndric vertical que subjecta el ^prisma^.
jàssera jàssera

Enginyeria de la construcció

 • ca  jàssera, n f
 • es  jácena
 • en  girder

Enginyeria de la construcció

Definició
Biga que serveix de suport a altres bigues.

En el cas d'una jàssera que sosté un sostre de biguetes, és possible emprar jàsseres despenjades o inverses, de cantell més gran que el sostre i tals que emergeixen, respectivament, pel parament inferior o superior del sostre, o bé jàsseres planes, de cantell igual al del sostre.

Tot i que les jàsseres planes són atractives des del punt de vista arquitectònic, presenten inconvenients significatius des del punt de vista estructural, pel seu cantell limitat, com ara la tendència a experimentar fallades fràgils en cas d'accions extraordinàries, a més de requerir quanties elevades de reforç.
jou jou

Enginyeria de la construcció

 • ca  jou, n m
 • es  brochal
 • en  bridging joist

Enginyeria de la construcció

Definició
Biga curta que descansa entre dues bigues que li són perpendiculars i que serveix per a sostenir una altra biga que no arriba a la paret, o bé una paret, per exemple, un celobert.
jumbo jumbo

Enginyeria de la construcció

 • ca  jumbo, n m
 • es  jumbo

Enginyeria de la construcció

Definició
Màquina que té un o més braços mecànics sobre els quals hi ha unes perforadores, com una lliscadora, un martell, un barnillatge o una boca de percussió, mitjançant les quals es fan els forats que posteriorment es carregaran d'explosius i que serviran per a l'avançament del túnel per voladura.

El jumbo s'utilitza per a l'obertura de túnels a la roca.
junt junt

Enginyeria del terreny i cartogràfica

 • ca  diàclasi, n f
 • ca  junt, n m sin. compl.
 • es  diaclasa
 • es  junta
 • en  joint

Enginyeria del terreny i cartogràfica

Definició
Superfície de ruptura d'una roca que separa blocs que no han sofert desplaçaments paral·lelament a la ruptura.
junt junt

Enginyeria de la construcció

 • ca  junt, n m
 • ca  junta, n f sin. compl.
 • es  junta estructural
 • en  structural joint

Enginyeria de la construcció

Definició
Pla que separa dues parts d'una mateixa construcció, especialment en el cas d'un pont, d'un edifici o d'obres de tipus lineal, per a independitzar-ne els moviments o les deformacions.

Se'n distingeixen els tipus següents: junt de construcció, quan s'ha format per a permetre la interrupció momentània del procés constructiu; junt de contracció, si es preveu per a permetre la lliure retracció inicial del formigó; junt de dilatació, quan té com a objecte l'absorció dels moviments de dilatació o d'escurçament induïts per les variacions de temperatura, i junt d'assentament, quan es disposa per a permetre l'assentament lliure de les parts o les estructures en contacte.

Els junts de caràcter defininiu (de dilatació o d'assentament) sovint es tracten amb algun material estanc o bé amb algun dispositiu especial d'acabat per a evitar els inconvenients que la interrupció material pugui causar sobre la utilització de l'element o de estructura afectat.
junt a mitja fusta junt a mitja fusta

Enginyeria de la construcció

 • ca  junt a mitja fusta, n m
 • es  junta a media madera
 • en  joint

Enginyeria de la construcció

Definició
Recolzament d'una biga sobre una altra biga a través d'un rebaix igual a la meitat del cantell.

Permet que una biga recolzi sobre una altra biga tot mantenint constant el cantell a través de la unió.
junt aïllant junt aïllant

Enginyeria del transport

 • ca  junt aïllant, n m
 • es  junta aislante
 • en  insulated joint

Enginyeria del transport

Definició
Junt disposat en el carril per a aïllar-lo elèctricament del que el segueix, tot mantenint la continuïtat de la via.
junt d'estanquitat junt d'estanquitat

Enginyeria hidràulica, Enginyeria de la construcció

 • ca  junt d'estanquitat, n m
 • es  junta de estanquidad
 • en  water bar

Enginyeria hidràulica, Enginyeria de la construcció

Definició
Dispositiu introduït al llarg d'una connexió, especialment en el cas de parts d'obres hidràuliques o de fonaments, per a proporcionar estanquitat durant el pas de l'aigua.

Generalment consta d'una banda de neoprè o d'un material similar que queda parcialment embeguda a les dues parts en contacte.
junt de mitgera junt de mitgera

Enginyeria de la construcció

 • ca  junt de mitgera, n m
 • es  junta de medianería

Enginyeria de la construcció

Definició
Junt format entre edificis de mitgera contigus i que actua alhora com a junt de dilatació i d'assentament.

Manté un marge d'uns quants centímetres i sovint és segellat mitjançant un material estanc i deformable.