Back to top
 • ca  Unió Internacional de Ferrocarrils, n f
 • ca  UIC, n f sigla
 • es  Unión Internacional de Ferrocarriles
 • es  UIC sigla
 • en  International Union of Railways
 • en  UIC sigla

Enginyeria del transport

Definició
Organisme internacional que té per objectiu la normalització de les instal·lacions i del material ferroviari i dels aspectes tècnics i organitzatius del ferrocarril.

Nota

 • UIC és la sigla corresponent a la denominació francesa, Union Internationale des Chemins de Fer.
 • ca  ull, n m
 • es  surgencia
 • en  exsurgence

Enginyeria hidràulica

Definició
Obertura per on surt l'aigua d'un molí o per on passa l'aigua d'un canal de regatge.
ull de gat ull de gat

Enginyeria del transport

 • ca  ull de gat, n m
 • es  captafaros de utilización en señalización horizontal
 • en  cat's-eye
 • en  delineator

Enginyeria del transport

Definició
Dispositiu de ^senyalització horitzontal^, format per un ^retroreflector^ fixat a la superfície del ^paviment^, utilitzat generalment com a guia òptica complementària de les ^marques viàries^.

S'usa per a delimitar carrils, sentits de circulació o vores de calçada.
ull de perdiu ull de perdiu

Enginyeria de la construcció

 • ca  ull de perdiu, n m
 • es  guisantillo

Enginyeria de la construcció

Definició
Àrid format per grans de 4 a 10 mm.
 • ca  ullal, n m
 • es  ojo
 • en  exsurgence

Enginyeria hidràulica

Definició
Ressurgència de gran potència, en forma de forat rodó de diàmetre entre alguns metres i més de cinquanta, present a les planes al·luvials, a la zona de contacte amb les terres calcàries.
ultrafiltració ultrafiltració

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  ultrafiltració, n f
 • es  ultrafiltración
 • en  ultrafiltration

Enginyeria sanitària i ambiental

Definició
Procés físic de tractament de l'aigua que consisteix a filtrar-la per mitjà d'una membrana que pot retenir partícules de mida superior a 0,002-0,3 µm.
ultrapassament de l'onatge ultrapassament de l'onatge

Enginyeria marítima

 • ca  ultrapassament de l'onatge, n m
 • es  rebase del oleaje
 • en  wave overtopping

Enginyeria marítima

Definició
Pas de l'aigua sobre una estructura marítima com a conseqüència de l'^onatge^ durant una tempesta.
ultrapassament de sediments ultrapassament de sediments

Enginyeria marítima

 • ca  ultrapassament de sediments, n m
 • es  rebase de sedimentos
 • en  sediment overtopping

Enginyeria marítima

Definició
Pas dels sediments sobre una platja o sobre una estructura marítima com a conseqüència de l'^onatge^ o de la ^sobreelevació del nivell del mar^ durant una tempesta.
unió unió

Enginyeria de la construcció

 • ca  unió, n f
 • es  unión
 • en  joint

Enginyeria de la construcció

Definició
Acció d'unir, connectar o acoblar dues o més peces metàl·liques mitjançant algun dispositiu o element.

En estructures metàl·liques, les unions poden ser unions soldades, unions collades o unions reblonades, segons que s'aconsegueixin mitjançant soldadura, cargols o reblons.
unió collada unió collada

Enginyeria de la construcció

 • ca  unió collada, n f
 • es  unión atornillada
 • en  bolted joint
 • en  fastened joint

Enginyeria de la construcció

Definició
Unió aconseguida mitjançant cargols.