Back to top
acer d'alt límit elàstic acer d'alt límit elàstic

Enginyeria de la construcció

 • ca  acer d'alt límit elàstic, n m
 • es  acero de alto límite elástico
 • en  high-strength steel

Enginyeria de la construcció

Definició
Acer amb un ^límit elàstic^ superior a 460 MPa.
acer de baixa relaxació acer de baixa relaxació

Enginyeria de la construcció

 • ca  acer de baixa relaxació, n m
 • es  acero de baja relajación
 • en  low-relaxation steel

Enginyeria de la construcció

Definició
Acer que experimenta una baixa pèrdua de tensió en el temps, sota deformació constant.

Els acers de baixa relaxació s'utilitzen com a armadura activa, en forma de cordons, en estructures de formigó pretensat.
acer inoxidable acer inoxidable

Enginyeria de la construcció

 • ca  acer inoxidable, n m
 • es  acero inoxidable
 • en  stainless steel

Enginyeria de la construcció

Definició
Acer resistent a la corrosió, que conté un mínim d'un 11 % en pes de crom.

Hi ha diferents graus d'acer inoxidable segons els elements que poden ser presents en l'aliatge, com ara carboni, níquel, molibdè, manganès o titani.
acer laminat acer laminat

Enginyeria de la construcció

 • ca  acer laminat, n m
 • es  acero laminado
 • en  rolled steel

Enginyeria de la construcció

Definició
Producte d'acer obtingut a partir d'un procés de fabricació basat en el laminatge de les peces per mitjà d'una sèrie de rodets.

El laminat es pot fer en fred, emprat principalment per a xapes d'acer, o en calent, emprat per a la fabricació de perfils laminats.
acoblament de barres acoblament de barres

Enginyeria de la construcció

 • ca  acoblament de barres, n m
 • es  acoplamiento de barras
 • en  lapped splice

Enginyeria de la construcció

Definició
Element mecànic consistent en un ^maneguet^ situat a l'extrem d'una barra d'armadura de reforç que permet de transferir forces entre dues barres d'armar embegudes en un massís de formigó.
acreció acreció

Enginyeria marítima

 • ca  acreció, n f
 • es  acreción
 • en  accretion

Enginyeria marítima

Definició
Acumulació de sediments en una ^platja^, produïda de manera natural o induïda per l'acció humana, deguda a un decaïment dels ^fluxos de sediments^ o bé a unes taxes d'aportació de sediments superiors a les del transport existent.
activador activador

Enginyeria del transport

 • ca  activador, n m
 • es  activante
 • en  activation agent
 • en  adhesion agent

Enginyeria del transport

Definició
Agent tensioactiu que, incorporat a un ^lligant hidrocarbonat^, permet de millorar la seva ^adhesivitat^ a l'^àrid^.
activitat crítica activitat crítica

Enginyeria de la construcció

 • ca  activitat crítica, n f
 • es  actividad crítica
 • en  critical activity

Enginyeria de la construcció

Definició
^Activitat d'obra^ el retard de la qual significa un retard de magnitud igual en la data de finalització d'aquesta obra de construcció.
activitat d'obra activitat d'obra

Enginyeria de la construcció

 • ca  activitat d'obra, n f
 • es  actividad de obra

Enginyeria de la construcció

Definició
Tasca necessària per a la realització d'una obra que consumeix temps i que pot consumir recursos.

S'utilitza en la planificació i programació d'obres.
 • ca  correntòmetre perfilador acústic Doppler, n m
 • ca  ADCP, n m sigla
 • ca  ADP, n m sigla
 • es  correntímetro perfilador acústico Doppler
 • es  ADCP sigla
 • es  ADP sigla
 • en  acoustic Doppler current profiler
 • en  ADCP sigla
 • en  ADP sigla

Enginyeria marítima

Definició
^Correntòmetre^ que transmet senyals acústics d'alta freqüència que són retrodispersats pel plàncton, per sediment en suspensió i per bombolles d'aire.

El canvi produït per l'efecte Doppler, en la freqüència dels senyals transmesos, permet de determinar la velocitat i la direcció dels elements retrodispersants a partir de l'assumpció que el moviment d'aquests és produït pels ^corrents marins^. El processament posterior dels senyals rebuts permet d'obtenir la distribució dels corrents en una vertical determinada des de gairebé la superfície fins al fons, de forma discretitzada cada un cert nombre de metres. La instal·lació d'aquest correntòmetre pot tenir un caràcter fix, si forma part d'un ^fondeig^, o mòbil, en cas de trobar-se en un ^bot hidrogràfic^ o en un ^vaixell oceanogràfic^.

Nota

 • La sigla ADCP correspon al terme anglès acoustic Doppler current profiler, i la sigla ADP, a acoustic Doppler profiler.