Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions

Presentació
atenció comunitària atenció comunitària

 • ca  atenció comunitària, n f
 • es  atención comunitaria, n f
 • fr  soins communautaires, n m pl
 • fr  soins dans le milieu de vie, n m pl
 • fr  soins de proximité, n m pl
 • fr  soins de santé communautaire, n m pl
 • en  community care, n
 • en  community health care, n

Definició
Atenció que pren en consideració els determinants socials de la salut, fomenta la promoció de la salut i la prevenció en les esferes individual i col·lectiva i prioritza l'atenció domiciliària i l'atenció sociosanitària, amb l'objectiu de mantenir les persones ateses integrades en el seu entorn i evitar o reduir la institucionalització.

Nota

 • L'atenció comunitària s'ofereix, per exemple, a través dels centres d'atenció sanitària i sociosanitària, com els hospitals de dia de salut mental, els serveis i programes de rehabilitació i els centres de salut mental, o a través d'instruments i programes concrets, com el pla de suport individualitzat o el programa d'atenció específica a les persones amb trastorns psicòtics incipients.
atenció domiciliària atenció domiciliària

 • ca  atenció domiciliària, n f
 • ca  servei d'atenció de salut a domicili, n m sin. compl.
 • es  asistencia domiciliaria, n f
 • es  atención domiciliaria, n f
 • es  servicio de atención de salud a domicilio, n m
 • fr  service de soins à domicile, n m
 • fr  soins à domicile, n m pl
 • en  domiciliary care, n
 • en  home care, n
 • en  home care service, n
 • en  home health care, n

Definició
Atenció social o sanitària que es presta al domicili d'una persona com a part d'un conjunt d'intervencions en crisi o quan les condicions personals no li permeten anar al centre assistencial, amb l'objectiu de mantenir-la en el seu entorn social i afectiu habitual.

Nota

 • L'atenció domiciliària ofereix una atenció integral tant a la persona atesa com a la seva unitat de convivència. En les persones amb un problema de salut mental, evita l'hospitalització psiquiàtrica i permet, així, que tinguin el màxim nivell de salut, qualitat de vida, benestar i autonomia.
atenció especialitzada atenció especialitzada

 • ca  atenció especialitzada, n f
 • es  atención especializada, n f
 • fr  soins spécialisés, n m pl
 • en  secondary care, n
 • en  specialised care, n
 • en  tertiary care, n

Definició
Atenció social o sanitària que es presta a persones amb necessitats complexes, difícils de gestionar, en serveis especialitzats en aquest tipus d'atenció.

Nota

 • 1. L'atenció especialitzada en l'àmbit de la salut mental pot ser una atenció ambulatòria o pot requerir l'hospitalització psiquiàtrica. En línies generals, el sistema sanitari compta amb una xarxa d'atenció a la salut mental d'adults, una xarxa d'atenció a la salut mental d'infants i joves i una xarxa d'atenció a les addiccions.
 • 2. Hi ha professionals que són de l'opinió que només l'atenció que es presta en el marc d'una hospitalització psiquiàtrica forma part de l'atenció especialitzada, ja que consideren que l'atenció que es presta als altres centres de salut i la resta de prestacions de salut en el marc de la comunitat formen part de l'atenció primària.
atenció integrada atenció integrada

 • ca  atenció integrada, n f
 • es  atención integrada, n f
 • es  cuidados integrados, n m pl
 • fr  soins intégrés, n m pl
 • en  integrated care, n

Definició
Atenció que unifica la planificació, la gestió clínica i la provisió dels serveis socials i sanitaris, la qual garanteix la qualitat com a model de pràctica col·laborativa entre diferents serveis amb l'objectiu d'obtenir resultats més satisfactoris en salut i una utilització adequada dels serveis, i de millorar la qualitat de vida i la satisfacció de l'usuari.

Nota

 • L'atenció integrada té en compte tots els agents implicats (persones ateses, professionals, agents de la comunitat, especialistes en gestió de casos, etc.) per a proveir serveis orientats a les necessitats de les persones i de la comunitat.
 • ca  atenció integral, n f
 • es  atención integral, n f
 • fr  soins intégraux, n m pl
 • en  integral care, n

Definició
Atenció que incorpora la promoció de la salut, la prevenció, la recuperació i la rehabilitació, la qual garanteix una gestió global de les necessitats de la persona en la dimensió física, psíquica, funcional, social i espiritual.
 • ca  atenció precoç, n f
 • ca  atenció primerenca, n f
 • es  atención precoz, n f
 • es  atención temprana, n f
 • fr  prise en charge précoce, n f
 • en  early childhood care, n

Definició
Conjunt d'intervencions dutes a terme per un equip interdisciplinari de professionals i adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a la seva família i al seu entorn que tenen per objectiu donar resposta al més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els infants amb trastorns en el desenvolupament o que corren el risc de patir-ne.
atenció primària atenció primària

 • ca  atenció primària, n f
 • ca  atenció primària de salut, n f
 • es  atención primaria, n f
 • es  atención primaria de salud, n f
 • fr  soins de santé primaires, n m pl
 • fr  soins primaires, n m pl
 • en  primary care, n
 • en  primary health care, n

Definició
Atenció sanitària o social bàsica, de caràcter assistencial, integral, polivalent, comunitari i preventiu, a què té accés la població de manera general, que constitueix el primer nivell de contacte de les persones amb els serveis sanitaris i socials públics, amb el qual es garanteix la proximitat i l'accessibilitat a aquests serveis.

Nota

 • 1. L'atenció primària té un paper important en la promoció de la salut mental i la prevenció dels trastorns mentals i els trastorns per ús de substàncies a través, per exemple, de la detecció precoç, la identificació dels factors de risc i el foment dels factors de protecció.
 • 2. L'atenció primària compta amb el suport dels serveis especialitzats de salut mental i addiccions per atendre les necessitats de salut i socials generals de les persones amb trastorns mentals i trastorns per ús de substàncies.
atenció primària de salut atenció primària de salut

 • ca  atenció primària, n f
 • ca  atenció primària de salut, n f
 • es  atención primaria, n f
 • es  atención primaria de salud, n f
 • fr  soins de santé primaires, n m pl
 • fr  soins primaires, n m pl
 • en  primary care, n
 • en  primary health care, n

Definició
Atenció sanitària o social bàsica, de caràcter assistencial, integral, polivalent, comunitari i preventiu, a què té accés la població de manera general, que constitueix el primer nivell de contacte de les persones amb els serveis sanitaris i socials públics, amb el qual es garanteix la proximitat i l'accessibilitat a aquests serveis.

Nota

 • 1. L'atenció primària té un paper important en la promoció de la salut mental i la prevenció dels trastorns mentals i els trastorns per ús de substàncies a través, per exemple, de la detecció precoç, la identificació dels factors de risc i el foment dels factors de protecció.
 • 2. L'atenció primària compta amb el suport dels serveis especialitzats de salut mental i addiccions per atendre les necessitats de salut i socials generals de les persones amb trastorns mentals i trastorns per ús de substàncies.
atenció primerenca atenció primerenca

 • ca  atenció precoç, n f
 • ca  atenció primerenca, n f
 • es  atención precoz, n f
 • es  atención temprana, n f
 • fr  prise en charge précoce, n f
 • en  early childhood care, n

Definició
Conjunt d'intervencions dutes a terme per un equip interdisciplinari de professionals i adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a la seva família i al seu entorn que tenen per objectiu donar resposta al més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els infants amb trastorns en el desenvolupament o que corren el risc de patir-ne.
atenció sociosanitària atenció sociosanitària

 • ca  atenció sociosanitària, n f
 • es  atención sociosanitaria, n f
 • fr  assistance médicosociale, n f
 • en  health and social care, n
 • en  integrated health and social care, n
 • en  residential care, n

Definició
Atenció que organitza de manera integrada l'assistència psiquiàtrica, mèdica i psicològica, les cures infermeres, la rehabilitació, la teràpia ocupacional, l'atenció a les famílies i la prestació de serveis socials d'acord amb les necessitats més complexes de persones amb problemes de salut crònics, les quals necessiten atenció física, social i mental continuada i d'alta intensitat.