Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions

Presentació
 • ca  any de vida ajustat per qualitat, n m
 • ca  AVAQ, n m sigla
 • es  año de vida ajustado por calidad, n m
 • es  AVAC, n m sigla
 • fr  année de vie ajustée par la qualité, n f
 • fr  année de vie pondérée par la qualité, n f
 • fr  AVPQ, n f sigla
 • en  quality-adjusted life year, n
 • en  QALY, n sigla

Definició
Unitat de mesura dels anys de vida corregits en funció de la qualitat de vida, condicionada per l'existència de problemes de salut, que s'utilitza com a indicador de salut.

Nota

 • 1. Els anys de vida ajustats per qualitat es calculen multiplicant els anys viscuts en un estat de salut concret pel valor d'utilitat relatiu a la qualitat de vida associada a aquest estat, que va de 0 a 1, en què 1 correspon a un estat de salut perfecte i 0, a la mort.
 • 2. Els anys de vida ajustats per qualitat són un indicador que permet associar un valor d'utilitat (satisfacció o qualitat de vida) a un estat de salut, definit pels anys viscuts en aquest estat. S'utilitzen en les anàlisis de cost-utilitat per a avaluar els resultats de les intervencions de salut i establir prioritats d'assignació de recursos sanitaris. En aquest sentit, permeten mesurar el cost i el benefici d'una intervenció sanitària en funció de l'esperança de vida subsegüent i la qualitat de vida experimentada en aquests anys.
 • 3. Els anys de vida ajustats per qualitat són un dels indicadors per a avaluar la càrrega de la malaltia, juntament amb els anys de vida ajustats per discapacitat i els anys viscuts amb discapacitat.
 • ca  any viscut amb discapacitat, n m
 • ca  AVD, n m sigla
 • es  año vivido con discapacidad, n m
 • es  AVD, n m sigla
 • fr  année de vie vécue avec une incapacité, n f
 • fr  AVI, n f sigla
 • en  year lived with disability, n
 • en  YLD, n sigla

Definició
Unitat de mesura dels anys que una persona viu amb un mal estat de salut o amb una discapacitat provocada per una malaltia o un grup de malalties determinat, que s'utilitza com a indicador de salut.

Nota

 • 1. Els anys viscuts amb discapacitat són una eina útil, en termes de planificació sanitària, per a definir prioritats i programes de prevenció.
 • 2. Els anys viscuts amb discapacitat són un dels indicadors per a avaluar la càrrega de la malaltia, juntament amb els anys de vida ajustats per discapacitat i els anys de vida ajustats per qualitat.
 • 3. Els anys viscuts amb discapacitat són un dels paràmetres que s'utilitzen per a calcular els anys de vida ajustats per discapacitat, juntament amb el anys potencials de vida perduts.
 • ca  any potencial de vida perdut, n m
 • ca  any de vida perdut, n m sin. compl.
 • ca  APVP, n m sigla
 • ca  AVP, n n sigla
 • es  año de esperanza de vida perdido, n m
 • es  año de vida perdido, n m
 • es  año de vida potencialmente perdido, n m
 • es  año potencial de pérdida de vida, n m
 • es  año potencial de vida perdido, n m
 • es  APPV, n m
 • es  APVP, n m sigla
 • es  AVP, n m sigla
 • es  AVPP, n m sigla
 • fr  année potentielle de vie perdue, n f
 • fr  APVP, n f sigla
 • en  potential year of life lost, n
 • en  year of potential life lost, n
 • en  PYLL, n sigla
 • en  YPLL, n sigla

Definició
Unitat de mesura de l'impacte en la població de la mortalitat prematura a causa d'una malaltia o un grup de malalties en particular, determinat pels anys que haurien viscut totes les persones que moren per una causa determinada si s'haguessin complert les seves esperances de vida normals en el conjunt de la seva comunitat, que s'utilitza com a indicador de salut.

Nota

 • 1. Per a calcular els anys potencials de vida perduts, se sol fixar una esperança de vida estàndard per a cada grup d'edat de la població. Els anys potencials de vida perduts es calculen restant l'edat de la defunció a l'esperança de vida presa com a referència.
 • 2. Els anys potencials de vida perduts són una eina útil, en termes de planificació sanitària, per a definir prioritats i programes de prevenció amb vista a reduir la mortalitat prematura.
 • 3. Els anys potencials de vida perduts són significatius en el cas de les persones amb trastorns mentals greus, les quals tenen una esperança de vida inferior a la de la població general.
 • 4. Els anys potencials de vida perduts són un dels paràmetres que s'utilitzen per a calcular els anys de vida ajustats per discapacitat, juntament amb el anys viscuts amb discapacitat.