Back to top
 • ca  qualitat de vida, n f
 • ca  QV, n f sigla
 • es  calidad de vida, n f
 • es  CV, n f sigla
 • fr  qualité de vie, n f
 • en  quality of life, n
 • en  QOL, n sigla

Definició
Percepció que té una persona de la seva condició de vida, determinada a partir de l'escala de valors, les aspiracions i les expectatives personals en els diferents àmbits de la vida personal, familiar i social.

Nota

 • Els àmbits en què s'avalua la qualitat de vida d'acord amb l'Escala GENCAT de qualitat de vida són: benestar emocional, relacions interpersonals, benestar material, desenvolupament personal, benestar físic, autodeterminació, inclusió social i drets.
 • ca  quimioprevenció, n f
 • ca  quimioprofilaxi, n f sin. compl.
 • es  quimioprevención, n f
 • es  quimiprofilaxis, n f
 • fr  chimioprévention, n f
 • fr  chimioprophylaxie, n f
 • en  chemoprevention, n
 • en  chemoprophylaxis, n

Definició
Prevenció primària que consisteix en l'administració d'agents químics per a impedir el desenvolupament d'una malaltia.

Nota

 • La quimioprevenció es pot aconsellar en dones amb risc elevat de patir càncer de mama.
 • ca  quimioprevenció, n f
 • ca  quimioprofilaxi, n f sin. compl.
 • es  quimioprevención, n f
 • es  quimiprofilaxis, n f
 • fr  chimioprévention, n f
 • fr  chimioprophylaxie, n f
 • en  chemoprevention, n
 • en  chemoprophylaxis, n

Definició
Prevenció primària que consisteix en l'administració d'agents químics per a impedir el desenvolupament d'una malaltia.

Nota

 • La quimioprevenció es pot aconsellar en dones amb risc elevat de patir càncer de mama.
 • ca  quimioteràpia, n f
 • es  quimioterapia, n f
 • fr  chimiothérapie, n f
 • en  chemotherapy, n

Definició
Tractament per agents químics que actuen sobre cèl·lules patològiques amb un perjudici tolerable dels teixits orgànics.

Nota

 • La quimioteràpia es destina sovint a intentar eliminar les cèl·lules canceroses i impedir-ne la reproducció.

  Els medicaments en quimioteràpia emprats es classifiquen en agents alquilants, antimetabòlits, antibiòtics antitumorals, derivats de plantes i quimioteràpics específics.
 • ca  quimioteràpic, n m
 • es  quimioterápico, n m
 • fr  chimiothérapique, n m
 • en  chemotherapeutic, n

Definició
Agent obtingut per síntesi química o derivat d'alguna substància natural amb capacitat d'actuar de manera més o menys selectiva sobre cèl·lules patològiques, que comporta un perjudici tolerable dels teixits orgànics.
 • ca  quist, n m
 • es  quiste, n m
 • fr  kyste, n m
 • en  cyst, n

Definició
Producció patològica en forma de bossa closa, proveïda de membrana interna, que conté una substància líquida o semilíquida.

Nota

 • En contextos terminològics poc precisos, sovint reben el nom de quists altres estructures hístiques que, en realitat, són falsos quists o pseudoquists, perquè no tenen membrana interna.

  La denominació quist prové del grec kýstis 'bufeta'.
 • ca  qualitat de vida, n f
 • ca  QV, n f sigla
 • es  calidad de vida, n f
 • es  CV, n f sigla
 • fr  qualité de vie, n f
 • en  quality of life, n
 • en  QOL, n sigla

Definició
Percepció que té una persona de la seva condició de vida, determinada a partir de l'escala de valors, les aspiracions i les expectatives personals en els diferents àmbits de la vida personal, familiar i social.

Nota

 • Els àmbits en què s'avalua la qualitat de vida d'acord amb l'Escala GENCAT de qualitat de vida són: benestar emocional, relacions interpersonals, benestar material, desenvolupament personal, benestar físic, autodeterminació, inclusió social i drets.