Back to top
  • ca  emigrant, n m, f

Definició
Persona que deixa un territori per establir-se en un altre.

Nota

  • En el context de la Unió Europea, es considera emigrant la persona que ha deixat de tenir la residència habitual en un estat membre durant un període mínim de dotze mesos.
  • ca  empatia, n f

Definició
Capacitat de percebre i comprendre el comportament, les emocions i els sentiments d'una altra persona o un grup de persones per un procés d'identificació amb aquesta persona o grup de persones.
estranger | estrangera estranger | estrangera

  • ca  estranger | estrangera, n m, f

Definició
Persona que no té la nacionalitat d'un estat determinat.

Nota

  • En el context de la Unió Europea, es considera estrangera una persona que no té la nacionalitat de cap dels estats membre.