Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Sistemes de resolució alternativa de conflictes (ADR)

Presentació
resolució alternativa de conflictes resolució alternativa de conflictes

 • ca  resolució alternativa de conflictes, n f
 • ca  ADR, n f sigla
 • es  resolución alternativa de conflictos, n f
 • es  resolución alternativa de disputas, n f
 • es  resolución alternativa de litigios, n f
 • es  ADR, n f sigla
 • fr  mode alternatif de règlement des conflits, n m
 • fr  mode substitutif de résolution des différends, n m
 • fr  règlement alternatif de conflits, n m
 • fr  ADR, n m sigla
 • fr  MARC, n m sigla
 • fr  MSRD, n m sigla
 • en  alternative dispute resolution, n
 • en  ADR, n sigla

Definició
Resolució de conflictes sense intervenció judicial.

Nota

 • 1. Els procediments de resolució alternativa de conflictes més habituals són l'arbitratge, la conciliació i la mediació.
 • 2. La sigla ADR correspon a la denominació anglesa alternative dispute resolution. Per extensió, aquesta sigla també s'utilitza sovint, tant en masculí com en femení, amb el sentit de 'procediment de resolució alternativa de conflictes' (per exemple, "L'arbitratge és un ADR" o "Les ADR més habituals són l'arbitratge, la conciliació i la mediació").
 • 3. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme resolució alternativa de conflictes (sigla ADR):

  S'aprova la forma resolució alternativa de conflictes, calc de l'anglès alternative dispute resolution, juntament amb la sigla anglesa ADR, i es reconsidera, doncs, la decisió presa en la reunió del Consell Supervisor núm. 538, del 15 de desembre de 2011, en què es va fixar la forma resolució de conflictes extrajudicial i la sigla REC, pels motius següents:

  Pel que fa a la forma resolució de conflictes extrajudicial, aprovada inicialment pel Consell Supervisor,

  ·és semànticament imprecisa i, per tant, equívoca, ja que els procediments de resolució de conflictes que inclou aquesta etiqueta (la mediació, l'arbitratge, etc.), encara que tenen lloc sense la intervenció d'un jutge, poden produir-se en el marc de processos judicials, de manera que no és exacte qualificar-los de procediments extrajudicials.(1)

  Pel que fa a la nova proposta, resolució alternativa de conflictes,

  ·és una denominació adequada i s'identifica perfectament amb el concepte;

  ·és la forma més utilitzada en els textos d'especialitat i entre els experts;

  ·segueix el paral·lelisme de les denominacions utilitzades en altres llengües;

  ·té el vistiplau dels especialistes del sector, que han sol·licitat explícitament la reconsideració del cas.

  Pel que fa a les sigles,

  ·la sigla aprovada inicialment pel Consell Supervisor (RCE) no té cap ús;

  ·la sigla utilitzada habitualment en qualsevol context per a designar aquest concepte (i, per extensió, per a fer referència a qualsevol procediment de resolució alternativa de conflictes), tant en català com, majoritàriament, en la resta de llengües, és ADR, corresponent a la denominació anglesa;

  ·ADR és una sigla molt consolidada, amb un ús similar, o fins i tot superior, al de la denominació desenvolupada.

  Entre resolució alternativa de conflictes i resolució de conflictes alternativa, s'opta per resolució alternativa de conflictes, malgrat que aquesta forma trenca el sintagma resolució de conflictes, que és la denominació del concepte superordinat corresponent i, per tant, el descriptor de la definició, per motius d'ús, perquè la forma consolidada, tal com mostren la majoria de textos especialitzats i, en general, la cerca a internet, és resolució alternativa de conflictes (la forma resolució de conflictes alternativa se sol utilitzar sobretot en contextos explicatius del tipus "resolució de conflictes alternativa a la via judicial", però no com a denominació global del concepte). També en altres llengües romàniques se segueix majoritàriament aquesta estructura.

  (1) Contextos com ara el següent, en què s'ha substituït la forma resolució alternativa de conflictes per la forma normalitzada inicialment resolució de conflictes extrajudicial, permeten veure que l'ús d'aquesta forma no és prou escaient:

  "S'ha dut a terme en diversos jutjats un projecte sobre la implantació de la mediació intrajudicial en matèria civil, per a potenciar la *resolució de conflictes extrajudicial."

  En canvi, s'entén sense problemes amb la forma resolució alternativa de conflictes:

  "S'ha dut a terme en diversos jutjats un projecte sobre la implantació de la mediació intrajudicial en matèria civil, per a potenciar la resolució alternativa de conflictes."

  [Acta 623, 28 de juny de 2017]
resolució de conflictes en línia resolució de conflictes en línia

 • ca  resolució de conflictes en línia, n f
 • ca  ODR, n f sigla
 • es  resolución de conflictos en línea, n f
 • es  resolución de disputas en línea, n f
 • es  ODR, n f sigla
 • fr  règlement des litiges en ligne, n m
 • fr  règlement en ligne des conflits, n m
 • fr  règlement en ligne des litiges, n m
 • fr  résolution des conflits en ligne, n f
 • en  online dispute resolution, n
 • en  ODR, n sigla

Definició
Resolució alternativa de conflictes que es duu a terme mitjançant l'ús d'Internet i de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Nota

 • 1. La sigla ODR correspon a la denominació anglesa online dispute resolution. Per extensió, aquesta sigla també s'utilitza sovint, tant en masculí com en femení, amb el sentit d'un procediment de resolució alternativa de conflictes que compleix aquestes característiques (per exemple, "Els ODR ofereixen suport tècnic per a la resolució de conflictes" o "Les ODR nomes difereixen de les ADR per la manera en què es desenvolupen".
 • 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme resolució de conflictes en línia (sigla ODR):

  Es reconsidera la forma RCL, aprovada pel Consell Supervisor a la reunió núm. 538 com a sigla equivalent a la denominació catalana resolució de conflictes en línia, i s'aprova en el seu lloc la forma ODR, d'origen anglès, pels motius següents:

  ·la sigla aprovada inicialment pel Consell Supervisor (RCL) no té gens d'ús;

  ·la sigla utilitzada habitualment en qualsevol context per a designar aquest concepte (i, per extensió, per a fer referència a qualsevol procediment de resolució de conflictes en línia) és ODR, corresponent a la denominació anglesa;

  ·ODR és una sigla molt consolidada, amb un ús similar, o fins i tot superior, al de la denominació desenvolupada.

  [Acta 623, 28 de juny de 2017]
reunió restaurativa reunió restaurativa

 • ca  reunió restaurativa, n f
 • es  encuentro restaurativo, n m
 • es  reunión restaurativa, n f
 • en  conferencing, n

Definició
Pràctica restaurativa utilitzada en l'àmbit penal consistent a reunir, a més de l'infractor i la víctima del delicte, altres persones del seu entorn proper, que els fan de xarxa de suport, o altres membres de la comunitat, a fi que tots els implicats puguin participar en el procés de presa de decisió sobre la millor manera de respondre al fet delictiu.

Nota

 • 1. Les reunions restauratives són originàries de Nova Zelanda.
 • 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme reunió restaurativa:

  S'aprova la denominació reunió restaurativa pels motius següents:

  ·és una alternativa catalana al manlleu de l'anglès conferencing, relativament utilitzat entre els especialistes;

  ·és una forma lingüísticament adequada, explicativa del concepte i transparent, constituïda pel nucli reunió i l'adjectiu restauratiu -iva, aprovat també pel Consell Supervisor en aquesta mateixa acta, referit específicament a "l'actuació o la solució jurídica que té com a objectiu millorar la convivència entre les persones reforçant-ne els vincles afectius, compensant el dany causat a les víctimes en casos de delicte i, en la mesura possible, restituint les relacions personals malmeses";

  ·ja es documenta en textos especialitzats;

  ·en altres llengües es documenten designacions anàlogues;

  ·té el consens dels especialistes.

  Altres denominacions que s'han valorat, però que finalment s'han desestimat, d'acord amb l'opinió dels especialistes, són les següents:

  ·el manlleu conferencing: tot i que té un cert ús, es considera que és innecessari i que pot substituir-se sense problema per la denominació aprovada;

  ·els calcs aproximats de l'anglès conferència, junta o assemblea: s'han descartat perquè remeten a altres significats i no s'identificarien amb el concepte;

  ·reunió reparadora, reunió reparativa, reunió restauradora: s'han descartat perquè l'adjectiu utilitzat habitualment pels especialistes per a designar les actuacions d'aquest tipus, que busquen millorar la convivència entre les persones reforçant-ne els vincles, compensant el dany causat i, en la mesura possible, restituint les relacions, és restauratiu -iva. Pel que fa, específicament, a reunió reparadora, el Consell Supervisor fa notar, malgrat tot, que seria una solució també possible i lingüísticament adequada, d'acord amb la sinonímia aprovada en aquesta mateixa acta entre els adjectius restauratiu -iva i reparador -a.

  [Acta 621, 19 de maig de 2017]