Back to top
 • ca  nada-ioga, n m
 • ca  ioga del so, n m sin. compl.
 • es  nada yoga, n m
 • es  yoga del sonido, n m
 • en  nada yoga, n
 • en  yoga of sound, n
 • sa  nāda-yoga, n m

Tipus de ioga

Definició
Ioga que es fonamenta en el poder del so, especialment de les vibracions procedents de la recitació reiterada d'un mantra o d'una fórmula sagrada, com a via per a reduir el pes de les fluctuacions mentals i aconseguir una ment lliure d'impureses.

Nota

 • La forma nada-ioga prové del sànscrit nāda, que significa 'so', i yoga 'ioga'.
 • ca  nadi, n f
 • es  nadi, n f
 • en  nadi, n
 • sa  nāḍī, n f

Nadis

Definició
Conducte energètic del cos subtil a través del qual circula el prana.

Nota

 • 1.Hi ha tres nadis principals: la susumnà, la idà i la pingalà.
 • 2. La denominació nadi prové del sànscrit nāī, que significa 'conducte'.
nadi-xòdhana-pranaiama nadi-xòdhana-pranaiama

Pranaiama

 • ca  pranaiama de la purificació, n m
 • ca  nadi-xòdhana-pranaiama, n m sin. compl.
 • es  nadi shodhana pranayama, n m
 • en  nadi shodhana pranayama, n
 • sa  nāḍī-śodhana-prāṇāyāma, n m

Pranaiama

Definició
Pranaiama en què el iogui va alternant la respiració, inspiració i expiració, per una banda del nas i per l'altra, fent petites pauses entremig i tapant-se ara un nariu, ara l'altre, que té com a objectiu purificar els conductes energètics i calmar la ment.

Nota

 • 1. En el pranaiama de la purificació els narius es tapen, alternativament, amb el dit polze i amb el dit petit i el dit anular alhora, mantenint sempre el dit del mig i el dit índex a la base del palmell de la mà, o bé a la part central del front, i el braç flexionat amb el colze a tocar del cos.
 • 2. La forma nadi-xòdhana-pranaiama prové del sànscrit nāī-śodhana-prāāyāma, denominació constituïda pels formants nāī- 'canals energètics', śodhana 'purificació' i prāāyāma 'pranaiama', 'respiració'.
nata-rajàssana nata-rajàssana

Àssanes

 • ca  postura del rei ballarí, n f
 • ca  nata-rajàssana, n m sin. compl.
 • es  postura del rey bailarín, n f
 • en  lord of the dance pose, n
 • sa  naṭa-rājāsana, n n

Àssanes

Definició
Postura en què el iogui es manté dret, aguantant-se sobre una cama, amb l'altra cama flexionada enrere en angle recte, agafant el peu alçat amb la mà de la mateixa banda per darrere l'esquena i amb l'altre braç estirat endavant o enlaire.

Nota

 • 1. La postura del rei ballarí es fa primer amb la cama i el braç d'un costat i després amb la cama i el braç de l'altre costat.
 • 2. La forma nata-rajàssana prové del sànscrit naa-rājāsana, denominació constituïda pels formants naa 'ballarí' o 'dansaire', rājan 'rei' (en referència a un dels atributs del deu Xiva, que balla) i āsana 'postura'.
 • ca  naulí, n f
 • es  nauli, n f
 • en  nauli, n
 • sa  naulī, n f

Kriàs

Definició
Krià de l'abdomen i dels òrgans interns de l'abdomen.

Nota

 • 1. Per fer la naulí, el iogui es posa dret, amb les cames lleugerament flexionades i amb les mans a les cuixes, vincla el tronc cap endavant i expira fins a extreure tot l'aire dels pulmons. A continuació, mantenint la retenció amb els pulmons buits, fa una retracció dels músculs de l'abdomen, per zones: dels músculs centrals, dels músculs de l'esquerra i dels músculs de la dreta. Tot seguit, encara amb els pulmons buits, fa un moviment de rotació circular amb l'abdomen, passant per cadascuna de les zones musculars, de manera que fa un massatge a tots els òrgans. Quan ha acabat deixa l'abdomen en posició de repòs i inspira.
 • 2. La forma naulí prové del sànscrit naulī.
 • ca  netí, n m
 • es  neti, n m
 • en  neti, n
 • sa  netī, n m

Kriàs

Definició
Krià de les fosses nasals i la boca.

Nota

 • 1. El netí es pot fer utilitzant aigua tèbia amb sal o bé un fil o un catèter. En el primer cas, s'introdueix l'aigua, amb l'ajuda d'un petit atuell, per la fossa nasal dreta i es fa sortir per l'esquerra; a continuació es repeteix l'operació començant per la fossa esquerra. En el segon cas, el fil o catèter s'introdueix per la fossa nasal dreta, s'empeny avall fins a la gola i, des de la gola, s'agafa i s'extreu amb els dits; la mateixa operació es repeteix començant per la fossa nasal esquerra.
 • 2. La forma netí prové del sànscrit netī.
 • ca  niama, n m
 • es  niyama, n m
 • en  niyama, n
 • sa  niyama, n m

Conceptes generals

Definició
Conjunt de compromisos individuals de conducta que ha d'adquirir el iogui amb si mateix.

Nota

 • 1. El niama és el segon anga del ioga clàssic, segons la classificació de Patànjali. Va precedit del iama i seguit de l'àssana. Segons Patànjali, el niama inclou cinc obligacions fonamentals: la puresa, l'acontentament, l'austeritat, l'estudi d'un mateix i la devoció per una deïtat.
 • 2. La forma niama prové del sànscrit niyama, de les arrels ni, que significa 'sota', i yam, 'controlar', 'restringir'.