Back to top

Terminologia de les dones en el món laboral

Presentació
permís de lactància permís de lactància

 • ca  permís de lactància, n m
 • es  permiso de lactancia, n m
 • fr  congé allaitement, n m
 • fr  congé d'allaitement, n m
 • en  breastfeeding leave, n

Definició
Permís que té un treballador d'absentar-se una hora del lloc de treball per atendre la lactància d'un fill menor de 9 mesos.

Nota

 • 1. L'hora de què consta el permís de lactància pot dividir-se en dues fraccions, o bé pot substituir-se per la reducció de mitja hora en la jornada laboral.
 • 2. La durada del permís de lactància s'incrementa proporcionalment en els casos de parts, adopcions o acolliments múltiples.
 • 3. Poden gaudir del permís de lactància tant pares com mares.
permís de maternitat permís de maternitat

 • ca  permís de maternitat, n m
 • es  permiso de maternidad, n m
 • fr  congé de maternité, n m
 • fr  congé maternité, n m
 • en  maternity leave, n

Definició
Permís retribuït d'absència del lloc de treball en cas de part, adopció o acolliment d'un fill, de què pot gaudir qualsevol dels progenitors.

Nota

 • 1. En cas de part, les sis primeres setmanes d'un permís de maternitat són de descans obligatori per a la mare o, en cas de parella homosexual femenina, per a la mare que ha donat a llum.
 • 2. La titularitat d'un permís de maternitat correspon a la mare treballadora, malgrat ser transferible a l'altre progenitor.
permís de paternitat permís de paternitat

 • ca  permís de paternitat, n m
 • es  permiso de paternidad, n m
 • fr  congé de paternité, n m
 • fr  congé paternité, n m
 • en  paternity leave, n

Definició
Permís retribuït d'absència del lloc de treball en cas de naixement, adopció o acolliment d'un fill, de què pot gaudir el progenitor que no ha gaudit del permís de maternitat.

Nota

 • El permís de paternitat és un dret individual i exclusiu del pare, malgrat ser transferible a l'altre progenitor.
pla d'igualtat a l'empresa pla d'igualtat a l'empresa

 • ca  pla d'igualtat a l'empresa, n m
 • es  plan de igualdad en la empresa, n m
 • fr  plan pour l'égalité professionnelle dans l'entreprise, n m
 • en  gender equality plan at the workplace, n

Definició
Pla elaborat per a assolir en una empresa la igualtat d'oportunitats entre dos grups de treballadors o entre un grup i la majoria de treballadors, especialment la igualtat entre gèneres.
política de conciliació política de conciliació

 • ca  política de conciliació, n f
 • es  política de conciliación, n f
 • fr  politique de conciliation travail-famille, n f
 • en  work-life balance policy, n

Definició
Política d'una empresa que, mitjançant mesures concretes, té l'objectiu d'incrementar la qualitat de vida personal i laboral dels treballadors, permetre una major compatibilitat entre totes dues i contribuir a reduir les desigualtats de gènere en el mercat de treball.
política familiarment responsable política familiarment responsable

 • ca  política familiarment responsable, n f
 • es  política familiarmente responsable, n f
 • fr  politique familiale responsable, n f
 • en  family-friendly policy, n

Definició
Política d'ocupació que facilita als treballadors la conciliació de la vida laboral i familiar i el compliment de les obligacions en tots dos àmbits, la qual comporta un canvi en la cultura del treball i fomenta la igualtat de gènere.
 • ca  porta de vidre, n f
 • es  puerta de cristal, n f
 • en  glass door, n

Definició
Barrera invisible que representa les limitacions amb què es troba una dona en començar a treballar, la qual impedeix el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions amb un home.
procés de selecció igualitari procés de selecció igualitari

 • ca  procés de selecció igualitari, n m
 • es  proceso de selección igualitario, n m
 • fr  processus de sélection équitable, n m
 • en  equitable selection process, n

Definició
Procediment pel qual una empresa incorpora el personal en funció de la seva adequació al lloc de treball i del seu nivell de competència professional, sense fer cap mena de discriminació per raó de gènere.

Nota

 • Un procés de selecció igualitari ha de ser inclusiu i donar igualtat d'oportunitats a tothom que compleixi els requisits per al lloc de treball de què es tracti.