Back to top

Terminologia de les dones en el món laboral

Presentació
responsable sindical d'igualtat responsable sindical d'igualtat

  • ca  responsable sindical d'igualtat, n m, f
  • es  responsable sindical de igualdad, n m, f
  • en  trade union equality officer, n

Definició
Delegat sindical encarregat de vetllar per la igualtat de tracte i d'oportunitats en el marc de la negociació col·lectiva en una empresa.

Nota

  • El responsable sindical d'igualtat compleix les funcions següents: col·laborar amb el professional d'igualtat de dones i homes de l'empresa, si existeix, per promoure-hi la igualtat d'oportunitats (o, si no n'hi ha, directament amb Recursos Humans); assessorar el conjunt de la representació sindical, l'empresa i les persones que treballen al centre de treball en matèria d'igualtat; integrar sistemàticament la perspectiva de gènere a totes les àrees i els nivells d'intervenció sindical, d'organització del treball i de negociació col·lectiva, i vetllar pel compliment efectiu de les lleis d'igualtat i de les lleis contra les violències masclistes en l'àmbit de l'empresa.