Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de mobilitat sostenible

Diccionari de mobilitat sostenible - Presentació

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2020-2022
Amb la col·laboració de:
- Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic)
- Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (Direcció General d’Energia, Direcció General de Transports i Mobilitat)
- Generalitat de Catalunya. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
- Generalitat de Catalunya. Institut Català d’Energia (ICAEN)
- Ajuntament de Barcelona. Regidoria de Mobilitat
- Autoritat del Transport Metropolità
- Associació per a la Promoció del Transport Públic
- Institut Metropolità del Taxi

 

El Diccionari de mobilitat sostenible recull gairebé dos-cents vuitanta termes de l'àmbit després de l’ampliació de més de cent termes del 2022, amb la previsió de continuar augmentant amb noves àrees en anys successius. Així, els termes afegits el 2022 completen, d’una banda, àrees ja existents i, de l’altra, aporten les àrees noves Mode ferroviari i Transport per cable.

Es tracta, doncs, d’una obra en elaboració, que ha tingut una important col·laboració de múltiples especialistes d’organismes diversos en els casos de més complexitat terminològica. Això es fa palès en el document Arbre de camp, que mostra quin és el pla complet de l'obra, i el document Equip de treball, que recull tots els especialistes que hi han intervingut.

Els termes estan extrets de diverses fonts de buidatge, entre les quals destaca el Vocabulaire panlatin du développement durable, de Realiter, en què el TERMCAT es va ocupar de les formes catalanes; aquest vocabulari és la font original d’una mica menys d’una quarta part dels termes presentats, igualment completats amb definicions, notes i altres equivalents.

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà, francès, italià i anglès; una definició, i, en un nombre elevat de casos, també notes explicatives i de rellevància dintre la mobilitat sostenible o notes que fan referència a termes relacionats. A més, bona part de les fitxes de vehicles (del mode viari, el mode ferroviari o la tracció per cable) van acompanyades d'imatges que les il·lustren.

Com se sap, el canvi climàtic i l’emergència climàtica  han fet veure definitivament que ja no n’hi ha prou amb buscar una mobilitat màximament eficient per al transport de persones i mercaderies a l’interior d’un àmbit geogràfic, sinó que també és imprescindible garantir que tindrà el mínim impacte possible sobre el medi ambient. Només una mobilitat que sigui sostenible podrà ser també perdurable. Alhora, l’existència de múltiples àmbits geogràfics i de societats de dimensions i estructures molt diverses fa inviable un model de mobilitat sostenible de validesa universal; a més, la seva complexitat intrínseca obliga a abordar-la coordinadament des de sectors tan diversos com són l’enginyeria, l’ecologia, l’urbanisme, la legislació o la fiscalitat.

Amb aquest diccionari, per tant, el TERMCAT vol contribuir al debat sobre la mobilitat sostenible en llengua catalana, amb l’aportació de significats clau i explicacions complementàries i amb la proposta d’unes formes catalanes adequades, consensuades i funcionals en aquells casos en què encara no estan ben establertes.

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”), en qualsevol de les llengües del diccionari.

 

Equip de treball
Arbre de camp 


Material complementari:
Infografia: Mobilitat sostenible: Vehicles viaris

Mobilitat sostenible: Vehicles viaris

 

Autoria i edició: 

TERMCAT

 

Amb la col·laboració de:

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural     Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori      

 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya           Institut Català d'Energia       Ajuntament de Barcelona     

 

Autoritat del Transport Metropolità      Associació per a la Promoció del Transport Públic      Institut Metropolità del Taxi     

 

Citació bibliogràfica recomanada:
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de mobilitat sostenible [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020-2022. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/288>

 

Darrera actualització: 01-04-2022