Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de l'activitat parlamentària

Presentació
GAIP GAIP

Organització i funcionament, Relació amb altres institucions

 • ca  Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, n f
 • ca  GAIP, n f sigla
 • oc  Comission de Garantia deth Dret d'Accès ara Informacion Publica, n f
 • oc  GAIP, n f sigla
 • es  Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, n f
 • es  GAIP, n f sigla
 • fr  Commission de garantie du droit d'accès à l'information publique, n f
 • en  Guarantee Committee for the Right to Access Public Information, n

Organització i funcionament, Relació amb altres institucions

Definició
Òrgan independent designat pel Parlament que s'encarrega de vetllar pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública.

Nota

 • 1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública és regulada per la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Els seus membres són elegits pel Parlament.
 • 2. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública presenta una memòria anual al Parlament.
 • 3. Vegeu també "dret d'accés a la informació pública" i "Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública".
Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya

Relació amb altres institucions

 • ca  Generalitat de Catalunya, n f
 • oc  Generalitat de Catalonha, n f
 • es  Generalidad de Cataluña, n f
 • fr  Generalitat de Catalogne, n f
 • en  Generalitat of Catalonia, n
 • SC  https://youtu.be/Ig4TIGe2mZE

Relació amb altres institucions

Definició
Institució en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya, integrada pel Parlament de Catalunya, la presidència de la Generalitat i el Govern de la Generalitat, a més de les altres institucions que estableix l'Estatut, que són el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Nota

 • Els municipis, les vegueries, les comarques i la resta d'ens locals determinats per llei també integren el sistema institucional de la Generalitat de Catalunya, per mitjà dels quals aquesta s'organitza territorialment.
gestor parlamentari | gestora parlamentària gestor parlamentari | gestora parlamentària

Organització i funcionament

 • ca  gestor parlamentari | gestora parlamentària, n m, f
 • oc  gestor parlamentari | gestora parlamentària, n m, f
 • es  gestor parlamentario | gestora parlamentaria, n m, f
 • fr  administrateur parlementaire | administratrice parlementaire, n m, f
 • en  parliamentary administrator, n

Organització i funcionament

Definició
Funcionari pertanyent al Cos d'Administradors Parlamentaris especialitzat en tasques de suport administratiu al treball parlamentari dels òrgans de la cambra.
Govern de Catalunya Govern de Catalunya

Relació amb altres institucions

 • ca  Govern de Catalunya, n m
 • ca  Govern de la Generalitat, n m
 • ca  Consell Executiu, n m sin. compl.
 • oc  Govèrn de Catalonha, n m
 • oc  Govèrn dera Generalitat, n m
 • es  Gobierno de Cataluña, n m
 • es  Gobierno de la Generalidad, n m
 • fr  Gouvernement de Catalogne, n m
 • fr  Gouvernement de la Generalitat, n m
 • en  Government of Catalonia, n
 • SC  https://youtu.be/-RU38qyj0wY

Relació amb altres institucions

Definició
Òrgan superior col·legiat que dirigeix l'acció política i l'Administració de la Generalitat de Catalunya compost pel president de la Generalitat, el conseller primer o el vicepresident del Govern, si escau, i els consellers.

Nota

 • 1. El Govern de la Generalitat representa el poder executiu (per això també se l'anomena l'executiu). Entre altres funcions, té la d'elaborar i aplicar el pressupost. Pot exercir també la iniciativa legislativa amb l'adopció de decrets llei i decrets legislatius i per mitjà de la presentació de projectes de llei al Parlament. Les funcions executives del Govern són exercides per l'Administració de la Generalitat.
 • 2. El Govern de la Generalitat és integrat, generalment, per membres del partit o la coalició que té la majoria d'escons al Parlament.
 • 3. El Govern en funcions pot aprovar decrets llei, però no pot aprovar el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat, no pot presentar projectes de llei al Parlament i no pot dictar decrets legislatius.
Govern de la Generalitat Govern de la Generalitat

Relació amb altres institucions

 • ca  Govern de Catalunya, n m
 • ca  Govern de la Generalitat, n m
 • ca  Consell Executiu, n m sin. compl.
 • oc  Govèrn de Catalonha, n m
 • oc  Govèrn dera Generalitat, n m
 • es  Gobierno de Cataluña, n m
 • es  Gobierno de la Generalidad, n m
 • fr  Gouvernement de Catalogne, n m
 • fr  Gouvernement de la Generalitat, n m
 • en  Government of Catalonia, n
 • SC  https://youtu.be/-RU38qyj0wY

Relació amb altres institucions

Definició
Òrgan superior col·legiat que dirigeix l'acció política i l'Administració de la Generalitat de Catalunya compost pel president de la Generalitat, el conseller primer o el vicepresident del Govern, si escau, i els consellers.

Nota

 • 1. El Govern de la Generalitat representa el poder executiu (per això també se l'anomena l'executiu). Entre altres funcions, té la d'elaborar i aplicar el pressupost. Pot exercir també la iniciativa legislativa amb l'adopció de decrets llei i decrets legislatius i per mitjà de la presentació de projectes de llei al Parlament. Les funcions executives del Govern són exercides per l'Administració de la Generalitat.
 • 2. El Govern de la Generalitat és integrat, generalment, per membres del partit o la coalició que té la majoria d'escons al Parlament.
 • 3. El Govern en funcions pot aprovar decrets llei, però no pot aprovar el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat, no pot presentar projectes de llei al Parlament i no pot dictar decrets legislatius.
 • ca  grup parlamentari, n m
 • ca  GP, n m sigla
 • oc  grop parlamentari, n m
 • oc  GP, n m sigla
 • es  grupo parlamentario, n m
 • es  GP, n m sigla
 • fr  groupe parlementaire, n m
 • en  parliamentary group, n
 • SC  https://youtu.be/449O305qcOk

Organització i funcionament

Definició
Òrgan parlamentari que agrupa els diputats d'acord amb la pertinença o afinitat a un partit polític o una coalició.

Nota

 • 1. Cada partit o coalició només pot constituir un grup parlamentari, i calen, com a mínim, cinc diputats per a formar un grup. Si el nombre de membres d'un grup parlamentari es redueix durant el decurs de la legislatura fins a menys de tres, el grup parlamentari es dissol i els seus membres s'han d'incorporar al Grup Mixt.
 • 2. Cada grup parlamentari té un portaveu que el representa, i de vegades també un coordinador o un secretari.
 • 3. Un grup parlamentari pot exercir, entre altres funcions, la iniciativa legislativa i l'impuls i el control de l'acció política i de govern.
 • 4. Cada grup parlamentari rep una subvenció del Parlament per a exercir les seves funcions. Ha de portar una comptabilitat específica d'aquesta subvenció i n'ha de retre comptes davant la Mesa del Parlament anualment.
grup d'interès grup d'interès

Organització i funcionament, Funció legislativa

 • ca  grup d'interès, n m
 • oc  grop d'interès, n m
 • es  grupo de interés, n m
 • fr  groupe d'intérêt, n m
 • en  interest group, n
 • en  lobby, n

Organització i funcionament, Funció legislativa

Definició
Conjunt de persones físiques o jurídiques de caràcter privat que, en interès d'altres persones o com a expressió directa d'interessos col·lectius, participen activament en el disseny de polítiques públiques o duen a terme activitats que poden influir en l'elaboració de les lleis o en altres funcions del Parlament.

Nota

 • 1. Els grups d'interès s'han d'inscriure en el Registre de grups d'interès del Parlament i han de complir el Codi de conducta dels grups d'interès.
 • 2. Les activitats dels grups d'interès es publiquen en el Portal de la Transparència del Parlament.
 • 3. Vegeu també "Codi de conducta dels grups d'interès" i "Registre de grups d'interès del Parlament".
grup de treball grup de treball

Organització i funcionament

 • ca  grup de treball, n m
 • oc  grop de trabalh, n m
 • es  grupo de trabajo, n m
 • fr  groupe de travail, n m
 • en  working group, n

Organització i funcionament

Definició
Grup que es pot constituir dins d'una comissió parlamentària per a preparar i estudiar els assumptes encomanats a la comissió o qualsevol altra qüestió relacionada per raó de la matèria.

Nota

 • 1. L'acord de creació d'un grup de treball ha d'incloure l'objecte de la tasca encomanada, el tipus i el termini de lliurament del document final -informe o conclusions- que ha de sotmetre a la comissió parlamentària i, si escau, les directrius que ha de seguir.
 • 2. Un grup de treball pot tenir un relator únic, que nomena la comissió parlamentària.
Grup Mixt Grup Mixt

Organització i funcionament

 • ca  Grup Mixt, n m
 • oc  Grop Mixte, n m
 • es  Grupo Mixto, n m
 • fr  Groupe mixte, n m
 • en  Mixed Group, n

Organització i funcionament

Definició
Grup parlamentari format pels diputats que no s'integren en cap grup.

Nota

 • 1. La participació del Grup Mixt en les activitats del Parlament és la mateixa que la dels altres grups parlamentaris.
 • 2. El Reglament del Parlament permet la creació de subgrups parlamentaris dins del Grup Mixt, amb un mínim de tres diputats que pertanyin a un mateix partit o coalició.
grup parlamentari grup parlamentari

Organització i funcionament

 • ca  grup parlamentari, n m
 • ca  GP, n m sigla
 • oc  grop parlamentari, n m
 • oc  GP, n m sigla
 • es  grupo parlamentario, n m
 • es  GP, n m sigla
 • fr  groupe parlementaire, n m
 • en  parliamentary group, n
 • SC  https://youtu.be/449O305qcOk

Organització i funcionament

Definició
Òrgan parlamentari que agrupa els diputats d'acord amb la pertinença o afinitat a un partit polític o una coalició.

Nota

 • 1. Cada partit o coalició només pot constituir un grup parlamentari, i calen, com a mínim, cinc diputats per a formar un grup. Si el nombre de membres d'un grup parlamentari es redueix durant el decurs de la legislatura fins a menys de tres, el grup parlamentari es dissol i els seus membres s'han d'incorporar al Grup Mixt.
 • 2. Cada grup parlamentari té un portaveu que el representa, i de vegades també un coordinador o un secretari.
 • 3. Un grup parlamentari pot exercir, entre altres funcions, la iniciativa legislativa i l'impuls i el control de l'acció política i de govern.
 • 4. Cada grup parlamentari rep una subvenció del Parlament per a exercir les seves funcions. Ha de portar una comptabilitat específica d'aquesta subvenció i n'ha de retre comptes davant la Mesa del Parlament anualment.