Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de l'emergència climàtica

Presentació
dada directa dada directa

Conceptes generals

 • ca  dada directa, n f
 • es  dato directo, n m
 • fr  donnée directe, n f
 • en  direct data, n

Conceptes generals

Definició
Dada climàtica obtinguda de primera mà, ja sigui a través d'eines que permeten quantificar observacions o a partir de descripcions qualitatives.

Nota

 • El coneixement actual sobre el fenomen de l'escalfament global i el canvi climàtic es basa en gran mesura en dades directes: primerament s'utilitzaven dades directes recollides a través de les estacions meteorològiques i des de fa uns quants decennis s'obtenen dades directes mitjançant satèl·lits.
dada indirecta dada indirecta

Conceptes generals

 • ca  dada indirecta, n f
 • es  dato indirecto, n m
 • fr  donnée indirecte, n f
 • en  proxy data, n

Conceptes generals

Definició
Dada climàtica inferida a partir d'un ampli espectre d'indicadors de fenòmens biològics, geològics i geofísics.

Nota

 • 1. Les dades climàtiques s'utilitzen en paleoclimatologia per a reconstruir les condicions climàtiques del passat.
 • 2. Per exemple, es poden obtenir dades indirectes a partir de l'anàlisi del pol·len fòssil, de les característiques del coral, dels anells de creixement dels arbres, de sediments marins o de nuclis de glaç.
de zero emissions de zero emissions

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  de zero emissions, adj
 • es  de cero emisiones, adj
 • es  de emisión cero, adj
 • es  de emisiones cero, adj
 • fr  à émission zéro, adj
 • fr  à zéro émission, adj
 • en  zero-emission, adj

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definició
Dit del vehicle que no emet gasos amb efecte d'hivernacle ni contaminants atmosfèrics.

Nota

 • Sovint es parla de vehicles de zero emissions en referència als vehicles elèctrics, ja que directament no emeten diòxid de carboni ni contaminants atmosfèrics, com ara els òxids de nitrogen, i contribueixen a millorar la qualitat de l'aire a les zones urbanes. Ara bé, els vehicles elèctrics també poden emetre de manera indirecta gasos amb efecte d'hivernacle si l'electricitat que utilitzen aquests vehicles prové de la combustió de combustibles fòssils i no de fonts d'energia renovable.
decreixement decreixement

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  decreixement, n m
 • es  decrecimiento, n m
 • fr  décroissance, n f
 • en  degrowth, n

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definició
Ideologia socioeconòmica que propugna una reducció suau i equitativa de la producció i el consum amb l'objectiu d'augmentar el benestar humà i millorar les condicions ecològiques.

Nota

 • 1. El decreixement contempla la cura del medi ambient, entre d'altres variables, com a impulsor del benestar social i aposta, per tant, per polítiques ambientals que vagin en aquesta direcció.
 • 2. Aquells que són partidaris del decreixement no veuen viable un desenvolupament sostenible, ja que consideren que sempre implica un creixement.
degradació del sòl degradació del sòl

Efectes del canvi climàtic

 • ca  degradació del sòl, n f
 • ca  deteriorament del sòl, n m sin. compl.
 • ca  empobriment del sòl, n m sin. compl.
 • es  degradación del suelo, n f
 • es  deterioro del suelo, n m
 • fr  dégradation des sols, n f
 • fr  dégradation des terres, n f
 • fr  détérioration des sols, n f
 • fr  détérioration des terres, n f
 • en  soil degradation, n
 • en  soil deterioration, n

Efectes del canvi climàtic

Definició
Procés de disminució de les qualitats i dels compostos del sòl.

Nota

 • 1. La degradació del sòl, sovint relacionada amb activitats antropogèniques, pot ser deguda a una gestió inadequada de les explotacions dels cultius agrícoles, a la desforestació, al turisme, a l'expansió urbana o a la sobrepoblació.
 • 2. La degradació del sòl implica una disminució de la seva capacitat per absorbir diòxid de carboni i, consegüentment, n'augmenta la presència a l'atmosfera, la qual cosa contribueix a l'escalfament global i al canvi climàtic. A més a més, la degradació del sòl provoca un rendiment més baix o nul dels cultius agrícoles i pot donar lloc a inseguretat alimentària.
desastre ambiental desastre ambiental

Conceptes generals

 • ca  catàstrofe ecològica, n f
 • ca  desastre ecològic, n m
 • ca  catàstrofe ambiental, n f sin. compl.
 • ca  desastre ambiental, n m sin. compl.
 • es  catástrofe ecológica, n f
 • es  catástrofe medioambiental, n f
 • es  desastre ecológico, n m
 • es  desastre medioambiental, n m
 • fr  catastrophe écologique, n f
 • en  ecological disaster, n

Conceptes generals

Definició
Esdeveniment desastrós que ocasiona danys i pèrdues considerables als ecosistemes afectats i sovint una degradació irreversible de recursos naturals, causat per l'activitat antropogènica.

Nota

 • 1. Les catàstrofes ecològiques poden estar causades, per exemple, per l'activitat industrial, l'activitat agrícola o els conflictes bèl·lics.
 • 2. Convé distingir les catàstrofes ecològiques de les catàstrofes naturals.
desastre ecològic desastre ecològic

Conceptes generals

 • ca  catàstrofe ecològica, n f
 • ca  desastre ecològic, n m
 • ca  catàstrofe ambiental, n f sin. compl.
 • ca  desastre ambiental, n m sin. compl.
 • es  catástrofe ecológica, n f
 • es  catástrofe medioambiental, n f
 • es  desastre ecológico, n m
 • es  desastre medioambiental, n m
 • fr  catastrophe écologique, n f
 • en  ecological disaster, n

Conceptes generals

Definició
Esdeveniment desastrós que ocasiona danys i pèrdues considerables als ecosistemes afectats i sovint una degradació irreversible de recursos naturals, causat per l'activitat antropogènica.

Nota

 • 1. Les catàstrofes ecològiques poden estar causades, per exemple, per l'activitat industrial, l'activitat agrícola o els conflictes bèl·lics.
 • 2. Convé distingir les catàstrofes ecològiques de les catàstrofes naturals.
desastre natural desastre natural

Efectes del canvi climàtic

 • ca  catàstrofe natural, n f
 • ca  desastre natural, n m
 • es  catástrofe natural, n f
 • es  desastre natural, n m
 • fr  catastrophe naturelle, n f
 • en  natural disaster, n
 • en  natural hazard, n

Efectes del canvi climàtic

Definició
Esdeveniment desastrós que ocasiona danys i pèrdues considerables, causat per fenòmens d'origen natural.

Nota

 • 1. Les catàstrofes naturals poden ser causades, per exemple, per terratrèmols, erupcions volcàniques, tsunamis o huracans.
 • 2. Convé distingir les catàstrofes naturals de les catàstrofes ecològiques.
desboscament desboscament

Causes del canvi climàtic

 • ca  desforestació, n f
 • ca  desboscament, n m sin. compl.
 • es  deforestación, n f
 • fr  déforestation, n f
 • en  deforestation, n

Causes del canvi climàtic

Definició
Acció i efecte de despullar de bosc un terreny extens.

Nota

 • 1. Entre un 70% i un 90% de la desforestació al món és deguda a l'expansió de l'agricultura intensiva.
 • 2. La desforestació és responsable d'aproximadament el 20% de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle: en primer lloc, perquè els boscos deixen de fer la funció d'embornals i, per tant, deixen d'absorbir diòxid de carboni; en segon lloc, perquè gran part de la desforestació té lloc a causa d'incendis forestals, fet que genera emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, i, finalment, perquè la desforestació comporta un nou ús del sòl, com l'agricultura intensiva o la urbanització, que acostuma a implicar més emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
descarbonització descarbonització

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  descarbonització, n f
 • es  descarbonización, n f
 • fr  décarbonation, n f
 • fr  décarbonisation, n f
 • en  decarbonisation, n
 • en  decarbonization, n

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definició
Reducció de la dependència dels combustibles fòssils i de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, generalment d'una manera progressiva.