Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de l'emergència climàtica

Presentació
ecoblanqueig ecoblanqueig

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  ecoblanqueig, n m
 • ca  rentat d'imatge verd, n m sin. compl.
 • es  ecoblanqueamiento, n m
 • es  lavado de imagen verde, n m
 • fr  blanchiment vert, n m
 • fr  écoblanchiment, n m
 • fr  verdissement d'image, n m
 • en  greenwashing, n

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definició
Conjunt d'estratègies de màrqueting i de comunicació que duu a terme una empresa, un govern o un organisme per a promoure la percepció que els seus productes, serveis, polítiques o objectius són respectuosos amb el medi ambient, a fi de millorar la seva reputació.
ecofeminisme ecofeminisme

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  ecofeminisme, n m
 • es  ecofeminismo, n m
 • fr  écoféminisme, n m
 • en  ecofeminism, n

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definició
Corrent de pensament feminista que destaca les relacions existents entre la subordinació de les dones i altres grups socials no privilegiats, i l'explotació de la natura.

Nota

 • L'ecofeminisme argumenta que els principis de dominació i de poder que generen les relacions de desigualtat de gènere i d'injustícia global són els mateixos que desencadenen l'explotació de la natura i la resta d'éssers vius, de manera que la seva lluita també pot contribuir en la mitigació del canvi climàtic.
ecològic -a ecològic -a

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  ecològic -a, adj
 • es  ecológico -ca, adj
 • fr  écologique, adj
 • en  eco-friendly, adj

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definició
Dit del producte, la tècnica o el procés que té un impacte gens perjudicial o poc perjudicial sobre el medi al llarg de les fases de producció o aplicació.

Nota

 • És un exemple de procés ecològic l'agricultura ecològica.
economia circular economia circular

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  economia circular, n f
 • es  economía circular, n f
 • fr  économie circulaire, n f
 • en  circular economy, n

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definició
Model econòmic basat en la reutilització, la reparació, la remanufactura i el reciclatge dels materials i els productes, minimitzant la utilització de matèries primeres, com a alternativa a un model lineal basat en la producció, l'ús i la disposició.

Nota

 • L'objectiu de l'economia circular és aprofitar i reutilitzar més els recursos per reduir l'impacte ambiental que generen; per exemple, l'economia circular permet reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle derivades de la gestió de residus i de la creació de nous materials i productes.
ecosistema ecosistema

Conceptes generals

 • ca  ecosistema, n m
 • es  ecosistema, n m
 • fr  écosystème, n m
 • en  ecosystem, n

Conceptes generals

Definició
Unitat funcional constituïda per un biòtop i els organismes vius que hi habiten, amb totes les seves relacions i els intercanvis de matèria i energia que hi tenen lloc.

Nota

 • En alguns ecosistemes, el clima és el principal factor regulador; per tant, el canvi del clima en un ecosistema representa una amenaça per a la supervivència a llarg termini de les seves comunitats d'animals i plantes.
efecte d'hivernacle efecte d'hivernacle

Efectes del canvi climàtic

 • ca  efecte hivernacle, n m
 • ca  efecte d'hivernacle, n m sin. compl.
 • es  efecto invernadero, n m
 • fr  effet de serre, n m
 • en  greenhouse effect, n

Efectes del canvi climàtic

Definició
Fenomen que consisteix en l'escalfament de l'atmosfera a causa de la seva transparència a la radiació solar i la seva capacitat d'absorbir la radiació infraroja terrestre.

Nota

 • 1. Els gasos de l'atmosfera que intervenen en l'efecte hivernacle, els quals reben el nom de gasos amb efecte hivernacle, permeten el pas de la radiació solar i retenen la radiació infraroja reemesa per la Terra de manera que n'eviten la pèrdua cap a l'espai.
 • 2. L'efecte hivernacle és un fenomen natural que ha facilitat la vida a la Terra, però l'augment de la concentració de gasos amb efecte hivernacle a l'atmosfera, a causa principalment de la crema de combustibles fòssils, potencia l'efecte hivernacle i, al seu torn, incrementa la temperatura mitjana global, la qual cosa dona lloc a l'escalfament global.
efecte hivernacle efecte hivernacle

Efectes del canvi climàtic

 • ca  efecte hivernacle, n m
 • ca  efecte d'hivernacle, n m sin. compl.
 • es  efecto invernadero, n m
 • fr  effet de serre, n m
 • en  greenhouse effect, n

Efectes del canvi climàtic

Definició
Fenomen que consisteix en l'escalfament de l'atmosfera a causa de la seva transparència a la radiació solar i la seva capacitat d'absorbir la radiació infraroja terrestre.

Nota

 • 1. Els gasos de l'atmosfera que intervenen en l'efecte hivernacle, els quals reben el nom de gasos amb efecte hivernacle, permeten el pas de la radiació solar i retenen la radiació infraroja reemesa per la Terra de manera que n'eviten la pèrdua cap a l'espai.
 • 2. L'efecte hivernacle és un fenomen natural que ha facilitat la vida a la Terra, però l'augment de la concentració de gasos amb efecte hivernacle a l'atmosfera, a causa principalment de la crema de combustibles fòssils, potencia l'efecte hivernacle i, al seu torn, incrementa la temperatura mitjana global, la qual cosa dona lloc a l'escalfament global.
eficiència energètica eficiència energètica

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  eficiència energètica, n f
 • es  eficiencia energética, n f
 • fr  efficacité énergétique, n f
 • fr  efficience énergétique, n f
 • en  energy efficiency, n

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definició
Grau en què s'assoleix una relació òptima entre els recursos utilitzats en la gestió energètica i els resultats obtinguts.

Nota

 • 1. Els diferents nivells d'eficiència energètica es representen amb lletres que van des de la A, que indica una eficiència màxima, fins a la G, que indica una eficiència mínima.
 • 2. L'eficiència energètica és un dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.
 • 3. L'eficiència energètica dels edificis, per exemple, és clau per a reduir l'ús de combustibles fòssils i les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
electrificació electrificació

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  electrificació, n f
 • es  electrificación, n f
 • fr  électrification, n f
 • en  electrification, n

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definició
Transformació d'una activitat o d'un sector perquè la seva font d'energia principal sigui l'electricitat, com a alternativa a la crema de combustibles fòssils.

Nota

 • 1. L'electrificació permet reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle sempre que l'electricitat utilitzada provingui de fonts d'energia renovable i no de la crema de combustibles fòssils.
 • 2. Per exemple, sovint es parla de l'electrificació del sector del transport.
emblanquiment del coral emblanquiment del coral

Efectes del canvi climàtic

 • ca  emblanquiment del coral, n m
 • ca  emblanquiment del corall, n m
 • es  blanqueo del coral, n m
 • fr  blanchiment des coraux, n m
 • fr  blanchiment du corail, n m
 • fr  blanchissement des coraux, n m
 • fr  blanchissement du corail, n m
 • en  coral bleaching, n

Efectes del canvi climàtic

Definició
Despigmentació del coral viu com a conseqüència de la desaparició de les algues unicel·lulars simbiòtiques que el recobreixen, la qual cosa l'exposa a la radiació ultraviolada, el priva d'alimentació i pot acabar provocant-li la mort.

Nota

 • 1. Les principals causes de l'emblanquiment del coral són l'escalfament global i l'increment regional de la temperatura de l'aigua, l'augment de la radiació solar i la contaminació de les aigües.
 • 2. L'emblanquiment del coral té un impacte negatiu en un gran nombre d'espècies marines, que utilitzen els esculls de coral per obtenir aliment i refugi.