Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de l'emergència climàtica

Presentació
factor de forçament factor de forçament

Conceptes generals

 • ca  forçament extern, n m
 • ca  factor de forçament, n m sin. compl.
 • ca  mecanisme de forçament, n m sin. compl.
 • es  factor de forzamiento, n m
 • es  forzamiento externo, n m
 • es  mecanismo de forzamiento, n m
 • fr  facteur de forçage, n m
 • fr  forçage externe, n m
 • fr  mécanisme de forçage, n m
 • en  external forcing, n
 • en  forcing factor, n
 • en  forcing mechanism, n

Conceptes generals

Definició
Factor extern d'un sistema climàtic que hi indueix un canvi.

Nota

 • Per exemple, són forçaments externs fenòmens geològics com les erupcions volcàniques; fenòmens astronòmics com les variacions orbitals, o processos antropogènics com els canvis en la composició de l'atmosfera o en l'ús del sòl.
fenologia fenologia

Efectes del canvi climàtic

 • ca  fenologia, n f
 • es  fenología, n f
 • fr  phénologie, n f
 • en  phenology, n

Efectes del canvi climàtic

Definició
Relació entre els factors climàtics i les manifestacions biològiques periòdiques o estacionals.

Nota

 • La fenologia de diversos grups d'organismes es veu alterada a causa del canvi climàtic. Per exemple, s'observen modificacions relacionades amb el canvi climàtic en les migracions d'ocells, en la floració de les plantes o en la distribució d'espècies de papallones.
fenomen meteorològic extrem fenomen meteorològic extrem

Efectes del canvi climàtic

 • ca  fenomen meteorològic extrem, n m
 • ca  esdeveniment meteorològic extrem, n m sin. compl.
 • es  episodio meteorológico extremo, n m
 • es  fenómeno meteorológico extremo, n m
 • fr  événement météorologique extrême, n m
 • fr  phénomène météorologique extrême, n f
 • en  extreme weather event, n

Efectes del canvi climàtic

Definició
Fenomen meteorològic poc comú o impropi de l'estació meteorològica en un lloc determinat.

Nota

 • 1. Són exemples de fenòmens meteorològics extrems, si bé poden variar molt en funció de la seva localització, les onades de calor, les onades de fred, les pluges torrencials, els huracans o les tempestes de neu.
 • 2. Els patrons d'intensitat i freqüència de fenòmens meteorològics extrems recents s'han atribuït a l'escalfament global i alguns estudis en preveuen un augment en el futur.
fertilitzant nitrogenat fertilitzant nitrogenat

Causes del canvi climàtic

 • ca  fertilitzant nitrogenat, n m
 • ca  adob nitrogenat, n m sin. compl.
 • es  abono nitrogenado, n m
 • es  fertilizante nitrogenado, n m
 • fr  engrais azoté, n m
 • fr  engrais nitrique, n m
 • en  nitrogen fertilizer, n
 • en  nitrogenous fertilizer, n

Causes del canvi climàtic

Definició
Fertilitzant que conté principalment nitrogen.

Nota

 • L'ús de fertilitzants nitrogenats provoca l'emissió d'òxid nitrós a l'atmosfera.
foc forestal foc forestal

Efectes del canvi climàtic

 • ca  incendi forestal, n m
 • ca  foc forestal, n m sin. compl.
 • es  fuego forestal, n m
 • es  incendio forestal, n m
 • fr  feu de forêt, n m
 • fr  incendie de forêt, n m
 • fr  incendie forestier, n m
 • en  forest fire, n

Efectes del canvi climàtic

Definició
Incendi que afecta una superfície de bosc.

Nota

 • 1. Hi ha diferents fenòmens relacionats amb el canvi climàtic, com l'augment de les temperatures i l'augment en la intensitat i la freqüència de les onades de calor, que provoquen un increment del risc d'incendis forestals i n'empitjoren les condicions d'inici i propagació.
 • 2. Els incendis forestals emeten grans quantitats de diòxid de carboni a l'atmosfera, fet que contribueix a la concentració de gasos amb efecte hivernacle. D'aquesta manera, es pot considerar que els incendis forestals actuen com a mecanisme de retroacció climàtica.
forat d'ozó forat d'ozó

Causes del canvi climàtic

 • ca  forat de la capa d'ozó, n m
 • ca  forat d'ozó, n m sin. compl.
 • es  agujero de la capa de ozono, n m
 • es  agujero de ozono, n m
 • fr  trou d'ozone, n m
 • fr  trou de la couche d'ozone, n m
 • en  ozone hole, n

Causes del canvi climàtic

Definició
Disminució localitzada i rellevant de la concentració d'ozó a les capes altes de l'atmosfera.
forat de la capa d'ozó forat de la capa d'ozó

Causes del canvi climàtic

 • ca  forat de la capa d'ozó, n m
 • ca  forat d'ozó, n m sin. compl.
 • es  agujero de la capa de ozono, n m
 • es  agujero de ozono, n m
 • fr  trou d'ozone, n m
 • fr  trou de la couche d'ozone, n m
 • en  ozone hole, n

Causes del canvi climàtic

Definició
Disminució localitzada i rellevant de la concentració d'ozó a les capes altes de l'atmosfera.
forçament extern forçament extern

Conceptes generals

 • ca  forçament extern, n m
 • ca  factor de forçament, n m sin. compl.
 • ca  mecanisme de forçament, n m sin. compl.
 • es  factor de forzamiento, n m
 • es  forzamiento externo, n m
 • es  mecanismo de forzamiento, n m
 • fr  facteur de forçage, n m
 • fr  forçage externe, n m
 • fr  mécanisme de forçage, n m
 • en  external forcing, n
 • en  forcing factor, n
 • en  forcing mechanism, n

Conceptes generals

Definició
Factor extern d'un sistema climàtic que hi indueix un canvi.

Nota

 • Per exemple, són forçaments externs fenòmens geològics com les erupcions volcàniques; fenòmens astronòmics com les variacions orbitals, o processos antropogènics com els canvis en la composició de l'atmosfera o en l'ús del sòl.
forçament radiatiu forçament radiatiu

Efectes del canvi climàtic

 • ca  forçament radiatiu, n m
 • es  forzamiento radiativo, n m
 • fr  forçage radiatif, n m
 • en  radiative forcing, n

Efectes del canvi climàtic

Definició
Alteració del balanç radiatiu planetari produït per un canvi extern o intern del sistema climàtic, ja sigui natural o antropogènic.

Nota

 • Les principals fonts de forçament radiatiu que afecten el clima són els canvis en la radiació solar i en la concentració de gasos amb efecte hivernacle.
fracturació hidràulica fracturació hidràulica

Causes del canvi climàtic

 • ca  fracturació hidràulica, n f
 • ca  hidrofracturació, n f sin. compl.
 • es  fracturación hidráulica, n f
 • es  hidrofracturación, n f
 • fr  fracturation hydraulique, n f
 • fr  hydrofracturation, n f
 • en  hydraulic fracking, n
 • en  hydraulic fracturing, n
 • en  hydrofracking, n
 • en  hydrofracturing, n

Causes del canvi climàtic

Definició
Tècnica de geologia del petroli consistent a estimular la permeabilitat d'una roca magatzem en un pou de petroli obrint-hi fissures, per mitjà de la injecció de líquid a pressió amb una suspensió de material granular, generalment per a l'extracció de gas natural.

Nota

 • Tot i que de vegades s'ha plantejat la fracturació hidràulica com una tecnologia de transició entre les energies convencionals (basades en el carbó i en els combustibles nuclears) i les energies renovables, cada vegada està més acceptat que presenta diversos inconvenients: principalment el consum de grans quantitats d'aigua, la contaminació d'aigua potable i les fuites de metà que tenen lloc durant el procés, les quals poden contribuir a l'escalfament global i el canvi climàtic.