Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Terminologia de la factura elèctrica

Presentació
 • ca  tarifa 2.0TD, n f
 • es  tarifa 2.0TD, n f

Definició
Tarifa elèctrica única, a partir de l'1 de juny de 2021, que agrupa tots els consumidors connectats a una tensió inferior a 1kV amb potència contractada inferior o igual a 15 kW.

Nota

 • La tarifa 2.0TD té obligatòriament tres períodes horaris diferents en relació amb l'energia que l'usuari consumeix i dos períodes horaris diferents per a la potència contractada.
tarifa de mercat lliure tarifa de mercat lliure

 • ca  tarifa de mercat lliure, n f
 • es  tarifa de mercado libre, n f

Definició
Tarifa elèctrica establerta per una comercialitzadora de mercat lliure.

Nota

 • La tarifa de mercat lliure pot ser una tarifa de preu fix, una tarifa horària segons el preu establert en el mercat, etc. Les comercialitzadores de mercat lliure no estan obligades a aplicar directament en la factura dels consumidors els canvis en el sistema tarifari establerts pel Govern.
tarifa de mercat regulat tarifa de mercat regulat

 • ca  preu voluntari per al petit consumidor, n m
 • ca  tarifa PVPC, n f
 • ca  tarifa de mercat regulat, n f sin. compl.
 • ca  PVPC, n m sigla
 • es  mercado regulado, n m
 • es  precio voluntario para el pequeño consumidor, n m
 • es  tarifa de mercado regulado, n f
 • es  tarifa PVPC, n f
 • es  PVPC, n m sigla

Definició
Tarifa elèctrica que només pot oferir una comercialitzadora de referència, regulada per als subministraments amb una potència contractada menor o igual a 10 kW, de preu variable en el temps en funció de l'evolució del preu de l'electricitat en el mercat elèctric.
tarifa de preu fix tarifa de preu fix

 • ca  tarifa fixa, n f
 • ca  tarifa de preu fix, n f sin. compl.
 • es  tarifa fija, n f
 • es  tarifa de precio fijo, n f sin. compl.

Definició
Tarifa elèctrica que estableix un preu del kW h que es manté estable durant la vigència marcada en el contracte, per la qual cosa l'import de l'electricitat no variarà per al consumidor durant aquell període.
 • ca  tarifa elèctrica, n f
 • es  tarifa eléctrica, n f

Definició
Preu que el consumidor ha de pagar per l'electricitat que consumeix, al qual se sumen algebraicament els recàrrecs o els descomptes corresponents als complements tarifaris existents.

Nota

 • Actualment, els complements de la tarifa elèctrica són el peatge, els càrrecs, el lloguer de comptador i els impostos.
 • ca  tarifa fixa, n f
 • ca  tarifa de preu fix, n f sin. compl.
 • es  tarifa fija, n f
 • es  tarifa de precio fijo, n f sin. compl.

Definició
Tarifa elèctrica que estableix un preu del kW h que es manté estable durant la vigència marcada en el contracte, per la qual cosa l'import de l'electricitat no variarà per al consumidor durant aquell període.
 • ca  preu voluntari per al petit consumidor, n m
 • ca  tarifa PVPC, n f
 • ca  tarifa de mercat regulat, n f sin. compl.
 • ca  PVPC, n m sigla
 • es  mercado regulado, n m
 • es  precio voluntario para el pequeño consumidor, n m
 • es  tarifa de mercado regulado, n f
 • es  tarifa PVPC, n f
 • es  PVPC, n m sigla

Definició
Tarifa elèctrica que només pot oferir una comercialitzadora de referència, regulada per als subministraments amb una potència contractada menor o igual a 10 kW, de preu variable en el temps en funció de l'evolució del preu de l'electricitat en el mercat elèctric.
 • ca  terme d'energia, n m
 • ca  terme variable, n m sin. compl.
 • es  término de energía, n m
 • es  término variable, n m sin. compl.

Definició
Quantitat variable que cal pagar mensualment a la companyia elèctrica per l'energia consumida durant el període de facturació d'acord amb el preu contractat.

Nota

 • El terme d'energia varia mes a mes perquè depèn d'allò que es consumeix.
terme de potència terme de potència

 • ca  terme de potència, n m
 • ca  terme fix, n m sin. compl.
 • es  término de potencia, n m
 • es  término fijo, n m sin. compl.

Definició
Quantitat fixa que cal pagar mensualment a la companyia elèctrica pel fet d'estar connectat a la xarxa, independentment de l'energia consumida.

Nota

 • El terme de potència depèn de la potència contractada; cal pagar encara que no s'hagi produït cap consum elèctric.
 • ca  terme de potència, n m
 • ca  terme fix, n m sin. compl.
 • es  término de potencia, n m
 • es  término fijo, n m sin. compl.

Definició
Quantitat fixa que cal pagar mensualment a la companyia elèctrica pel fet d'estar connectat a la xarxa, independentment de l'energia consumida.

Nota

 • El terme de potència depèn de la potència contractada; cal pagar encara que no s'hagi produït cap consum elèctric.