Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de seguretat alimentària

Presentació
data de caducitat data de caducitat

Anàlisi del risc

 • ca  data de caducitat, n f
 • es  fecha de caducidad, n f
 • fr  date de péremption, n f
 • en  expiration date, n
 • en  expiry date, n
 • en  recommended last consumption date, n
 • en  use-by date, n

Anàlisi del risc

Definició
Data fins a la qual un aliment es pot consumir amb seguretat.

Nota

 • 1. Més enllà de la data de caducitat, un aliment no es pot comercialitzar i no s'hauria de consumir.
 • 2. La data de caducitat s'utilitza en el cas d'aliments peribles que tenen poca estabilitat microbiològica i que s'alteren amb facilitat en un període de temps curt.
 • 3. La data de caducitat es determina a partir de la vida útil segura de l'aliment.
 • 4. A diferència de la data de caducitat, la data de consum preferent indica la data fins a la qual un aliment conserva les propietats i la qualitat i, per tant, més enllà d'aquesta data encara es pot consumir amb seguretat.
data de consum preferent data de consum preferent

Anàlisi del risc

 • ca  data de consum preferent, n f
 • es  fecha de consumo preferente, n f
 • fr  date limite de consommation, n f
 • en  best before date, n

Anàlisi del risc

Definició
Data fins a la qual un aliment conserva les seves propietats específiques i té la qualitat esperada, sempre que es donin les condicions de conservació adequades.

Nota

 • 1. Més enllà de la data de consum preferent, un aliment encara és segur i, per tant, es pot consumir.
 • 2. La data de consum preferent cal interpretar-la com una informació per al consumidor.
 • 3. La data de consum preferent es determina a partir de la vida útil comercial de l'aliment.
 • 4. A diferència de la data de consum preferent, la data de caducitat indica la data fins a la qual un aliment es pot consumir amb seguretat.
declaració declaració

Conceptes generals

 • ca  declaració, n f
 • es  declaración, n f
 • fr  déclaration, n f
 • en  declaration, n

Conceptes generals

Definició
Indicació en forma d'imatge, gràfic, símbol o text a l'etiquetatge d'un producte alimentari sobre alguna de les seves característiques específiques que no són obligatòries d'esmentar dins el marc de la legislació europea o estatal.

Nota

 • Són exemples de declaracions les declaracions nutricionals o les declaracions saludables.
declaració nutricional declaració nutricional

Conceptes generals

 • ca  declaració nutricional, n f
 • es  declaración de propiedades nutritivas, n f
 • es  declaración nutricional, n f
 • fr  allégation nutritionnelle, n f
 • fr  déclaration nutritionnelle, n f
 • en  nutritional claim, n

Conceptes generals

Definició
Declaració objectiva sobre les propietats nutricionals específiques d'un aliment que indica que aquest aliment conté un determinat nutrient en quantitats superiors o inferiors, d'acord amb la normativa aplicable.

Nota

 • 1. Una declaració nutricional es fa d'acord amb uns estàndards i criteris establerts normativament per la Unió Europea.
 • 2. Són exemples de declaracions nutricionals les indicacions del tipus "baix contingut en greix" o "alt contingut en fibra".
declaració saludable declaració saludable

Conceptes generals

 • ca  declaració saludable, n f
 • es  declaración saludable, n f
 • fr  allégation relative à la santé, n f
 • fr  allégation relative aux effets sur la santé, n f
 • fr  allégation santé, n f
 • fr  déclaration de santé, n f
 • en  health claim, n

Conceptes generals

Definició
Declaració sobre la relació existent entre una categoria d'aliments, un aliment o un dels seus components i la salut.

Nota

 • 1. Una declaració saludable ha de ser autoritzada per la Unió Europea.
 • 2. És un exemple de declaració saludable la indicació del tipus "La vitamina D és necessària per al creixement i desenvolupament normal dels ossos en els nens".
defensa alimentària defensa alimentària

Conceptes generals

 • ca  defensa alimentària, n f
 • es  defensa alimentaria, n f
 • fr  défense alimentaire, n f
 • fr  défense des aliments, n f
 • en  food defense, n
 • en  food defence, n var. ling.

Conceptes generals

Definició
Conjunt de mesures destinades a protegir la cadena alimentària de possibles actes malintencionats, criminals o terroristes de contaminació o manipulació mitjançant agents biològics, químics, físics o radioactius.

Nota

 • El concepte de defensa alimentària va començar a adquirir rellevància a partir dels atemptats terroristes als Estats Units l'any 2001 i la posterior publicació l'any 2002 de la Llei contra el bioterrorisme.
denominació d'origen denominació d'origen

Conceptes generals

 • ca  denominació d'origen, n f
 • ca  DO, n f sigla
 • es  denominación de origen, n f
 • es  DO, n f sigla
 • fr  appellation d'origine, n f
 • fr  AO, n f sigla
 • en  denomination of origin, n
 • en  DO, n sigla

Conceptes generals

Definició
Distintiu de qualitat amb reconeixement legal que identifica un producte agroalimentari elaborat en una àrea geogràfica amb uns trets geomorfològics i climàtics característicsi amb tradicions pròpies de cultiu i d'elaboració del producte.
descongelació descongelació

Conceptes generals

 • ca  descongelació, n f
 • es  descongelación, n f
 • fr  décongélation, n f
 • en  defrosting, n
 • en  thawing, n

Conceptes generals

Definició
Operació consistent a augmentar la temperatura d'un aliment congelat per sobre dels 0°C.
deshidratació deshidratació

Conceptes generals

 • ca  deshidratació, n f
 • es  deshidratación, n f
 • fr  déshydratation, n f
 • en  dehydration, n

Conceptes generals

Definició
Tècnica de conservació i de transformació d'aliments consistent a extreure de forma artificial, forçada o en condicions controlades de temperatura i temps part de l'aigua que conté un aliment per a evitar l'alteració microbiològica o enzimàtica.

Nota

 • Són exemples d'aliments sotmesos a un procés de deshidratació la llet en pols o la fruita deshidratada.
desinfecció desinfecció

Anàlisi del risc

 • ca  desinfecció, n f
 • es  desinfección, n f
 • fr  désinfection, n f
 • en  disinfection, n
 • en  sanitation, n

Anàlisi del risc

Definició
Eliminació de la majoria dels microorganismes patògens que hi ha en un objecte, una instal·lació o una superfície.