Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de seguretat alimentària

Presentació
naftalens policlorats naftalens policlorats

Perills alimentaris

 • ca  naftalens policlorats, n m pl
 • ca  policloronaftalens, n m pl sin. compl.
 • ca  PCN, n m pl sigla
 • es  naftalenos policlorados, n m pl
 • es  policloronaftalenos, n m pl
 • es  PCN, n m pl sigla
 • fr  naphtalènes polychlorés, n m pl
 • fr  polychloronaphtalènes, n m pl
 • fr  PCN, n m pl sigla
 • en  polychlorinated naphthalenes, n pl
 • en  polychloronaphthalenes, n pl
 • en  PCN, n pl sigla

Perills alimentaris

Definició
Conjunt d'hidrocarburs aromàtics policíclics halogenats fabricats per reacció del clor i el naftalè que es caracteritzen per ser lipòfils, volàtils i molt poc solubles en aigua però molt solubles en dissolvents orgànics.

Nota

 • 1. Formació: Alguns naftalens policlorats es generen de forma intencionada per a usos industrials, per exemple, aïllaments elèctrics i conservació de la fusta. D'altres, es generen de forma no intencionada com a resultat de processos de combustió, per exemple, en la incineració de residus.
 • 2. Tipus de contaminant: Es consideren contaminants orgànics persistents. Són molt resistents a la degradació química i biològica, per la qual cosa són molt persistents en el medi ambient i són objecte de bioacumulació i bioamplificació al llarg de la cadena tròfica. Específicament, s'acumulen en els teixits grassos dels animals.
 • 3. Exposició per via alimentària: Actualment no es disposa de gaires dades sobre l'exposició de les persones als naftalens policlorats per via alimentària, si bé s'han observat evidències de bioacumulació d'alguns d'aquests compostos en el peix i el marisc.
 • 4. Efectes en la salut humana: L'exposició prolongada als naftalens policlorats pot provocar dany hepàtic en les persones.
nanomaterial nanomaterial

Perills alimentaris

 • ca  nanomaterial, n m
 • es  nanomaterial, n m
 • fr  nanomatériau, n m
 • en  nanomaterial, n

Perills alimentaris

Definició
Material natural o fabricat que conté partícules que mesuren entre 1 i 100 nanòmetres.
nanoplàstic nanoplàstic

Perills alimentaris

 • ca  nanoplàstic, n m
 • es  nanoplástico, n m
 • fr  nanoplastique, n m
 • en  nanoplastic, n

Perills alimentaris

Definició
Partícula de plàstic de diàmetre igual o inferior a 0,1 micròmetres.

Nota

 • 1. Presència en el medi ambient: Els nanoplàstics s'alliberen al medi ambient durant la seva fabricació o bé, de forma secundària, com a partícules en la fragmentació de productes plàstics de mida més gran. Per la seva facilitat de dispersió i la seva resistència a la degradació, poden romandre en el medi ambient durant dècades, especialment en el medi aquàtic.
 • 2. Exposició per via alimentària: S'ha demostrat la presència de nanoplàstics en molts aliments, però actualment les dades concretes que se'n tenen són molt limitades. Se sap que els nanoplàstics s'han incorporat a la cadena tròfica a través d'animals marins que n'havien ingerit, de manera que poden ser presents en productes del mar, com ara peixos, marisc i mol·luscs. En menor mesura, s'han detectat en altres aliments, com ara la mel, el sucre, la cervesa, la sal comuna i l'aigua, tant embotellada com de l'aixeta. També poden ser presents en els aliments per deposició en la seva superfície procedents del medi ambient.
 • 3. Efectes en la salut humana: Actualment, les dades relatives als riscos per a la salut humana de l'exposició als nanoplàstics estan sotmeses a moltes incerteses i falta més informació per a poder fer avaluacions del risc rigoroses.
nanotecnologia nanotecnologia

Perills alimentaris

 • ca  nanotecnologia, n f
 • es  nanotecnología, n f
 • fr  nanotechnologie, n f
 • en  nanotechnology, n

Perills alimentaris

Definició
Branca multidisciplinària de la ciència que s'ocupa de l'estudi, la fabricació i l'explotació d'estructures de dimensions compreses entre 1 i 100 nanòmetres.

Nota

 • En el sector alimentari, la nanotecnologia permet controlar els ingredients a nivell molecular. També pot tenir ús en la fabricació dels envasos per a millorar-ne la qualitat i la funcionalitat.
 • ca  nivell adequat de protecció, n m
 • ca  NAP, n m sigla
 • es  nivel adecuado de protección, n m
 • es  NAP, n m sigla
 • fr  niveau approprié de protection, n m
 • fr  NAP, n m sigla
 • en  appropriate level of protection, n
 • en  ALOP, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Grau de protecció del consumidor en relació amb un producte alimentari que es considera adequat segons els criteris de seguretat alimentària establerts.

Nota

 • Per a establir el nivell adequat de protecció cal tenir en compte els objectius d'innocuïtat dels aliments i els objectius de rendiment.
nematodes nematodes

Perills alimentaris

 • ca  nematodes, n m pl
 • es  nematodos, n m pl
 • fr  nématodes, n m pl
 • en  Nematoda, n pl
 • nc  Nematoda

Perills alimentaris

Definició
Classe d'helmints del grup dels nematohelmints, de cos cilíndric, filiforme, no segmentat, amb simetria bilateral, d'organització interna molt simplificada, sense aparell respiratori ni aparell circulatori, de dimensions molt variades, algunes espècies dels quals viuen lliurement al sòl o l'aigua i d'altres són paràsits de plantes, animals o l'ésser humà.

Nota

 • 1. En seguretat alimentària són rellevants els nematodes dels gèneres Anisakis, Eustrongylides i Trichinella i les espècies Ascaris lumbricoides i Trichuris trichiura.
 • 2. Els nematodes són un perill biològic.
 • 3. Els gèneres i les espècies dels nematodes s'identifiquen amb el nom científic, especialment en els textos d'especialitat. A més a més, per a alguns nematodes més coneguts o habituals es documenten també noms comuns per a fer-hi referència. Aquest ús és més propi de textos de divulgació o destinats al públic general.
 • ca  neteja, n f
 • es  limpieza, n f
 • fr  nettoyage, n m
 • en  cleaning, n

Anàlisi del risc

Definició
Acció de treure la brutícia o les taques d'una superfície, d'una instal·lació o d'un equipament.
neurotoxicitat neurotoxicitat

Perills alimentaris

 • ca  neurotoxicitat, n f
 • es  neurotoxicidad, n f
 • fr  neurotoxicité, n f
 • en  neurotoxicity, n

Perills alimentaris

Definició
Propietat d'algunes substàncies o molècules d'alterar nocivament el funcionament o la integritat estructural del sistema nerviós.
 • ca  níquel, n m
 • es  níquel, n m
 • fr  nickel, n m
 • en  nickel, n
 • sbl  Ni

Perills alimentaris

Definició
Element químic metàl·lic de color gris argentat, dúctil, mal·leable i resistent a la corrosió a temperatura ambient, emprat per a recobrir objectes metàl·lics i per a elaborar aliatges.

Nota

 • 1. Presència en el medi ambient: És molt abundant a l'escorça terrestre com a component d'altres minerals, i també es troba en el medi ambient procedent d'aplicacions industrials. Es pot acumular en l'aire, el sòl i l'aigua i, consegüentment, en els cultius i els animals.
 • 2. Tipus de contaminant: Com a contaminant químic, el níquel té una toxicitat menor que els metalls pesants.
 • 3. El níquel és un micronutrient essencial per a les plantes superiors i algunes espècies animals, però no hi ha dades que demostrin que sigui essencial per a les persones.
 • 4. Exposició per via alimentària: Associada, principalment, al consum d'aliments d'origen animal i vegetal contaminats en origen. Com que es pot acumular en els cultius i els animals, el níquel es pot trobar en molts aliments, per exemple, els productes de la pesca, els vegetals, els llegums, els cereals integrals, la fruita seca i la xocolata.
 • 5. Efectes en la salut humana: El níquel és bioacumulable en l'organisme i pot provocar alteracions en l'aparell digestiu, el sistema immunitari, el sistema hematològic i el sistema nerviós. En alguns casos, el contacte de la pell amb el níquel pot provocar reaccions al·lèrgiques locals.
 • ca  nitrats, n m pl
 • es  nitratos, n m pl
 • fr  nitrates, n m pl
 • en  nitrates, n pl

Perills alimentaris

Definició
Conjunt de les sals del nitrogen derivades de l'àcid nítric.

Nota

 • 1. Presència en el medi ambient: Es troben de forma natural en el medi ambient com a conseqüència del cicle del nitrogen, el qual pot veure's alterat per l'activitat agrícola i industrial i provocar que els nitrats s'acumulin en el sòl i en els vegetals o que es filtrin als sistemes aqüífers.
 • 2. Utilització: Els nitrats també s'utilitzen com a additiu alimentari autoritzat pel fet que són precursors de nitrits, els quals tenen propietats antimicrobianes que poden evitar el desenvolupament de Clostridium botulinum en productes carnis.
 • 3. Exposició per via alimentària: Associada, principalment, al consum d'aigua i d'hortalisses de fulla verda, algunes de les quals acumulen grans quantitats de nitrats a les fulles (enciam, bledes, espinacs, etc.).
 • 4. Efectes en la salut humana: Poden tenir efectes negatius sobre el transport d'oxigen, per l'acció sobre l'hemoglobina, i poden produir metahemoglobinèmia i dificultat respiratòria. Els principals afectats per aquest procés són els nadons de menys d'un any.