Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de seguretat alimentària

Presentació
a punt per a consumir a punt per a consumir

Conceptes generals

 • ca  a punt per a consumir, adj
 • ca  a punt per al consum, adj
 • es  listo -ta para consumir, adj
 • es  listo -ta para el consumo, adj
 • fr  prêt prête à consommer, adj
 • en  ready to eat, adj

Conceptes generals

Definició
Dit d'un aliment d'origen animal o vegetal preparat per a ser consumit directament sense necessitat d'efectuar-hi cap tractament tèrmic addicional.

Nota

 • Un aliment a punt per a consumir s'ha de posar en una superfície neta protegida de possibles contaminacions o creixement microbià i separada de la resta dels aliments.
a punt per al consum a punt per al consum

Conceptes generals

 • ca  a punt per a consumir, adj
 • ca  a punt per al consum, adj
 • es  listo -ta para consumir, adj
 • es  listo -ta para el consumo, adj
 • fr  prêt prête à consommer, adj
 • en  ready to eat, adj

Conceptes generals

Definició
Dit d'un aliment d'origen animal o vegetal preparat per a ser consumit directament sense necessitat d'efectuar-hi cap tractament tèrmic addicional.

Nota

 • Un aliment a punt per a consumir s'ha de posar en una superfície neta protegida de possibles contaminacions o creixement microbià i separada de la resta dels aliments.
acció correctiva acció correctiva

Anàlisi del risc

 • ca  acció correctiva, n f
 • es  acción correctiva, n f
 • fr  action corrective, n f
 • en  corrective action, n

Anàlisi del risc

Definició
Acció per a eliminar la causa d'una no-conformitat o una altra situació no desitjada i evitar que torni a succeir.

Nota

 • Una acció correctiva es duu a terme per a fer que alguna cosa deixi de succeir i evitar que torni a succeir, mentre que una acció preventiva es duu a terme per a evitar que succeeixi.
acció preventiva acció preventiva

Anàlisi del risc

 • ca  acció preventiva, n f
 • es  acción preventiva, n f
 • fr  action préventive, n f
 • en  preventive action, n

Anàlisi del risc

Definició
Acció per a eliminar la causa d'una no-conformitat potencial o una altra situació potencial no desitjada.

Nota

 • Una acció preventiva es duu a terme per a evitar que alguna cosa succeeixi, mentre que una acció correctiva es duu a terme per a fer que deixi de succeir i evitar que torni a succeir.
acidulant acidulant

Anàlisi del risc

 • ca  acidulant, n m
 • es  acidulante, n m
 • fr  acidifiant, n m
 • en  acid, n
 • en  acidulant, n
 • en  acidulent, n

Anàlisi del risc

Definició
Additiu alimentari que incrementa l'acidesa d'un aliment o li dona un sabor àcid.
acreditació acreditació

Anàlisi del risc

 • ca  acreditació, n f
 • es  acreditación, n f
 • fr  agrément, n m
 • en  accreditation, n

Anàlisi del risc

Definició
Declaració per part d'un organisme extern autoritzat en la qual es reconeix formalment la competència d'un organisme de validació o de verificació per a dur a terme tasques específiques de validació o de verificació.
activitat cinegètica activitat cinegètica

Conceptes generals

 • ca  caça, n f
 • ca  activitat cinegètica, n f sin. compl.
 • ca  cinegètica, n f sin. compl.
 • es  actividad cinegética, n f
 • es  caza, n f
 • es  cinegética, n f
 • fr  activité cynégétique, n f
 • fr  chasse, n f
 • fr  cynégétique, n f
 • en  hunting, n

Conceptes generals

Definició
Activitat consistent a capturar, viu o mort, un animal en llibertat després d'un període de temps destinat a buscar-lo o perseguir-lo.
activitat de l'aigua activitat de l'aigua

Conceptes generals

 • ca  activitat de l'aigua, n f
 • ca  Aw, n f sigla
 • es  actividad acuosa, n f
 • es  actividad de agua, n f
 • es  actividad del agua, n f
 • es  Aw, n f sigla
 • fr  activité de l'eau, n f
 • fr  Aw, n f sigla
 • en  activity of water, n
 • en  water activity, n
 • en  Aw, n sigla
 • en  WA, n sigla
 • sbl  aw

Conceptes generals

Definició
Relació entre la pressió de vapor d'un aliment i la pressió de vapor de l'aigua pura a la mateixa temperatura.

Nota

 • 1. L'activitat de l'aigua és un paràmetre estretament lligat a la humitat de l'aliment, i permet determinar, per exemple, la seva capacitat de conservació o de creixement microbià.
 • 2. L'activitat de l'aigua es redueix si augmenta la concentració de soluts en la fase aquosa dels aliments mitjançant la liofilització o l'addició de nous soluts.
 • 3. L'activitat de l'aigua, juntament amb la temperatura, el pH i l'oxigen, és un dels factors que més influeixen en l'estabilitat dels aliments.
 • 4. El símbol aw prové de la denominació anglesa activity of water ('activitat de l'aigua').
additiu alimentari additiu alimentari

Anàlisi del risc

 • ca  additiu alimentari, n m
 • es  aditivo alimentario, n m
 • fr  additif alimentaire, n m
 • en  food additive, n

Anàlisi del risc

Definició
Substància natural o sintètica, generalment sense valor nutritiu, amb una funció tecnològica o organolèptica, que s'afegeix intencionadament a un aliment durant el procés de fabricació, transformació, preparació, tractament, envasament, transport o emmagatzematge, i que es converteix directament o indirectament en un component de l'aliment final.

Nota

 • 1. Els additius alimentaris són ingredients i, com a tals, han de figurar al llistat d'ingredients de l'etiquetatge del producte amb la indicació de la funció que hi fan. Hi ha de constar el nom o el número E.
 • 2. Els additius alimentaris no s'acostumen a consumir per separat.
 • 3. Els additius alimentaris que s'utilitzen a la Unió Europea han de ser avaluats i autoritzats per a confirmar que són segurs en les quantitats utilitzades, necessaris en els aliments en què s'autoritzen i no confonen el consumidor.
 • 4. Els additius alimentaris es consideren ingredients tecnològics.
 • 5. Són exemples d'additius alimentaris el colorant que s'afegeix a les melmelades de maduixa per a recuperar el color vermell que perden durant el procés d'elaboració, o el conservant que s'afegeix als productes carnis, com ara els embotits, per a prevenir-hi la formació de la toxina botulínica.
 • 6. Els additius alimentaris es classifiquen, segons la seva classe funcional, en edulcorants, colorants, conservants, antioxidants, agents de suport, acidulants, correctius de l'acidesa, antiaglomerants, antiescumejants, agents de càrrega, emulsionants, sals emulsionants, enduridors, potenciadors de gust, escumejants, gelificants, agents de recobriment, humectants, midons modificats, gasos d'envasament, gasos propel·lents, gasificants, segrestants, estabilitzadors, espessidors, agents de tractament de la farina i potenciadors de contrast.
additiu per a l'alimentació animal additiu per a l'alimentació animal

Anàlisi del risc

 • ca  additiu per a l'alimentació animal, n m
 • es  aditivo para alimentación animal, n m
 • es  aditivo para la alimentación animal, n m
 • fr  additif pour l'alimentation animale, n m
 • en  feed additive, n

Anàlisi del risc

Definició
Substància que s'afegeix intencionadament al pinso amb una funció tecnològica o nutricional, amb l'objectiu de satisfer les necessitats de salut i benestar dels animals.

Nota

 • Els additius per a l'alimentació animal es consideren ingredients tecnològics.