Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de seguretat alimentària

Presentació
aliment per a un grup específic de població aliment per a un grup específic de població

Conceptes generals

 • ca  aliment per a un grup específic, n m
 • ca  aliment per a un grup específic de població, n m
 • es  alimento para un grupo específico, n m
 • es  alimento para un grupo específico de población, n m
 • fr  aliment pour groupes spécifiques, n m
 • en  dietetic food, n
 • en  food for a specific group, n
 • en  food for special dietary use, n

Conceptes generals

Definició
Aliment apropiat per a satisfer un objectiu nutricional determinat adequat per a un conjunt d'individus de característiques similars.

Nota

 • Són aliments per a un grup específic els aliments infantils o els aliments per a usos mèdics especials.
aliment per a usos mèdics especials aliment per a usos mèdics especials

Conceptes generals

 • ca  aliment per a usos mèdics especials, n m
 • es  alimento para usos médicos especiales, n m
 • fr  denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, n f
 • en  food for special medical purposes, n

Conceptes generals

Definició
Aliment preparat per a un grup específic, destinat a satisfer les necessitats de pacients l'alimentació dels quals no es pot basar en una dieta normal.

Nota

 • 1. Els aliments per a usos mèdics especials estan pensats per a persones que tenen una capacitat limitada, deficient o alterada per a ingerir, digerir, absorbir, metabolitzar o excretar aliments normals, determinats nutrients o metabòlits.
 • 2. Són exemples d'aliments per a usos mèdics especials els batuts proteics per administrar per sonda nasogàstrica o els productes formulats amb aminoàcids, vitamines o sals minerals, entre d'altres.
aliment refrigerat aliment refrigerat

Conceptes generals

 • ca  aliment refrigerat, n m
 • es  alimento refrigerado, n m
 • fr  aliment réfrigéré, n m
 • en  chilled food, n

Conceptes generals

Definició
Aliment perible que ha estat sotmès a refrigeració per a conservar les propietats íntegres durant més temps.
aliment tradicional aliment tradicional

Conceptes generals

 • ca  aliment tradicional, n m
 • es  alimento con características tradicionales, n m
 • es  alimento tradicional, n m
 • fr  aliment traditionnel, n m
 • fr  denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles, n f pl
 • en  food with traditional characteristics, n
 • en  traditional food, n

Conceptes generals

Definició
Aliment reconegut històricament com a producte tradicional, produït d'acord a referències tècniques codificades o registrades al procés tradicional o mitjançant mètodes de producció tradicionals, o protegit per una norma comunitària, nacional, regional o local.
aliment transgènic aliment transgènic

Anàlisi del risc

 • ca  aliment transgènic, n m
 • es  alimento transgénico, n m
 • fr  aliment transgénique, n m
 • en  transgenic food, n

Anàlisi del risc

Definició
Aliment modificat genèticament procedent d'un organisme transgènic, o que inclou en la seva composició un aliment procedent d'un organisme transgènic o algun derivat d'un organisme transgènic.

Nota

 • Sovint els aliments modificats genèticament són aliments transgènics, motiu pel qual les formes aliment modificat genèticament i aliment transgènic s'utilitzen de manera indistinta, com a sinònims. Estrictament, però, hi pot haver aliments modificats genèticament que no siguin transgènics. En la composició d'un aliment, d'altra banda, hi pot haver components transgènics, components que hagin estat modificats per enginyeria genètica però que no siguin transgènics i components sense modificació genètica.
alimentari -ària alimentari -ària

Conceptes generals

 • ca  alimentari -ària, adj
 • es  alimentario -ria, adj
 • fr  alimentaire, adj
 • en  alimentary, adj

Conceptes generals

Definició
Relatiu als aliments o a la indústria alimentària.
alimentós -osa alimentós -osa

Conceptes generals

 • ca  alimentós -osa, adj
 • es  alimenticio -a, adj
 • fr  nourrissant -ante, adj
 • en  nourishing, adj

Conceptes generals

Definició
Que alimenta.
alta pressió hidroestàtica alta pressió hidroestàtica

Conceptes generals

 • ca  alta pressió hidroestàtica, n f
 • ca  APH, n f sigla
 • es  alta presión hidrostática, n f
 • es  APH, n f sigla
 • fr  haute pression hydrostatique, n f
 • fr  HPH, n f sigla
 • en  high hydrostatic pressure, n
 • en  high pressure processing, n
 • en  HHP, n sigla

Conceptes generals

Definició
Tècnica de conservació d'aliments per inactivació consistent a sotmetre un aliment envasat a una pressió d'entre 400 i 600MPa.

Nota

 • L'alta pressió hidroestàtica inactiva les formes vegetatives de patògens i microorganismes de deteriorament, però no les espores bacterianes.
alteració alteració

Conceptes generals

 • ca  alteració, n f
 • es  alteración, n f
 • fr  altération, n f
 • fr  détérioration, n f
 • en  spoilage, n

Conceptes generals

Definició
Deteriorament normal d'un aliment respecte a les característiques originals per efecte de la dessecació, de l'acció microbiològica natural o de reaccions químiques dels components dels aliments.

Nota

 • L'alteració dels aliments depèn de factors intrínsecs (com l'activitat de l'aigua, el pH o la presència de conservants i d'antioxidants) i de factors extrínsecs (com la temperatura de conservació, el tipus d'envasament, o l'exposició a la llum del producte).
 • ca  aliment modificat genèticament, n m
 • ca  AMG, n m sigla
 • es  alimento genéticamente modificado, n m
 • es  alimento GM, n m
 • es  alimento modificado genéticamente, n m
 • fr  aliment génétiquement modifié, n m
 • fr  aliment modifié génétiquement, n m
 • fr  AGM, n m sigla
 • en  genetically engineered food, n
 • en  genetically modified food, n
 • en  genfood, n
 • en  GM food, n
 • en  GEF, n sigla
 • en  GMF, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Aliment procedent d'un organisme modificat genèticament, o que inclou en la seva composició un aliment procedent d'un organisme modificat genèticament o algun derivat d'un organisme modificat genèticament.

Nota

 • Sovint els aliments modificats genèticament són aliments transgènics, motiu pel qual les formes aliment modificat genèticament i aliment transgènic s'utilitzen de manera indistinta, com a sinònims. Estrictament, però, hi pot haver aliments modificats genèticament que no siguin transgènics. En la composició d'un aliment, d'altra banda, hi pot haver components transgènics, components que hagin estat modificats per enginyeria genètica però que no siguin transgènics i components sense modificació genètica.