Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de seguretat alimentària

Presentació
aminoàcid aminoàcid

Conceptes generals

 • ca  aminoàcid, n m
 • es  aminoácido, n m
 • fr  acide aminé, n m
 • en  amino acid, n

Conceptes generals

Definició
Substància orgànica que té almenys un grup funcional carboxil i un grup funcional amina i que forma part de les proteïnes com a unitat estructural bàsica.

Nota

 • El cos humà pot sintetitzar alguns aminoàcids, però els aminoàcids essencials (valina, leucina, isoleucina, treonina, metionina, lisina, fenilalanina i triptòfan) només es poden obtenir a través de l'alimentació.
 • ca  anàlisi química, n f
 • ca  anàlisi, n f sin. compl.
 • es  análisis, n m
 • es  análisis químico, n m
 • fr  analyse, n f
 • fr  analyse chimique, n f
 • en  analysis, n
 • en  chemical analysis, n

Anàlisi del risc

Definició
Determinació de la composició, la identitat, la puresa, la constitució i l'estructura d'una mostra.
anàlisi d'incertesa anàlisi d'incertesa

Anàlisi del risc

 • ca  anàlisi d'incertesa, n f
 • es  análisis de incertidumbre, n m
 • fr  analyse d'incertitude, n f
 • en  uncertainty analysis, n

Anàlisi del risc

Definició
Identificació de l'origen de la incertesa científica en un càlcul d'avaluació del risc per a avaluar-ne les repercussions potencials.
anàlisi DAFO anàlisi DAFO

Anàlisi del risc

 • ca  anàlisi DAFO, n f
 • es  análisis DAFO, n m
 • es  análisis FODA, n m
 • fr  analyse AFOM, n f
 • fr  analyse FFPM, n f
 • en  SWOT analysis, n
 • en  TOWS analysis, n

Anàlisi del risc

Definició
Anàlisi d'una organització que es fonamenta en la identificació, d'una banda, de les debilitats i les fortaleses que posseeix i, de l'altra, de les amenaces i les oportunitats que pot plantejar l'entorn, amb l'objectiu d'ajudar en la tria de les estratègies i les actuacions més adequades per a assolir una missió.

Nota

 • 1. L'anàlisi DAFO és una anàlisi prèvia a la planificació estratègica.
 • 2. La denominació anàlisi DAFO conté una sigla, DAFO, que és un calc de la sigla anglesa SWOT i prové de les inicials dels mots debilitats (weaks), amenaces (threats), fortaleses (strenghts) i oportunitats (opportunities).
anàlisi de perills i punts de control crítics anàlisi de perills i punts de control crítics

Anàlisi del risc

 • ca  anàlisi de perills i punts de control crítics, n f
 • ca  APPCC, n f sigla
 • es  análisis de peligros y puntos críticos de control, n m
 • es  APPCC, n m sigla
 • fr  analyse des dangers et de maîtrise des points critiques, n f
 • fr  analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise, n f
 • fr  HACCP, n f sigla
 • en  hazard analysis critical control points, n
 • en  HACCP, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Sistema de gestió de perills alimentaris que permet identificar, avaluar i controlar els perills alimentaris potencials significatius per a la seguretat dels aliments en tots els processos de la cadena de producció i de la cadena de subministrament amb la finalitat d'establir mesures preventives per a eliminar-los o reduir-los a un nivell acceptable.

Nota

 • 1. L'anàlisi de perills i punts de control crítics ha esdevingut una eina de reconeixement internacional per al control de perills alimentaris pel seu rigor científic i la seva sistematicitat.
 • 2. L'aplicació de l'anàlisi de perills i punts de control crítics es basa en la identificació dels perills alimentaris i l'establiment de punts de control crítics en tot el procés de fabricació, per a cadascun dels quals s'ha definit un límit crític.
anàlisi del risc anàlisi del risc

Anàlisi del risc

 • ca  anàlisi del risc, n f
 • es  análisis de riesgo, n m
 • fr  analyse du risque, n f
 • en  risk analysis, n

Anàlisi del risc

Definició
Metodologia de treball formada per tres elements interrelacionats orientats a establir mesures o accions eficaces amb l'objectiu general d'aconseguir un elevat nivell de protecció de la salut de les persones.

Nota

 • L'anàlisi del risc consta de tres elements interrelacionats: l'avaluació del risc, la gestió del risc i la comunicació del risc.
anàlisi química anàlisi química

Anàlisi del risc

 • ca  anàlisi química, n f
 • ca  anàlisi, n f sin. compl.
 • es  análisis, n m
 • es  análisis químico, n m
 • fr  analyse, n f
 • fr  analyse chimique, n f
 • en  analysis, n
 • en  chemical analysis, n

Anàlisi del risc

Definició
Determinació de la composició, la identitat, la puresa, la constitució i l'estructura d'una mostra.
anàlisi risc-benefici anàlisi risc-benefici

Anàlisi del risc

 • ca  anàlisi risc-benefici, n f
 • es  análisis de riesgos y beneficios, n m
 • fr  analyse bénéfice-risque, n f
 • en  risk-benefit analysis, n

Anàlisi del risc

Definició
Mètode per a ponderar els beneficis potencials associats a l'exposició a una substància respecte de la incidència i la gravetat dels riscos potencials que pot comportar.
 • ca  anàlit, n m
 • es  analito, n m
 • fr  analyte, n m
 • en  analyte, n

Anàlisi del risc

Definició
Substància que és objecte d'una anàlisi química.
animal d'abastament animal d'abastament

Conceptes generals

 • ca  animal d'abastament, n m
 • es  animal de abasto, n m
 • es  animal de sacrificio, n m
 • fr  animal de boucherie, n m
 • en  animal for slaughter, n
 • en  meat animal, n
 • en  slaughter animal, n

Conceptes generals

Definició
Animal domèstic quadrúpede que es cria per al consum humà.

Nota

 • Són exemples d'animals d'abastament les cabres, els cavalls, els conills, les ovelles, els porcs o les vaques.