Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de seguretat alimentària

Presentació
aliment modificat genèticament aliment modificat genèticament

Anàlisi del risc

 • ca  aliment modificat genèticament, n m
 • ca  AMG, n m sigla
 • es  alimento genéticamente modificado, n m
 • es  alimento GM, n m
 • es  alimento modificado genéticamente, n m
 • fr  aliment génétiquement modifié, n m
 • fr  aliment modifié génétiquement, n m
 • fr  AGM, n m sigla
 • en  genetically engineered food, n
 • en  genetically modified food, n
 • en  genfood, n
 • en  GM food, n
 • en  GEF, n sigla
 • en  GMF, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Aliment procedent d'un organisme modificat genèticament, o que inclou en la seva composició un aliment procedent d'un organisme modificat genèticament o algun derivat d'un organisme modificat genèticament.

Nota

 • Sovint els aliments modificats genèticament són aliments transgènics, motiu pel qual les formes aliment modificat genèticament i aliment transgènic s'utilitzen indistintament, com a sinònims. Estrictament, però, hi pot haver aliments modificats genèticament que no siguin transgènics. En la composició d'un aliment, d'altra banda, hi pot haver components transgènics, components que hagin estat modificats per enginyeria genètica però que no siguin transgènics i components sense modificació genètica.
aliment nou aliment nou

Conceptes generals

 • ca  aliment nou, n m
 • es  alimento nuevo, n m
 • es  nuevo alimento, n m
 • fr  aliment nouveau, n m
 • fr  nouveau aliment, n m
 • fr  nouvel aliment, n m
 • en  novel food, n

Conceptes generals

Definició
Aliment que tradicionalment no s'ha utilitzat per al consum humà en un lloc determinat o que s'elabora mitjançant processos o matèries primeres que no s'han fet servir prèviament.

Nota

 • 1. A la Unió Europea, un aliment nou és també aquell que no s'utilitzava per al consum humà en un grau significatiu abans del 15 de maig de 1997.
 • 2. En el marc de la Unió Europea, en cas de confirmar un producte com a aliment nou, l'operador econòmic ha de sol·licitar l'autorització d'aliment nou a la Comissió Europea i aquesta n'ha de sol·licitar una avaluació de seguretat a l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària.
aliment per a un grup específic aliment per a un grup específic

Conceptes generals

 • ca  aliment per a un grup específic, n m
 • ca  aliment per a un grup específic de població, n m
 • es  alimento para un grupo específico, n m
 • es  alimento para un grupo específico de población, n m
 • fr  aliment pour groupes spécifiques, n m
 • en  dietetic food, n
 • en  food for a specific group, n
 • en  food for special dietary use, n

Conceptes generals

Definició
Aliment apropiat per a satisfer un objectiu nutricional determinat adequat per a un conjunt d'individus de característiques similars.

Nota

 • Són aliments per a un grup específic els aliments infantils o els aliments per a usos mèdics especials.
aliment per a un grup específic de població aliment per a un grup específic de població

Conceptes generals

 • ca  aliment per a un grup específic, n m
 • ca  aliment per a un grup específic de població, n m
 • es  alimento para un grupo específico, n m
 • es  alimento para un grupo específico de población, n m
 • fr  aliment pour groupes spécifiques, n m
 • en  dietetic food, n
 • en  food for a specific group, n
 • en  food for special dietary use, n

Conceptes generals

Definició
Aliment apropiat per a satisfer un objectiu nutricional determinat adequat per a un conjunt d'individus de característiques similars.

Nota

 • Són aliments per a un grup específic els aliments infantils o els aliments per a usos mèdics especials.
aliment per a usos mèdics especials aliment per a usos mèdics especials

Conceptes generals

 • ca  aliment per a usos mèdics especials, n m
 • es  alimento para usos médicos especiales, n m
 • fr  denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, n f
 • en  food for special medical purposes, n

Conceptes generals

Definició
Aliment per a un grup específic destinat a satisfer les necessitats de pacients l'alimentació dels quals no es pot basar en una dieta normal.

Nota

 • 1. Els aliments per a usos mèdics especials estan pensats per a persones que tenen una capacitat limitada, deficient o alterada per a ingerir, digerir, absorbir, metabolitzar o excretar aliments normals, determinats nutrients o metabòlits.
 • 2. Són exemples d'aliments per a usos mèdics especials els batuts proteics per administrar per sonda nasogàstrica o els productes formulats amb aminoàcids, vitamines o sals minerals, entre d'altres.
aliment perible aliment perible

Conceptes generals

 • ca  aliment perible, n m
 • es  alimento perecedero, n m
 • fr  denrée périssable, n m
 • en  perishable food, n

Conceptes generals

Definició
Aliment que s'ha de consumir en un període curt de temps perquè es fa malbé fàcilment.

Nota

 • 1. Segons la tècnica de conservació utilitzada, els aliments peribles poden tenir una vida útil més o menys llarga. Els aliments peribles refrigerats tenen una vida útil curta, mentre que si es congelen es pot allargar la vida útil d'una manera substancial. Altres tècniques com l'esterilització fan que passin a ser no peribles.
 • 2. El deteriorament dels aliments peribles està condicionat per factors com la temperatura, la humitat, la pressió o el pH.
 • 3. Són exemples d'aliments peribles la verdura, la fruita, la carn o el peix.
aliment refrigerat aliment refrigerat

Conceptes generals

 • ca  aliment refrigerat, n m
 • es  alimento refrigerado, n m
 • fr  aliment réfrigéré, n m
 • en  chilled food, n

Conceptes generals

Definició
Aliment perible que ha estat sotmès a refrigeració per a conservar les propietats íntegres durant més temps.
aliment tradicional aliment tradicional

Conceptes generals

 • ca  aliment tradicional, n m
 • es  alimento con características tradicionales, n m
 • es  alimento tradicional, n m
 • fr  aliment traditionnel, n m
 • fr  denrée alimentaire présentant des caractéristiques traditionnelles, n f
 • en  food with traditional characteristics, n
 • en  traditional food, n

Conceptes generals

Definició
Aliment reconegut històricament com a producte tradicional, produït d'acord a referències tècniques codificades o registrades al procés tradicional o mitjançant mètodes de producció tradicionals, o protegit per una norma comunitària, nacional, regional o local.
aliment transgènic aliment transgènic

Anàlisi del risc

 • ca  aliment transgènic, n m
 • es  alimento transgénico, n m
 • fr  aliment transgénique, n m
 • en  transgenic food, n

Anàlisi del risc

Definició
Aliment modificat genèticament procedent d'un organisme transgènic, o que inclou en la seva composició un aliment procedent d'un organisme transgènic o algun derivat d'un organisme transgènic.

Nota

 • Sovint els aliments modificats genèticament són aliments transgènics, motiu pel qual les formes aliment modificat genèticament i aliment transgènic s'utilitzen indistintament, com a sinònims. Estrictament, però, hi pot haver aliments modificats genèticament que no siguin transgènics. En la composició d'un aliment, d'altra banda, hi pot haver components transgènics, components que hagin estat modificats per enginyeria genètica però que no siguin transgènics i components sense modificació genètica.
alimentari -ària alimentari -ària

Conceptes generals

 • ca  alimentari -ària, adj
 • es  alimentario -ria, adj
 • fr  alimentaire, adj
 • en  alimentary, adj

Conceptes generals

Definició
Relatiu als aliments o a la indústria alimentària.