Back to top
 • ca  arrel, n f
 • ca  radical, n m
 • es  raíz
 • fr  racine
 • fr  radical
 • en  root
 • en  root word

Definició
Morfema central i bàsic que resta d'un mot despullat de tots els afixos, tant dels flexius com dels derivatius.
 • ca  raó per creure, n f
 • es  razón para creer
 • fr  justificatif
 • fr  support de la promesse
 • en  reason to believe
 • en  RTB

Definició
Enunciat breu i concís que expressa la raó que dona suport o credibilitat a la promesa de marca o a un benefici d'un producte.
 • ca  raó social, n f
 • es  razón social
 • fr  raison sociale
 • en  company name
 • en  firm name
 • en  trade name

Definició
Nom que adopta una societat col·lectiva i comanditària, compost pels noms i cognoms de tots els socis o d'algun d'ells, amb el qual es dona a conèixer i se signen les transaccions.
 • ca  rebus tipogràfic, n m
 • ca  jeroglífic tipogràfic, n m sin. compl.
 • es  rebus tipográfico
 • fr  rébus typographique
 • en  rebus

Definició
Ús de lletres, números o altres signes tipogràfics en un nom de marca en substitució dels elements verbals amb què es corresponen per la manera de pronunciar-los.

Nota

 • Per exemple, es dona rebus tipogràfic en noms de marca com ara Cuida+ ('cuida más'), Canal+ ('canal plus'), Free2Move ('free to move') o B-wom ('be wom').
 • ca  recentratge, n m
 • es  recentraje
 • fr  recentrage créatif
 • en  refinement

Definició
Replantejament i modificació d'una estratègia creativa com a conseqüència d'un nou enfocament del brífing després de la presentació al client d'un treball creatiu.
reconeixement d'entitats amb nom reconeixement d'entitats amb nom

 • ca  reconeixement d'entitats amb nom, n m
 • ca  extracció d'entitats, n f sin. compl.
 • es  extracción de entidades
 • es  reconocimiento de entidades nombradas
 • fr  extraction d'entités nommées
 • fr  reconnaissance d'entités nommées
 • en  entity chunking
 • en  entity extraction
 • en  entity name extraction
 • en  named entity chunking
 • en  named entity recognition
 • en  NER sigla

Definició
Operació en el processament del llenguatge natural consistent a identificar i classificar paraules, frases o altres unitats textuals d'un corpus en categories predefinides, com ara persones, organitzacions, expressions de temps, valors monetaris, percentatges o quantitats.
reconeixement de marca reconeixement de marca

 • ca  reconeixement de marca, n m
 • es  reconocimiento de marca
 • fr  identification de la marque
 • fr  reconnaisance de la marque
 • en  brand identification
 • en  brand recognition

Definició
Capacitat d'un consumidor d'identificar una marca determinada.
reconstrucció de marca reconstrucció de marca

 • ca  reconstrucció de marca, n f
 • es  cambio de marca
 • es  rebranding
 • fr  changement de marque
 • fr  rebranding
 • en  rebranding

Definició
Estratègia de màrqueting orientada a desenvolupar una nova identitat d'una marca.

Nota

 • La reconstrucció de marca pot ser més o menys aprofundida i afectar tots o alguns dels elements de la identitat de marca (nom, eslògan de marca, identitat visual, posicionament, etc.).
 • ca  recordabilitat, n f
 • es  recordabilidad
 • fr  mémorabilité
 • en  memorability

Definició
Capacitat potencial d'un nom de marca de ser recordat.
 • ca  recordable, adj
 • es  recordable
 • fr  mémorable
 • en  memorable

Definició
Dit del nom de marca que per la seva distinció té una gran recordabilitat.