Back to top
  • ca  saldo net, n m
  • es  saldo neto

Definició
Diferència entre els ingressos i les despeses d'algun concepte en la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques, i que pot ser positiu o negatiu.
  • ca  sanció, n f
  • es  sanción

Definició
Quantitat exigida per la hisenda pública a un subjecte passiu que ha comès una infracció tributària.
  • ca  subjecte passiu, n m
  • es  sujeto pasivo

Definició
Persona natural o jurídica que segons la llei està subjecta a complir les obligacions tributàries.