Es pot fer servir l’adjectiu ‘mediat/mediada’? (Mercè Bacardit)