“Sap que la soca més s’enfila com més endins pot arrelar” (RECERCAT)