Gestió

Pressupost

Pressupost 2019 (prorrogat de 2017) 

Execució

Execució pressupostos TERMCAT 2019:

Tercer trimestre  (pdf) (ods)
Segon trimestre  (pdf) (ods)
Primer trimestre  (pdf) (ods)

Execució pressupostos TERMCAT 2018:

Quart trimestre  (pdf) (ods)
Tercer trimestre  (pdf) (ods)
Segon trimestre  (pdf) (ods)
Primer trimestre  (pdf) (ods)

Execució pressupostos TERMCAT 2017:

Quart trimestre  (pdf) (ods)
Tercer trimestre (pdf) (ods)
Segon trimestre (pdf) (ods)
Primer trimestre (pdf) (ods)

Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

Gestió del patrimoni