Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionari dels termes normalitzats.

 • ca  xabàkia, n f
 • es  shebbakia
 • fr  chabbakia
 • fr  chebbakia
 • fr  haloua chebbakia
 • it  chabakkia
 • pt  chebakia
 • en  halwa shebakia
 • en  shabakia
 • en  shebakia

Gastronomia

Definició
Pastisset amb forma de cinta, trena o llaç, típic del Magrib, fregit amb oli i posteriorment recobert amb mel i decorat amb sèsam, que es menja especialment durant el ramadà.

Nota

 • De l'àrab hàlua xabàkia ('dolç de llaç'), escurçat en xabàkia ('llaç').
 • ca  xahà, n m
 • es  chajá, n m
 • fr  kamichi, n m
 • en  chaja, n
 • en  screamer, n
 • de  Tschaja, n m
 • de  Wehrvogel, n m

Zoologia > Ocells

Definició
Cadascuna de les espècies d'ocells dels gèneres Chauna i Anhima, de la família dels anhímids, de l'ordre dels anseriformes, pròpies de l'Amèrica del Sud.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme xahà:

  S'aprova la forma xahà com a nom genèric de les diferents espècies d'ocells dels gèneres Chauna i Anhima (de la família dels anhímids, de l'ordre dels anseriformes), que habiten a l'Amèrica del Sud, pels motius següents:

  ·és una adaptació catalana de chahâ, nom guaraní d'aquest ocell, d'origen onomatopeic, que es pronuncia, segons les indicacions sobre el guaraní recollides en diverses fonts, [ʃa'hã] o [ʃa'xã];

  ·el manlleu del guaraní també es documenta en castellà, anglès i alemany, degudament adaptat segons cada llengua;

  ·té el vistiplau dels especialistes.


  Es desestima la forma txajà, malgrat que ja ha tingut força difusió en català, perquè només pot explicar-se com una mala adaptació del castellà chajá:

  -Pel que fa a la tx inicial, cal tenir en compte que el so original guaraní és fricatiu, no africat, i que els mots catalans començats en tx- són molt escassos.(1)

  -Pel que fa a la j, en català no existeixen els sons [x] ni [h], però si cal reproduir-los en algun manlleu es representen respectivament per kh i h. La kh se sol reservar per a llengües amb alfabets no llatins, com ara el rus, l'àrab i el grec.

  Es descarta la forma cridaner (paral·lela al nom genèric oficial anglès, screamer, i als sinònims complementaris castellans gritador chajá i gritón chajá) perquè no té tradició en català i, a més, és un nom que ja s'aplica a ocells de la família dels pomatostòmids, de l'ordre dels passeriformes.

  Les formes kamichi i camixi (adaptacions francesa i portuguesa, respectivament, del mot carib kamityi) i tapacaré (nom local bolivià documentat en castellà) tampoc no tenen tradició en català.

  (1) Al diccionari normatiu, en concret, n'hi ha deu, dels quals dos són d'origen hispànic (txa-txa-txà i txitxa), mentre que de mots començats en x- n'hi ha 602, entre els quals hi ha xabola, xacolí, xacona, xiruca, xocolata, xoriço o xotis, manllevats al castellà. Sembla que la tendència en els manlleus del castellà és a fer tx quan hi ha una certa repetició (per evitar la mala pronúncia de la x intervocàlica), mentre que es prefereix x en els casos sense repetició interna.

  [Acta 617, 24 de febrer de 2017]
xahà banyut xahà banyut

Zoologia > Ocells

 • ca  xahà banyut, n m
 • es  chajá añuma, n m
 • fr  kamichi cornu, n m
 • en  horned screamer, n
 • de  Hornwehrvogel, n m
 • nc  Anhima cornuta

Zoologia > Ocells

Definició
Taxonomia: Gal·liformes > Anhímids > Anhima
xahà collnegre xahà collnegre

Zoologia > Ocells

 • ca  xahà collnegre, n m
 • es  chajá chicagüire, n m
 • fr  kamichi chavaria, n m
 • en  Northern screamer, n
 • de  Weißwangen-Wehrvogel, n m
 • nc  Chauna chavaria

Zoologia > Ocells

Definició
Taxonomia: Gal·liformes > Anhímids > Chauna
xahà emplomallat xahà emplomallat

Zoologia > Ocells

 • ca  xahà emplomallat, n m
 • es  chajá, n m
 • es  chajá común, n m
 • es  gritador chajá, n m
 • es  gritón chajá, n m
 • es  tapacaré, n m
 • fr  chauna à collier, n m
 • fr  kamichi à collier, n m
 • en  chaja, n
 • en  crested screamer, n
 • en  Southern screamer, n
 • de  Halsband-Wehrvogel, n m
 • de  Halsbandtschaja, n m
 • de  Halsbandwehrvogel, n m
 • de  Schopfwehrvogel, n m
 • de  Tschaja, n m
 • de  Tschaya, n m
 • nc  Chauna torquata

Zoologia > Ocells

Definició
Taxonomia: Anseriformes > Anhímids > Chauna

Nota

 • Observacions del Consell Supervisor sobre el terme xahà emplomallat:

  S'aprova el nom específic emplomallat d'acord amb la proposta dels especialistes i per proximitat amb la forma utilitzada en altres llengües (Schopfwehrvogel, en alemany; crested screamer, en anglès). Els experts consideren que és un adjectiu que descriu força bé l'espècie i que permet diferenciar-la de la resta d'espècies del mateix grup.

  També s'han valorat, com a denominacions d'aquesta espècie, les formes següents, finalment descartades a favor de xahà emplomallat:

  -xahà i xahà comú: L'espècie Chauna torquata és el xahà més conegut i per això en moltes llengües s'utilitza la forma uninomial xahà (amb les diferents variants segons la llengua) per a designar-la. Atès, però, que hi ha altres espècies de xahà, es considera preferible una designació binomial amb un nom específic que sigui descriptiu de l'espècie.

  -xahà de collar: Els especialistes creuen que no és una solució del tot distintiva, ja que les altres dues espècies de xahà (Anhima cornuta i Chauna chavaria) també tenen un coll peculiar, amb una franja de plomes que es podria associar a un collar.

  -xahà meridional: Seria una designació anàloga a l'anglesa Southern screamer, que s'oposa a Northern screamer (Chauna chavaria). Cal tenir en compte, però, que cap altra llengua no ha optat per aquestes solucions i que hi ha encara una tercera espècie de xahà (Anhima cornuta), que caldria anomenar a partir d'altres paràmetres.

  [Acta 617, 24 de febrer de 2017]
xalabhàssana xalabhàssana

Filosofia > Ioga, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**, **Denominació catalana 2: Manlleu del sànscrit adaptat gràficament (adaptació parcial)**

 • ca  postura de la llagosta, n f
 • ca  xalabhàssana, n m sin. compl.
 • es  postura del saltamontes, n f
 • en  locust pose, n
 • sa  śalabhāsana, n n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del sànscrit**

Filosofia > Ioga, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**, **Denominació catalana 2: Manlleu del sànscrit adaptat gràficament (adaptació parcial)**

Definició
Postura en què el iogui es manté estirat de bocaterrosa amb el tronc en contacte amb el terra, les cames estirades rectes enlaire o bé una cama enlaire i l'altra estirada tocant a terra, els braços estirats cap enrere, al costat del cos o per sota, amb el palmell a terra i el cap aixecat.

Nota

 • La forma xalabhàssana prové del sànscrit śalabhāsana, denominació constituïda pels formants śalabha 'llagost, llagosta' i āsana 'postura'.
 • ca  xalmugra, n f
 • es  chalmugra
 • es  chaulmugra
 • es  cholmugra
 • fr  chaulmoogra
 • it  chaulmoogra
 • en  chaulmaugra
 • en  chaulmoogra
 • en  chaulmugra
 • de  Chaulmoogra
 • nc  Hydnocarpus kurzii (King) Warb.
 • nc  Taraktogenos kurzii King

Botànica

Definició
Arbre de la família de les acariàcies, originari de l'Índia i el sud-est asiàtic, que pot atènyer 30 m d'alçària i més d'1 m de diàmetre, de fulles senceres i coripàcies i fruits en forma de baia de color groc, de les llavors dels quals s'extreu un oli amb propietats terapèutiques.

Nota

 • El nom científic Taraktogenos kurzii és una denominació antiga. Tradicionalment, les espècies del gènere Hydnocarpus, com aquesta, s'incloïen dins la família de les flacourtiàcies; les classificacions actuals, però, basades en filogènies moleculars, les situen dins la família de les acariàcies.
xamota xamota

Arts > Ceràmica, Arts > Ceràmica > Productes ceràmics

 • ca  xamota, n f
 • es  chamota
 • fr  argile composeé
 • fr  chamotte
 • it  chamotte
 • pt  chamotte
 • en  chamotte
 • en  grog
 • de  Schamott
 • de  Schamotte

Arts > Ceràmica, Arts > Ceràmica > Productes ceràmics

Definició
Material refractari, generalment obtingut d'argila cuita esmicolada, que es barreja amb l'argila per a augmentar la resistència tèrmica de la peça ceràmica durant el procés de cocció.
xampanyera xampanyera

Parament de taula

 • ca  xampanyera, n f
 • ca  refredador, n m sin. compl.
 • es  champañera
 • es  cubo de champaña
 • fr  seau à champagne
 • en  champagne cooler

Parament de taula

Definició
Recipient per a refredar o mantenir xampany en fresc.
 • ca  xanos, n m
 • es  chanos
 • es  sabalote
 • fr  chanidé
 • fr  chanos
 • gl  peixe-leite
 • pt  peixe-leite
 • en  bandeng
 • en  bangos
 • en  milkfish
 • de  Milchfisch
 • nc  Chanos chanos

Zoologia > Peixos

Definició
Peix ossi amb una aleta dorsal prominent i l'aleta caudal profundament forcada, de cap petit i de color argentat.

Nota

 • És un peix comestible, que en determinades zones ha adquirit un gran interès comercial.