Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionari dels termes normalitzats.

 • ca  xabàkia, n f
 • es  shebbakia
 • fr  chabbakia
 • fr  chebbakia
 • fr  haloua chebbakia
 • it  chabakkia
 • pt  chebakia
 • en  halwa shebakia
 • en  shabakia
 • en  shebakia

Gastronomia

Definició
Pastisset amb forma de cinta, trena o llaç, típic del Magrib, fregit amb oli i posteriorment recobert amb mel i decorat amb sèsam, que es menja especialment durant el ramadà.

Nota

 • De l'àrab hàlua xabàkia ('dolç de llaç'), escurçat en xabàkia ('llaç').
 • ca  xahà, n m
 • es  chajá, n m
 • fr  kamichi, n m
 • en  chaja, n
 • en  screamer, n
 • de  Tschaja, n m
 • de  Wehrvogel, n m

Zoologia > Ocells

Definició
Cadascuna de les espècies d'ocells dels gèneres Chauna i Anhima, de la família dels anhímids, de l'ordre dels anseriformes, pròpies de l'Amèrica del Sud.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme xahà:

  S'aprova la forma xahà com a nom genèric de les diferents espècies d'ocells dels gèneres Chauna i Anhima (de la família dels anhímids, de l'ordre dels anseriformes), que habiten a l'Amèrica del Sud, pels motius següents:

  ·és una adaptació catalana de chahâ, nom guaraní d'aquest ocell, d'origen onomatopeic, que es pronuncia, segons les indicacions sobre el guaraní recollides en diverses fonts, [ʃa'hã] o [ʃa'xã];

  ·el manlleu del guaraní també es documenta en castellà, anglès i alemany, degudament adaptat segons cada llengua;

  ·té el vistiplau dels especialistes.


  Es desestima la forma txajà, malgrat que ja ha tingut força difusió en català, perquè només pot explicar-se com una mala adaptació del castellà chajá:

  -Pel que fa a la tx inicial, cal tenir en compte que el so original guaraní és fricatiu, no africat, i que els mots catalans començats en tx- són molt escassos.(1)

  -Pel que fa a la j, en català no existeixen els sons [x] ni [h], però si cal reproduir-los en algun manlleu es representen respectivament per kh i h. La kh se sol reservar per a llengües amb alfabets no llatins, com ara el rus, l'àrab i el grec.

  Es descarta la forma cridaner (paral·lela al nom genèric oficial anglès, screamer, i als sinònims complementaris castellans gritador chajá i gritón chajá) perquè no té tradició en català i, a més, és un nom que ja s'aplica a ocells de la família dels pomatostòmids, de l'ordre dels passeriformes.

  Les formes kamichi i camixi (adaptacions francesa i portuguesa, respectivament, del mot carib kamityi) i tapacaré (nom local bolivià documentat en castellà) tampoc no tenen tradició en català.

  (1) Al diccionari normatiu, en concret, n'hi ha deu, dels quals dos són d'origen hispànic (txa-txa-txà i txitxa), mentre que de mots començats en x- n'hi ha 602, entre els quals hi ha xabola, xacolí, xacona, xiruca, xocolata, xoriço o xotis, manllevats al castellà. Sembla que la tendència en els manlleus del castellà és a fer tx quan hi ha una certa repetició (per evitar la mala pronúncia de la x intervocàlica), mentre que es prefereix x en els casos sense repetició interna.

  [Acta 617, 24 de febrer de 2017]
xahà banyut xahà banyut

Zoologia > Ocells

 • ca  xahà banyut, n m
 • es  chajá añuma, n m
 • fr  kamichi cornu, n m
 • en  horned screamer, n
 • de  Hornwehrvogel, n m
 • nc  Anhima cornuta

Zoologia > Ocells

Definició
Taxonomia: Gal·liformes > Anhímids > Anhima
xahà collnegre xahà collnegre

Zoologia > Ocells

 • ca  xahà collnegre, n m
 • es  chajá chicagüire, n m
 • fr  kamichi chavaria, n m
 • en  Northern screamer, n
 • de  Weißwangen-Wehrvogel, n m
 • nc  Chauna chavaria

Zoologia > Ocells

Definició
Taxonomia: Gal·liformes > Anhímids > Chauna
xahà emplomallat xahà emplomallat

Zoologia > Ocells

 • ca  xahà emplomallat, n m
 • es  chajá, n m
 • es  chajá común, n m
 • es  gritador chajá, n m
 • es  gritón chajá, n m
 • es  tapacaré, n m
 • fr  chauna à collier, n m
 • fr  kamichi à collier, n m
 • en  chaja, n
 • en  crested screamer, n
 • en  Southern screamer, n
 • de  Halsband-Wehrvogel, n m
 • de  Halsbandtschaja, n m
 • de  Halsbandwehrvogel, n m
 • de  Schopfwehrvogel, n m
 • de  Tschaja, n m
 • de  Tschaya, n m
 • nc  Chauna torquata

Zoologia > Ocells

Definició
Taxonomia: Anseriformes > Anhímids > Chauna

Nota

 • Observacions del Consell Supervisor sobre el terme xahà emplomallat:

  S'aprova el nom específic emplomallat d'acord amb la proposta dels especialistes i per proximitat amb la forma utilitzada en altres llengües (Schopfwehrvogel, en alemany; crested screamer, en anglès). Els experts consideren que és un adjectiu que descriu força bé l'espècie i que permet diferenciar-la de la resta d'espècies del mateix grup.

  També s'han valorat, com a denominacions d'aquesta espècie, les formes següents, finalment descartades a favor de xahà emplomallat:

  -xahà i xahà comú: L'espècie Chauna torquata és el xahà més conegut i per això en moltes llengües s'utilitza la forma uninomial xahà (amb les diferents variants segons la llengua) per a designar-la. Atès, però, que hi ha altres espècies de xahà, es considera preferible una designació binomial amb un nom específic que sigui descriptiu de l'espècie.

  -xahà de collar: Els especialistes creuen que no és una solució del tot distintiva, ja que les altres dues espècies de xahà (Anhima cornuta i Chauna chavaria) també tenen un coll peculiar, amb una franja de plomes que es podria associar a un collar.

  -xahà meridional: Seria una designació anàloga a l'anglesa Southern screamer, que s'oposa a Northern screamer (Chauna chavaria). Cal tenir en compte, però, que cap altra llengua no ha optat per aquestes solucions i que hi ha encara una tercera espècie de xahà (Anhima cornuta), que caldria anomenar a partir d'altres paràmetres.

  [Acta 617, 24 de febrer de 2017]
xalabhàssana xalabhàssana

Filosofia > Ioga

 • ca  postura de la llagosta, n f
 • ca  xalabhàssana, n m sin. compl.
 • es  postura del saltamontes, n f
 • en  locust pose, n
 • sa  śalabhāsana, n n

Filosofia > Ioga

Definició
Postura en què el iogui es manté estirat de bocaterrosa amb el tronc en contacte amb el terra, les cames estirades rectes enlaire o bé una cama enlaire i l'altra estirada tocant a terra, els braços estirats cap enrere, al costat del cos o per sota, amb el palmell a terra i el cap aixecat.

Nota

 • La forma xalabhàssana prové del sànscrit śalabhāsana, denominació constituïda pels formants śalabha 'llagost, llagosta' i āsana 'postura'.
 • ca  xalmugra, n f
 • es  chalmugra
 • es  chaulmugra
 • es  cholmugra
 • fr  chaulmoogra
 • it  chaulmoogra
 • en  chaulmaugra
 • en  chaulmoogra
 • en  chaulmugra
 • de  Chaulmoogra
 • nc  Hydnocarpus kurzii (King) Warb.
 • nc  Taraktogenos kurzii King

Botànica

Definició
Arbre de la família de les acariàcies, originari de l'Índia i el sud-est asiàtic, que pot atènyer 30 m d'alçària i més d'1 m de diàmetre, de fulles senceres i coripàcies i fruits en forma de baia de color groc, de les llavors dels quals s'extreu un oli amb propietats terapèutiques.
Árbol propio de la India e Insulindia (Taraktogenos kurzii). De sus semillas (y de las de otros árboles de la misma familia) se obtiene el aceite de chaulmugra, usado para combatir la lepra.
Árbol monoico de hasta 30 m de altura y 1,2 m de diámetro. Se extrae de las semillas un aceite medicinal.
Sustantivo inglese (adattamento di una voce bengalese) usato in italiano come sf. pianta legnosa (Hydnocarpus kurzii=Taraktogenos kurzii) della famiglia Flacurziacee originaria dell'India orientale. Dai suoi semi si estrae l'olio omonimo, che ha quali principali componenti due acidi grassi insaturi a struttura ciclica detti acido chaulmoogrico e acido idnocarpico, omologo inferiore del precedente.
A tropical Asian evergreen tree with narrow leathery leaves and oil-rich seeds. Genus: Hydnocarpus; Family: Flacourtiaceae: several species, in particular H. kurzii; the main source of the oil.
Any of several East Indian trees (family Flacourtiaceae) that yield an acrid oil used especially formerly in treating leprosy and skin diseases. Etymology: Bengali calmugra.
A tropical Asian tree, Taraktogenos (or Hydnocarpus) kurzii: family Flacourtiaceae. Any of several or similar related trees. [from Bengali caulmugra, from caul rice + mugra hemp]
Any of several tropical Asian trees of the genus Hydnocarpus, whose seeds contain an oil formerly used to treat skin lesions caused by leprosy and other diseases. Etimology: caulmugra.

Nota

 • El nom científic Taraktogenos kurzii és una denominació antiga. Tradicionalment, les espècies del gènere Hydnocarpus, com aquesta, s'incloïen dins la família de les flacourtiàcies; les classificacions actuals, però, basades en filogènies moleculars, les situen dins la família de les acariàcies.
xamota xamota

Arts > Ceràmica, Arts > Ceràmica > Productes ceràmics

 • ca  xamota, n f
 • es  chamota
 • fr  argile composeé
 • fr  chamotte
 • it  chamotte
 • pt  chamotte
 • en  chamotte
 • en  grog
 • de  Schamott
 • de  Schamotte

Arts > Ceràmica, Arts > Ceràmica > Productes ceràmics

Definició
Material refractari, generalment obtingut d'argila cuita esmicolada, que es barreja amb l'argila per a augmentar la resistència tèrmica de la peça ceràmica durant el procés de cocció.
Material arcilloso que, granulado y cocido a alta temperatura, se emplea como desengrasante de las pastas cerámicas refractarias, con las que se mezcla para disminuir su plasticidad.
Arcilla cocida y reducida a polvo, utilizada para la elaboración de ladrillos refractarios.
Argile réfractaire spécialement cuite pour être employée comme dégraissant.
Chamotte is a refractory ceramic material used for lining stoves and furnaces. It has high percentage of silica and alumina. It is made by firing some kinds of fire clay. It tends to be porous and have low density. It is not a superior thermal insulator. It is similar to grog clay. It is available as a powder, mortar, or in the form of fire bricks. Chamotte can be used to temperatures up to about 1300 °C.
Fired refractory material (as crushed pottery, firebricks) used in the manufacture of product (as crucibles) designed to resist extreme heat.
xampanyera xampanyera

Parament de taula

 • ca  xampanyera, n f
 • ca  refredador, n m sin. compl.
 • es  champañera
 • es  cubo de champaña
 • fr  seau à champagne
 • en  champagne cooler

Parament de taula

Definició
Recipient per a refredar o mantenir xampany en fresc.
 • ca  xanos, n m
 • es  chanos
 • es  sabalote
 • fr  chanidé
 • fr  chanos
 • gl  peixe-leite
 • pt  peixe-leite
 • en  bandeng
 • en  bangos
 • en  milkfish
 • de  Milchfisch
 • nc  Chanos chanos

Zoologia > Peixos

Definició
Peix ossi amb una aleta dorsal prominent i l'aleta caudal profundament forcada, de cap petit i de color argentat.

Nota

 • És un peix comestible, que en determinades zones ha adquirit un gran interès comercial.