Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionari dels termes normalitzats.

acroesquí acroesquí

Esport > Esports d'hivern > Esquí > Esquí artístic i acrobàtic

 • ca  acroesquí, n m
 • ca  acro, n m sin. compl.
 • ca  ballet, n m sin. compl.
 • es  acro
 • es  acro-ski
 • es  ballet
 • fr  acro
 • fr  ballet
 • fr  ski de ballet
 • en  acro
 • en  ballet
 • en  ballet event
 • en  ballet skiing

Esport > Esports d'hivern > Esquí > Esquí artístic i acrobàtic

Definició
Modalitat de competició d'esquí artístic i acrobàtic que consisteix en un descens per una pista al llarg de la qual cal fer una sèrie de passos, cabrioles i piruetes acompanyats d'altres moviments acrobàtics harmonitzats amb música.

Nota

 • La Federació Internacional d'Esquí ha substituït oficialment la denominació ballet per acroesquí.
acròmat acròmat

Física > Electricitat > Electromagnetisme, Física > Física de la radiació. Física d'altes energies

 • ca  acròmat, n m
 • fr  achromat
 • en  achromat
 • de  Achromat

Física > Electricitat > Electromagnetisme, Física > Física de la radiació. Física d'altes energies

Definició
Sistema de dues o més lents electromagnètiques que anul·len la cromaticitat del feix de partícules accelerades.

Nota

 • Segons la física quàntica, les partícules en moviment tenen associada una ona la longitud d'ona de la qual depèn de l'energia de la partícula. En analogia amb els sistemes acromàtics òptics, que eviten que se separin els raigs de diferents colors, és a dir, de diferents longituds d'ona, anul·lar la cromaticitat del feix consisteix a evitar que se separin les partícules de diferent energia.
acrònim acrònim

Lingüística > Lexicologia

 • ca  acrònim, n m
 • es  acrónimo
 • fr  acronyme
 • en  acronym

Lingüística > Lexicologia

Definició
Sigla que és pronunciada sil·làbicament.

Nota

 • 1. Per exemple, IEC (de Institut d'Estudis Catalans).
 • 2. Convé distingir l'acrònim consistent en una sigla que es pot llegir sil·làbicament de l'acrònim que és una abreviació formada per lletres o segments de les paraules integrants d'un sintagma i l'acrònim que és un mot format per segments de paraules diverses.
acrònim acrònim

Lingüística > Lexicologia

 • ca  acrònim, n m
 • ca  mot creuat, n m
 • es  acrónimo
 • fr  mot-valise
 • en  blend
 • en  portmanteau

Lingüística > Lexicologia

Definició
Mot format per segments inicials o finals de dos o més mots.

Nota

 • 1. Per exemple, informàtica (de informació automàtica) o mòdem (de modulator demodulator).
 • 2. Convé distingir l'acrònim que és un mot format per segments de paraules diverses de l'acrònim que és una abreviació formada per lletres o segments de les paraules integrants d'un sintagma i l'acrònim consistent en una sigla que es pot llegir sil·làbicament.
acrònim acrònim

Lingüística > Lexicologia

 • ca  acrònim, n m
 • es  acrónimo
 • fr  acronyme
 • en  acronym

Lingüística > Lexicologia

Definició
Abreviació formada per lletres o segments inicials o finals dels mots que componen un sintagma.

Nota

 • 1. Per exemple, INCAVI (de Institut Català de la Vinya i el Vi) o MACBA (de Museu d'Art Contemporani de Barcelona).
 • 2. Convé distingir l'acrònim que és una abreviació formada per lletres o segments de les paraules integrants d'un sintagma de l'acrònim que és un mot format per segments de paraules diverses i l'acrònim consistent en una sigla que es pot llegir sil·làbicament.
acta de delimitació acta de delimitació

Dret

 • ca  acta de delimitació, n f
 • es  acta de apeo
 • fr  acte de bornage

Dret

Definició
Document en què s'acredita que s'ha dut a terme la delimitació d'un terreny.
acte de partició acte de partició

Dret

 • ca  acte de partició, n m
 • es  acto particional

Dret

Definició
Acte jurídic pel qual s'extingeix la indivisió d'un patrimoni comú.
 • ca  acte obstatiu, n m
 • es  acto obstativo

Dret

Definició
Acte formal que impedeix a algú de dur a terme una acció, tot i estar-hi legalment autoritzat.
action-painting [en] action-painting [en]

Arts > Pintura

 • ca  action-painting [en], n f
 • es  action painting
 • fr  peinture gestuelle
 • it  action-painting
 • it  pittura-azione
 • en  action painting
 • de  Action Painting

Arts > Pintura

Definició
Tendència pictòrica de l'expressionisme abstracte, que posa l'èmfasi en el gest, l'acció i l'espontaneïtat dels traços, sorgida l'any 1945 als Estats Units d'Amèrica.

Nota

 • La denominació anglesa action-painting fou encunyada l'any 1952 pel crític nord-americà Harold Rosenberg.
actitud actitud

Telecomunicacions > Tecnologia de comunicació > Teledetecció

 • ca  actitud, n f
 • es  actitud
 • es  posición
 • fr  assiette
 • fr  attitude
 • fr  orientation
 • en  attitude

Telecomunicacions > Tecnologia de comunicació > Teledetecció

Definició
Posició angular relativa d'una plataforma o d'un sensor instal·lat en una plataforma, expressada a partir dels angles de guinyada, balanceig i capcineig.

Nota

 • 1. L'actitud se simbolitza amb Ω.
 • 2. Criteris generals aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació de termes de l'àmbit de la teledetecció:

  El Consell Supervisor ratifica totes les denominacions acordades pels especialistes com a denominacions principals (sessió de normalització del dia 16 de juliol de 2012), tenint en compte els arguments següents:

  ·són en tots els casos denominacions catalanes, creades a partir dels recursos propis de la llengua: la derivació (satel·litari), la composició (aeroportat -ada, espacioportat -ada, etc.), la sintagmació (escaneig per línies, ecos indesitjats, etc.) i l'extensió de significat o la conversió lèxica de mots ja existents (actitud, bandat, dallada, deriva, guinyada, pigallat, etc.);

  ·són lingüísticament adequades i es poden considerar motivades des d'un punt de vista semàntic, fins i tot en aquells casos en què la denominació catalana s'ha calcat de l'anglès (per exemple actitud, de l'anglès attitude, o àrea d'entrenament, de training area en anglès);

  ·moltes de les formes acordades són les denominacions que fan servir habitualment la majoria dels especialistes assistents a la sessió (aeroportat -ada, espacioportat -ada, teledetecció aeroportada, satel·litari, escaneig transversal, escaneig, actitud, àrea d'entrenament, etc.);

  ·algunes de les formes acordades són alternatives neològiques a anglicismes en ús en català (per exemple, dallada per a swath, ecos indesitjats per a clutter, pigallat per a speckle i dades de vol sota vol per a underflight data);

  ·totes les denominacions tenen el suport dels especialistes assistents a la reunió, la qual cosa en pot afavorir la implantació.

  El Consell Supervisor ratifica també algunes de les denominacions acordades a la sessió de normalització com a sinònims complementaris de les denominacions principals, pels motius següents:

  ·són formes catalanes adequades lingüísticament (teledetecció aèria, teledetecció espacial, retorn, etc.), excepte la denominació híbrida transformació tasseled-cap;

  ·són denominacions força esteses i utilitzades al costat de les denominacions principals acordades;

  ·es documenten formes paral·leles en altres llengües, en algun cas com a denominació principal.

  El Consell Supervisor només descarta de fixar alguns dels sinònims complementaris acordats a la sessió perquè considera que són formes innecessàries, menys adequades des d'un punt de vista lingüístic o semàntic (satel·lital, escaneig d'empenta) o amb poca entitat terminològica (amplada d'escaneig), que poden dificultar la implantació de la denominació fixada com a forma principal.

  D'altra banda, el Consell Supervisor proposa de recollir els termes relacionats càrrega útil i plataforma per a facilitar la comprensió d'algunes definicions, ja que en l'àmbit de la teledetecció aquestes denominacions tenen significats molt específics.

  [Acta 550, 6 de setembre de 2012]
 • 3. Observacions del Consell Supervisor sobre el terme actitud:
  El Consell Supervisor avala la denominació actitud, calc de l'anglès attitude, perquè és una forma ja molt estesa per a fer referència a aquest concepte, es documenta paral·lelament en castellà i en francès i, si bé la primera accepció d'aquest substantiu al diccionari normatiu fa referència a una positura expressiva, també s'hi recull en àmbits específics amb el sentit de 'posició' ("En pint. i en escult., positura, disposició d'una figura.").

  Es descarta orientació i orientació angular perquè, d'acord amb els especialistes assistents a la sessió de normalització, orientació fa referència a un concepte utilitzat en fotogrametria amb un significat més ampli i un matís diferent: tant fa referència a la imatge com al sensor; en canvi, en teledetecció es refereix estrictament a la posició de la plataforma amb relació a les coordenades.

  [Acta 550, 6 de setembre de 2012]