Back to top

CASE integrat - Neoloteca

Presentació
 • ca  CASE integrat, n m
 • ca  I-CASE, n m sigla
 • es  CASE integrado
 • es  I-CASE sigla
 • fr  AGL intégré
 • fr  CASE intégré
 • fr  I-CASE
 • en  integrated CASE
 • en  integrated computer-aided software engineering
 • en  integrated computer-assisted software engineering
 • en  I-CASE sigla

Informàtica > Programari

Definició
Enginyeria del programari assistida per ordinador en què l'ús d'eines informàtiques s'aplica en totes les fases del cicle de vida del programari.

Nota

 • La sigla I-CASE correspon a l'equivalent anglès integrated computer-assisted software engineering.
 • Sovint també es denomina CASE integrat o I-CASE, per extensió, el conjunt d'eines que permeten l'automatització de totes les fases del cicle de vida del programari.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en la reconsideració dels termes enginyeria de sistemes per ordinador i enginyeria de sistemes integrats per ordinador, i en l'aprovació de les formes alternatives enginyeria del programari assistida per ordinador (sigla CASE) i CASE integrat (sigla I-CASE):

  El Consell Supervisor, d'acord amb diverses peticions, reconsidera la forma enginyeria de sistemes per ordinador, aprovada a l'acta núm. 300 com a designació catalana equivalent al terme anglès computer-aided software engineering, i aprova en el seu lloc la forma enginyeria del programari assistida per ordinador (al costat de la sigla anglesa CASE, molt estesa i ja aprovada a l'acta
  núm. 300), pels motius següents:

  ·la forma enginyeria de sistemes per ordinador no s'utilitza i és, a més, segons els especialistes, inadequada semànticament per a designar aquest concepte històric(1) de l'àmbit de la informàtica;

  ·el nucli de la designació anglesa, software engineering, no equival en català a enginyeria de sistemes, com suggereix la forma inicialment aprovada pel Consell Supervisor, sinó a enginyeria del programari, forma ja reconeguda entre els especialistes i utilitzada; en informàtica, l'enginyeria de sistemes i l'enginyeria del programari són, de fet, dues branques diferents(2), motiu pel qual enginyeria de sistemes per ordinador és una forma equívoca per a designar aquest concepte;

  ·tots els especialistes consultats són partidaris de la forma enginyeria del programari assistida per ordinador, que ja es documenta diverses fonts, és anàloga a altres termes ja consolidats (animació assistida per ordinador, disseny assistit per ordinador o traducció assistida per ordinador) i, a més, segueix el paral·lelisme denominatiu d'altres llengües.

  Pel que fa a la sigla (CASE), s'aprova en masculí, d'acord amb l'ús documentat arreu.


  Pels mateixos motius de manca d'ús i d'inadequació semàntica, el Consell Supervisor reconsidera també la forma enginyeria de sistemes integrats per ordinador, aprovada a la mateixa acta núm. 300 com a designació catalana del concepte conegut en anglès amb la forma integrated computer-assisted software engineering. El Consell Supervisor fa notar, a més, que en aquest cas la inadequació semàntica és doble: d'una banda, perquè I-CASE (com CASE) fa referència a l'enginyeria del programari, no a l'enginyeria de sistemes, i de l'altra, perquè el que és integrat no són els sistemes, com es dedueix de la forma inicialment aprovada, sinó l'enginyeria assistida per ordinador (o les eines utilitzades en aquesta enginyeria), en el sentit que s'integra en totes les fases de vida del programari.

  Es descarta, doncs, enginyeria de sistemes integrats per ordinador i es mantenen com a designacions d'aquest concepte la forma CASE integrat i la sigla anglesa I-CASE, totes dues aprovades ja a l'acta núm. 300.

  Es desestima l'aprovació de formes més explicatives com ara enginyeria del programari integralment assistida per ordinador, enginyeria del programari assistida per ordinador integrada o enginyeria del programari assistida per ordinador integral, perquè no tenen cap ús i es consideren innecessàries, ja que la forma utilitzada habitualment és la sigla I-CASE.

  (1)El concepte de CASE es va popularitzar als anys vuitanta del segle xx i malgrat que actualment pot considerar-se ja superat, perquè l'ús de les eines CASE és absolutament generalitzat, els experts consideren que és un concepte emblemàtic i que és important revisar-ne el nom.

  (2)L'enginyeria del programari s'ocupa, com el seu nom indica, del programari, mentre que l'enginyeria de sistemes informàtics té per objecte trobar solucions informàtiques globals a determinats problemes, ja sigui per mitjà de programari, de maquinari, de sistemes de xarxes, etc.

  [Acta 547, 31 de maig de 2012]