Back to top

adhesiu - Neoloteca

Presentació
 • ca  adhesiu, n m
 • es  pegatina, n f
 • fr  autocollant, n m
 • en  sticker, n

Telecomunicacions > Telemàtica > Xarxes de dades

Definició
Imatge que s'utilitza en les plataformes de missatgeria per internet i en les xarxes socials amb diverses funcions, especialment per a decorar una fotografia o il·lustrar un missatge.

Nota

 • 1. A diferència de les emoticones gràfiques, que les plataformes tracten com a caràcters estandarditzats d'una llista tancada, un adhesiu pot ser qualsevol imatge que l'usuari vulgui afegir al seu missatge o sobreposar a una fotografia mitjançant funcionalitats de la mateixa plataforma o a través d'aplicacions externes.
 • 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes emoticona, emoticona textual, emoticona gràfica (sin. compl. emoji), kaomoji i adhesiu:

  Es revisa la definició(1) de la forma emoticona (aprovada a la sessió del Consell Supervisor núm. 290, del 27 de maig de 1997), que actualment ja no s'aplica tan sols als símbols gràfics construïts amb caràcters ASCII que representen un rostre humà, sinó a qualsevol icona que es fa servir en els serveis de correu electrònic i missatgeria per internet i en les xarxes socials per a expressar emocions i sensacions, independentment que s'hagi compost amb caràcters (ASCII o Unicode) o que, en consonància amb l'evolució tecnològica, tingui un format d'imatge.

  D'altra banda, també s'aproven les denominacions semànticament relacionades emoticona textual, emoticona gràfica (amb el sinònim complementari d'origen japonès emoji), kaomoji (també d'origen japonès) i adhesiu, pels motius següents:

  Pel que fa a la forma emoticona textual,

  ·és una denominació lingüísticament adequada, que descriu amb força precisió el concepte: textual significa 'relatiu al text', i aquest tipus d'emoticones es componen, justament, de signes de text;

  ·s'oposa a la forma emoticona gràfica, que designa les emoticones que tenen un format d'imatge;

  ·ja es documenta en alguns contextos especialitzats;

  ·en altres llengües s'utilitzen denominacions paral·leles;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Si bé l'adjectiu textual també significa 'literal', es considera que en aquest context no genera cap mena d'ambigüitat. Per aquest motiu, i per no trencar el paral·lelisme amb l'estructura del terme relacionat emoticona gràfica (nom + adj), s'ha desestimat emoticona de text, que també podria ser una denominació adequada del concepte.

  Es descarten, per a aquest concepte, les formes emoticona primària, emoticona tipogràfica, emoticona de teclat, emotigrafia i carona, que també s'han valorat, perquè es considera que la forma aprovada descriu més bé, i d'una manera més precisa, el concepte.


  Pel que fa a emoticona gràfica,

  ·és una denominació lingüísticament adequada, que descriu amb precisió el concepte: un dels sentits de l'adjectiu gràfic -a és 'relatiu al dibuix o a la imatge'(2), i aquest tipus d'emoticones tenen, justament, format d'imatge;

  ·s'oposa a la forma emoticona textual, que designa les emoticones compostes amb caràcters;

  ·ja es documenta en alguns contextos especialitzats;

  ·en altres llengües s'utilitzen denominacions paral·leles;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Pel que fa a emoji (denominació japonesa que significa 'pictograma', de e 'imatge' i moji 'caràcter'), sinònim complementari de emoticona gràfica,

  ·és una denominació força popular d'aquest concepte i ja es recull en nombroses fonts especialitzades i lexicogràfiques;

  ·és una forma internacional, molt estesa també en les altres llengües considerades de referència;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Es descarten, per a aquest concepte, les formes emoticona animada i emoticona simbòlica, documentades en algunes fonts, perquè es consideren semànticament poc adequades.

  Per paral·lelisme amb emoticona textual, i perquè és una denominació catalana transparent, s'ha optat per donar prioritat a emoticona gràfica per sobre del manlleu emoji, que s'accepta com a denominació secundària.


  Quant a kaomoji, denominació japonesa (de kao 'cara' i moji 'caràcter'),

  ·és pràcticament l'única denominació utilitzada per a fer referència a aquest concepte, associat específicament amb la cultura japonesa;

  ·és una forma internacional, utilitzada també en la resta de llengües considerades de referència;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Es descarta la forma emoticona japonesa, documentada en alguns contextos, perquè se sol utilitzar sempre al costat del mot japonès kaomoji, com a mera descripció o explicació. Cal tenir en compte, d'altra banda, que al Japó també es creen emoticones gràfiques, de manera que emoticona japonesa podria resultar una forma ambigua.

  També es descarta la forma verticona (calc del castellà verticono, a partir de icono vertical, perquè aquestes emoticones es llegeixen segons una orientació vertical) perquè no té ús i ha estat rebutjada pels especialistes consultats. Pels mateixos motius es descarta també emoticona vertical, que, a més, es considera una forma poc transparent.


  Finalment, la forma adhesiu, calc de l'anglès sticker,

  ·és una forma motivada des del punt de vista semàntic, que fa una analogia entre aquest tipus d'icones digitals i els adhesius tradicionals, utilitzats com a elements decoratius;

  ·ja té un cert ús i és la forma difosa fins ara des del TERMCAT;

  ·en les altres llengües s'utilitzen també denominacions paral·leles;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Es descarta la forma enganxina, tot i que és força popular amb el sentit general d''adhesiu', perquè és un calc del castellà pegatina no acceptat per la normativa.

  Es desestima, igualment, la incorporació del manlleu sticker, que es considera innecessari.


  (1) La definició amb què es va aprovar aquesta denominació era: "Símbol gràfic construït a partir de caràcters ASCII que representa un rostre humà amb diverses expressions i que s'utilitza per a transmetre estats d'ànim en els missatges de correu electrònic i les tertúlies."

  (2) Aquest sentit no es recull encara al diccionari normatiu (sí, en canvi, el substantiu gràfic amb el sentit de "Representació per mitjà del dibuix"), però sí en altres diccionaris, com ara al diccionari de la llengua d'Enciclopèdia Catalana: "Que representa quelcom per mitjà del dibuix" (Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2016. <<www.diccionari.cat/&gt;>), o al Diccionari descriptiu de la llengua catalana: "Que representa una cosa mitjançant la imatge" (Institut d'Estudis Catalans. Diccionari descriptiu de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, [2016]. <<dcc.iec.cat/ddlc/index.asp&gt;>).

  [Acta 614, 23 de novembre de 2016]