Back to top

permagel - Neoloteca

Presentació
 • ca  permagel, n m
 • ca  permafrost, n m sin. compl.
 • es  pergelisol, n m
 • es  permafrost, n m
 • es  permagel, n m
 • es  permahielo, n m
 • fr  pergélisol
 • fr  permafrost
 • fr  permagel, n m
 • it  permafrost, n m
 • it  permagelo, n m
 • pt  pergelissolo, n m
 • pt  permafrost, n m
 • en  pergelisol, n
 • en  permafrost, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu de l'anglès (RECONSIDERACIÓ)**

Ciències de la Terra > Geologia, **Denominació catalana 1: Mot creuat (segment inicial de mot + mot sencer) **, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat de l'anglès**

Definició
Capa de sòl, incloent-hi el gel o la matèria orgànica que pot contenir, que es manté a una temperatura igual o inferior als 0°C durant un mínim de dos anys consecutius.

Nota

 • 1. El permagel pot ser ric en gel o pot ser sec, segons la quantitat d'aigua en estat sòlid que conté. El gruix és molt variable i pot anar des d'uns pocs centímetres fins a desenes o centenars de metres.
 • 2. En l'àmbit especialitzat es tendeix a utilitzar la forma manllevada permafrost, coneguda internacionalment.
 • 3. El permagel o permafrost també s'anomena de vegades pergelisol, denominació històrica poc utilitzada actualment i associada sobretot amb la classificació dels sòls.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme permagel (sin. compl. permafrost)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació permafrost com a sinònim complementari de la forma normalitzada permagel, i es prescindeix de la forma pergelisol, aprovada inicialment com a denominació principal d'aquest concepte.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a l'acceptació de permafrost com a sinònim complementari de permagel:

  ·Des del punt de vista lingüístic, permafrost és un manlleu de l'anglès, un mot creuat format a partir de l'adjectiu permanent 'permanent' i el substantiu frost 'gebre', 'gelada', 'congelació'. És, malgrat tot, una forma que s'integra sense problemes dins el sistema gràfic i fonètic del català.

  ·És una forma ja àmpliament utilitzada i es documenta en nombrosos textos especialitzats i en obres terminològiques.

  ·Té el vistiplau dels especialistes, que han demanat explícitament l'acceptació d'aquesta forma en català.

  ·És una denominació internacional, documentada i utilitzada també en la resta de llengües romàniques (francès, castellà, italià, etc.). Fins i tot es documenta en diccionaris generals d'aquestes llengües.

  Es proposa el manteniment de la forma permagel com a sinònim preferent de permafrost pels motius següents:

  ·Des del punt de vista lingüístic, permagel és un calc de l'anglès, un mot creuat format en català a partir de l'adjectiu permanent i el substantiu gel.

  ·És una denominació difosa des de fa molts anys i força arrelada.

  ·Es documenta en obres considerades referencials, tant en textos especialitzats com en obres terminològiques, lexicogràfiques i enciclopèdiques.

  ·En altres llengües romàniques també s'utilitza la forma anàloga, al costat del manlleu permafrost.

  ·Té el vistiplau de la majoria d'especialistes del sector.

  Finalment, pel que fa a l'eliminació de pergelisol (forma encunyada en anglès l'any 1946 pel geòleg nord-americà Kirk Bryan, a partir del truncament de les formes llatines permanens 'permanent' + gelare 'gelar' + la vocal d'enllaç -i- + solum 'sòl'):

  ·És una denominació de caràcter històric, però actualment en desús.

  ·La majoria d'especialistes confirmen que és una forma sense ús i alguns ni tan sols la coneixen.

  ·En altres llengües aquesta forma també té un ús més aviat escàs.

  [CS667, 13 de juliol de 2020]