Back to top

Neoloteca

Presentació
 • ca  mareoevolució, n f
 • ca  evolució per marea, n f sin. compl.
 • es  evolución por marea, n f
 • es  evolución por mareas, n f
 • fr  évolution par effet de marée, n f
 • en  tidal evolution, n
 • cod  **Motiu de normalització: Donar prioritat a una o diverses denominacions en ús**

Ciències de la Terra > Astrofísica, **Denominació catalana 1: Compost a la manera culta homogeni (formants catalans)**, **Denominació catalana 2: Locució nominal (N+SPrep)**

Definició
Canvi en les propietats estructurals, orbitals i de rotació d'un objecte celeste com a conseqüència de l'alteració de l'energia total que produeix la força de marea.

Nota

 • Són exemples de mareoevolució el fet que la Lluna hagi sincronitzat les seves freqüències de rotació i translació, i també que la rotació de la Terra es vagi alentint. La mareoevolució és també un dels processos responsables que els objectes celestes no siguin perfectament esfèrics.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes mareoevolució (sin. compl. evolució per marea) i mareoevolucionar (evolucionar per marea)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes mareoevolució i evolució per marea com a sinònims equivalents de la forma anglesa tidal evolution (evolució per marea com a sinònim complementari), juntament amb els verbs relacionats mareoevolucionar i evolucionar per marea (evolucionar per marea com a sinònim complementari) com a equivalents de l'anglès to tidally evolve.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a mareoevolució i mareoevolucionar:

  ·Són denominacions lingüísticament adequades, motivades semànticament i ben formades: són compostos a la manera culta creats a partir del formant mareo- (del substantiu català marea) i els nuclis evolució ("Canviament gradual") i evolucionar ("Sofrir una evolució"), respectivament. El primer element (mareo-) actua d'adjunt de manera o d'instrument de l'element de la dreta (evolució),(1) com passa sovint en aquest tipus de compostos verbals o deverbals a la manera culta (vegeu, per exemple, les formes normatives pirogravar, pirofixar o biodesfibril·lació).

  ·Per bé que sovint els compostos verbals o deverbals cultes solen tenir un sentit actiu i pressuposen un agent extern que voluntàriament duu a terme l'acció (bioremediació(2), digitopressió(3), radioesterilització(4), etc.), també es documenten casos en què, com en mareoevolucionar i mareoevolució, hi ha un sentit actiu però sense voluntarietat (per exemple, biodegradació, bioerosió o bioturbació, que designen fenòmens que s'esdevenen de manera natural).

  ·Són formes sintètiques, fet que pot facilitar-ne la implantació.

  ·Segueixen el paral·lelisme formal d'altres formes semànticament pròximes, com ara mareopertorbació i mareopertorbar o mareotruncament i mareotruncar, també normalitzades pel Consell Supervisor.

  ·Tenen el suport dels especialistes consultats.

  Quant als sinònims complementaris evolució per marea i evolucionar per marea:

  ·Són formes descriptives del concepte i lingüísticament adequades.

  ·Ja tenen ús i es documenten en textos especialitzats, sobretot el substantiu.

  ·Segueixen el paral·lelisme formal d'altres formes semànticament pròximes, com ara pertorbació per marea i pertorbar per marea o truncament per marea i truncar per marea, també normalitzades pel Consell Supervisor.

  ·Tenen el suport dels especialistes.

  ·En altres llengües es documenten les designacions paral·leles.

  Motius per a la sinonímia

  S'opta per l'aprovació de dues formes sinònimes a fi d'oferir més opcions denominatives als especialistes. El Consell Supervisor considera que, si bé les formes descriptives evolució per marea i evolucionar per marea ja tenen ús i són perfectament adequades, hi pot haver contextos en què sigui convenient utilitzar designacions més sintètiques.

  Formes desestimades

  Entre evolució per marea i evolucionar per marea, d'una banda, i evolució mareal i evolucionar marealment, de l'altra, s'opta per les formes amb per marea, d'acord amb les preferències dels especialistes. El Consell Supervisor fa notar, de tota manera, que totes dues solucions són possibles.


  (1)Altres vegades -però no és el cas aquí- l'element de l'esquerra és un argument, o complement fort, de l'element de la dreta (per exemple, en drogoaddicció, farmacovigilància, microinjecció, vasodistensió).

  (2)Aplicació d'agents biològics en un medi contaminat per a degradar els contaminants d'origen orgànic o extreure'n els d'origen inorgànic.

  (3)Tècnica de massoteràpia consistent a estimular determinats punts del cos, generalment els punts d'acupuntura, fent-hi pressió amb els dits

  (4) Irradiació a dosis suficients per a aconseguir l'esterilitat comercial d'un aliment.

  [Acta 650, 15 de maig de 2019]