Back to top

carboni - Neoloteca

Presentació
 • ca  carboni, n m
 • es  carbono, n m
 • fr  carbone, n m
 • en  carbon, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'adequació semàntica d'una denominació en ús**

Medi ambient, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**

Definició
Conjunt de gasos amb efecte d'hivernacle que s'emeten a l'atmosfera, relacionats amb l'escalfament global i el canvi climàtic.

Nota

 • 1. D'acord amb el Protocol de Kyoto, els principals gasos amb efecte d'hivernacle antropogènics emesos a l'atmosfera són el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l'òxid nitrós (N2O), els hidrofluorocarburs (HFC), els perfluorocarburs (PFC), l'hexafluorur de sofre (SF6) i el trifluorur de nitrogen (NF3). De vegades aquest ús del terme carboni es restringeix només als gasos amb efecte d'hivernacle que contenen carboni en la seva fórmula, és a dir, el diòxid de carboni, el metà, els hidrofluorocarburs i els perfluorocarburs.
 • 2. La unitat que s'utilitza per a mesurar les emissions dels diferents gasos amb efecte d'hivernacle és l'equivalent de diòxid de carboni.
 • 3. El mot carboni amb aquest significat, diferent del sentit original de carboni en química, no té un ús lliure, sinó que s'utilitza en l'àmbit del medi ambient per a complementar altres denominacions (per exemple, crèdit de carboni, mercat de carboni, neutralitat de carboni, petjada de carboni o pressupost de carboni).
 • 4. Convé remarcar que aquest sentit de carboni en l'àmbit del medi ambient i del canvi climàtic no equival al terme diòxid de carboni.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme carboni

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació carboni amb un nou significat.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació lingüísticament adequada, creada per extensió de significat del sentit originari del mot. L'extensió s'explica per assimilació amb diòxid de carboni, pel fet que una bona part dels gasos amb efecte d'hivernacle contenen carboni en la seva formulació (i, per tant, generen diòxid de carboni a l'atmosfera) i pel potencial d'escalfament de tots aquests gasos, que es calcula prenent com a referència el diòxid de carboni.

  ·La forma carboni amb aquest sentit s'utilitza en la denominació de nombrosos conceptes de l'àmbit del medi ambient, com ara crèdit de carboni, mercat de carboni, neutralitat de carboni o petjada de carboni.

  ·Tots els especialistes consultats, fins i tot els vinculats a l'àmbit de la química, corroboren aquest nou ús de carboni i són partidaris d'acceptar-lo, atesa la gran implantació que té.

  ·En altres llengües s'ha produït la mateixa extensió d'aquest mot, que ja es recull amb aquest valor fins i tot en obres lexicogràfiques.

  S'acorda de fer una nota per a especificar que el mot carboni amb aquest significat no sol tenir un ús lliure, sinó que s'utilitza en medi ambient per a complementar altres denominacions.

  Igualment, d'acord amb els especialistes, també s'acorda d'especificar en una nota que aquest sentit de carboni no equival al sentit de diòxid de carboni.

  Finalment, es comenta la conveniència de recollir aquest nou significat de carboni al diccionari normatiu, tenint en compte que té una extensió important, fins i tot més enllà de l'àmbit estrictament especialitzat. Pere Montalat en pren nota per a fer-ne l'estudi corresponent i adreçar-lo a la Comissió de Lexicografia.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]