Back to top

à terre [fr] - Neoloteca

Presentació
 • ca  à terre [fr], adj
 • ca  a terra, adj sin. compl.
 • es  à terre, adj
 • fr  à terre, adj
 • en  à terre, adj
 • en  on the floor, adj

Arts > Dansa

Definició
Dit del pas o del moviment que s'executa mantenint la punta dels dits de la cama de treball en contacte amb el terra, o mantenint les dues cames en contacte amb el terra o arran de terra.

Nota

 • Els passos o moviments à terre s'oposen als passos o moviments en l'air. Per exemple, el rond de jambe à terre s'oposa al rond de jambe en l'air.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme à terre (sin. compl. a terra)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes à terre i a terra com a sinònims (à terre com a denominació principal).

  Criteris aplicats

  Pel que fa a à terre:

  ·És el manlleu del francès sense adaptar, amb una llarga tradició i abast internacional, com tota la terminologia de la dansa clàssica procedent del francès; des d'un punt de vista lingüístic, es tracta d'una locució d'origen adverbial en ús d'adjectiu, formada per la preposició à i el substantiu terre ('terra'), pel fet que el tret essencial d'aquest concepte és el contacte o la proximitat dels peus amb el terra.

  ·Es documenta en diccionaris especialitzats en català.

  ·És la denominació preferent pels especialistes.

  ·En altres llengües, la forma francesa és la denominació habitual en l'àmbit i es documenta, per exemple, en diccionaris de la llengua general anglesos i en diccionaris especialitzats de dansa clàssica tant en anglès com en castellà.

  S'aprova la grafia à terre, amb un espai entre els mots que formen aquesta locució, seguint l'ortografia normativa, segons la qual s'escriuen sense guionet les expressions procedents d'altres llengües que en català funcionen com a locucions adverbials o adjectivals, especialment les començades per partícules, com és el cas de à terre.

  Pel que fa a a terra:

  ·És la traducció literal del terme francès, que correspon a una denominació lingüísticament adequada en català, formada per la preposició a i el substantiu terra; des d'un punt de vista semàntic, igual que la denominació francesa, es basa en el fet que el tret essencial d'aquest concepte és el contacte o la proximitat dels peus amb el terra.

  ·És una denominació que ja té un cert ús, especialment en contextos didàctics o quan no s'adjunta directament a la denominació francesa d'un pas concret.

  ·Els especialistes donen el vistiplau a aprovar aquesta forma com a sinònim complementari del manlleu del francès.

  ·En anglès en algun context també s'ha documentat la traducció literal del manlleu del francès (on the floor) per a designar aquest concepte.

  Formes desestimades

  -a terre: la semiadaptació del manlleu del francès, amb la simplificació de l'accent que no indica la vocal tònica, no correspon a la grafia documentada de manera general en català i en les altres llengües, i s'allunya de les solucions adoptades en la normalització al català de manlleus del francès en altres àmbits, en què sempre s'ha mantingut l'accentuació gràfica dels manlleus no adaptats del francès (décollage, art-déco, déjà-vu, etc.).

  [Acta 681, 16 de juliol de 2021]