Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionari dels termes normalitzats.

descarbonització descarbonització

Medi ambient > Gestió ambiental

 • ca  descarbonització, n f
 • es  descarbonización, n f
 • fr  décarbonation, n f
 • fr  décarbonisation, n f
 • en  decarbonisation, n
 • en  decarbonization, n

Medi ambient > Gestió ambiental

Definició
Reducció de la dependència als combustibles fòssils i de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, generalment d'una manera progressiva.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme descarbonització

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma descarbonització amb un nou significat .

  Criteris aplicats

  ·És una forma lingüísticament adequada, derivada del verb descarbonitzar, ja aprovat pel Consell Supervisor amb el sentit de "Reduir la dependència dels combustibles fòssils i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle", a partir del nou sentit de carboni en medi ambient ("Conjunt de gasos amb efecte d'hivernacle que s'emeten a l'atmosfera"), també avalat pel Consell Supervisor.

  ·És una forma molt implantada, que es documenta tant en l'àmbit especialitzat com en contextos generals.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau.

  ·En altres llengües s'utilitza la forma anàloga.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
descarbonitzar descarbonitzar

Medi ambient > Gestió ambiental

 • ca  descarbonitzar, v tr
 • es  descarbonizar, v tr
 • fr  décarboner, v tr
 • en  decarbonise, to, v tr
 • en  decarbonize, to, v tr var. ling.

Medi ambient > Gestió ambiental

Definició
Fer que un procés o una àrea d'activitat redueixi la seva dependència als combustibles fòssils i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, generalment d'una manera progressiva.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme descarbonitzar

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova el verb descarbonitzar amb un nou significat.

  Criteris aplicats

  ·És una forma lingüísticament adequada, tenint en compte el significat d'aquest verb al diccionari normatiu (en química "Llevar (d'un cos) el carboni que conté") i el nou significat, ja avalat pel Consell Supervisor, amb què s'utilitza carboni en medi ambient ("Conjunt de gasos amb efecte d'hivernacle que s'emeten a l'atmosfera, relacionats amb l'escalfament global i el canvi climàtic").

  ·És una forma molt implantada, que es documenta tant en l'àmbit especialitzat com en contextos generals.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau.

  ·En altres llengües s'utilitza el verb anàleg, que ja es documenta amb aquest significat fins i tot en diccionaris generals.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
descarbonitzar-se descarbonitzar-se

Medi ambient > Gestió ambiental

 • ca  descarbonitzar-se, v intr pron
 • es  descarbonizarse, v intr pron
 • fr  décarboner, se, v intr pron
 • en  decarbonise, v intr
 • en  decarbonize, v intr

Medi ambient > Gestió ambiental

Definició
Reduir, un procés o una àrea d'activitat, la seva dependència als combustibles fòssils i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, generalment d'una manera progressiva.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme descarbonitzar-se

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova el verb descarbonitzar-se amb un nou significat.

  Criteris aplicats

  ·És una forma lingüísticament adequada, tenint en compte el significat d'aquest verb al diccionari normatiu (en química "Un cos, perdre el carboni que conté") i el nou significat, ja avalat pel Consell Supervisor, amb què s'utilitza carboni en medi ambient ("Conjunt de gasos amb efecte d'hivernacle que s'emeten a l'atmosfera, relacionats amb l'escalfament global i el canvi climàtic").

  ·És una forma molt implantada, que es documenta tant en l'àmbit especialitzat com en contextos generals.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau.

  ·En altres llengües s'utilitza el verb anàleg, que ja es documenta amb aquest significat fins i tot en diccionaris generals.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
descarbonitzat -ada descarbonitzat -ada

Medi ambient > Gestió ambiental

 • ca  descarbonitzat -ada, adj
 • ca  lliure de carboni, adj
 • es  descarbonizado -da, adj
 • es  libre de carbono, adj
 • fr  décarboné -ée, adj
 • fr  décarbonisé -ée, adj
 • en  carbon-free, adj
 • en  decarbonised, adj
 • en  decarbonized, adj

Medi ambient > Gestió ambiental

Definició
Que no produeix gens o pràcticament gens d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme descarbonitzat -ada (sin. lliure de carboni)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes descarbonitzat -ada i lliure de carboni, com a sinònims.

  Criteris aplicats

  ·Malgrat que probablement són calcs de l'anglès, poden considerar-se també formes lingüísticament adequades en català:

  -Descarbonitzat -ada és un participi adjectival derivat del verb descarbonitzar, ja aprovat pel Consell Supervisor amb el sentit "Reduir, d'un procés o d'una àrea d'activitat, la dependència dels combustibles fòssils i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle", a partir del nou sentit de carboni en medi ambient ("Conjunt de gasos amb efecte d'hivernacle que s'emeten a l'atmosfera"), també avalat pel Consell Supervisor.
  -Lliure de carboni és una forma construïda sobre la locució lliure de, que significa 'exempt de' o, més concretament, 'alliberat de' o 'desprès de'. Malgrat que no es recull explícitament al diccionari normatiu, s'utilitza en diverses definicions del mateix diccionari(1) amb aquest significat; també es documenta al Diccionari descriptiu de la llengua catalana(2).

  ·Totes dues es documenten àmpliament, tant en textos especialitzats com generals o de divulgació.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau.

  Formes desestimades

  Es considera innecessari proposar la substitució de lliure de carboni per sense carboni, atès que l'expressió lliure de és adequada. A més, presenta un matís de voluntat que no té sense (lliure de carboni transmet la idea que hi ha hagut una voluntat d'eliminar el carboni) i, per tant, no són expressions plenament equivalents.

  (1)Vegeu per exemple les definicions de ageràsia ("Vellesa lliure de les xacres pròpies d'aquesta edat"); axènic -a ("Estèril, lliure de gèrmens"); basta ("Petita llargària lliure de fil que es deixa sense treballar..."); correcte ("Que no se separa de les regles, lliure d'errors o de defectes); desansiat -ada ("Lliure d'ànsies, d'inquietuds); desqueferat -ada ("Lliure de quefers"); estèril ("Lliure de microorganismes, especialment per esterilització prèvia"); exempt -a ("Lliure d'una obligació, d'una càrrega..."), etc.

  (2)lliure [...] 2a. [Algú, cosa] que s'ha desprès [d'una càrrega, d'un perill, d'una molèstia, d'un perjudici]. ~ de pecat, ~ d'obstacles, ~ de traves, ~ de prejudicis, ~ de culpa. [...] 2b. [Algú, bé] exempt [d'una obligació, d'un compromís, d'un contracte]. ~ d'impostos, ~ de servei, ~ de càrregues, ~ de despeses. (INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari descriptiu de la llengua catalana [en línea]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, [2020]. <dcc.iec.cat/ddlc/index.asp)

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
 • ca  desinflació, n f
 • es  desinflación
 • fr  désinflation
 • en  disinflation

Economia

Definició
Desacceleració del ritme de creixement del nivell general dels preus.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme desinflació

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma desinflació.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació formalment adequada, constituïda pel prefix des- (que significa inversió del sentit del radical al qual s'adjunta) i el substantiu inflació ("Increment generalitzat i persistent dels preus de les mercaderies i els serveis que implica una reducció del poder adquisitiu del diner", segons el diccionari normatiu).

  ·Es documenta en obres lexicogràfiques i en diccionaris i textos d'especialitat de l'àmbit.

  ·És una forma coneguda i utilitzada pels especialistes.

  ·Les altres llengües utilitzen denominacions paral·leles per a referir-se a aquest concepte.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
desplaçat ambiental | desplaçada ambiental desplaçat ambiental | desplaçada ambiental

Medi ambient

 • ca  migrant ambiental, n m, f
 • ca  desplaçat ambiental | desplaçada ambiental, n m, f sin. compl.
 • ca  refugiat ambiental | refugiada ambiental, n m, f sin. compl.
 • es  migrante ambiental, n m, f
 • es  migrante medioambiental, n m, f
 • es  refugiado ambiental | refugiada ambiental, n m, f
 • es  refugiado medioambiental | refugiada medioambiental, n m, f
 • fr  éco-réfugié | éco-réfugiée, n m, f
 • fr  migrant de l'environnement | migrante de l'environnement, n m, f
 • fr  migrant environnemental | migrante environnementale, n m, f
 • fr  réfugié de l'environnement | réfugiée de l'environnement, n m, f
 • fr  réfugié écologique | réfugiée écologique, n m, f
 • fr  réfugié environnemental | réfugiée environnementale, n m, f
 • en  eco-refugee, n
 • en  environmental migrant, n
 • en  environmental refugee, n

Medi ambient

Definició
Persona que es veu obligada a abandonar el seu lloc de residència habitual, de manera temporal o permanent, a causa d'una degradació ambiental que afecta negativament les seves condicions de vida, especialment en contextos de vulnerabilitat.

Nota

 • 1. La degradació ambiental que obliga a abandonar el lloc de residència pot ser d'origen natural (per exemple, conseqüència de terratrèmols o tsunamis) o d'origen antropogènic (per exemple, conseqüència d'accidents industrials o de projectes de desenvolupament).
 • 2. Actualment, el concepte de migrant ambiental no està previst en cap llei internacional. En la denominació refugiat ambiental | refugiada ambiental, doncs, el nucli refugiat | refugiada no té el sentit restrictiu, relacionat amb les persones perseguides per motius de raça, religió, etc., que atorga la Convenció de Ginebra a aquest nom.
 • 3. La denominació desplaçat ambiental | desplaçada ambiental se sol aplicar, específicament, als migrants ambientals que canvien el seu lloc de residència habitual dins el mateix estat.
 • 4. Són migrants ambientals els migrants climàtics.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme migrant ambiental (sin. compl. desplaçat ambiental | desplaçada ambiental, refugiat ambiental | refugiada ambiental)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes migrant ambiental, desplaçat ambiental | desplaçada ambiental i refugiat ambiental | refugiada ambiental, com a sinònims (migrant ambiental, com a denominació principal).

  Criteris aplicats

  ·Totes tres formes poden considerar-se lingüísticament adequades, tant pel que fa al nucli (veg. més avall els motius sobre la prioritat establerta) com pel que fa a l'adjectiu ambiental, que és, segons el diccionari normatiu, "Relatiu o pertanyent al medi ambient", però també, per extensió, 'a l'impacte de l'activitat humana sobre el medi', que és el sentit estricte que té aquí.

  ·Totes tres es documenten en català.

  ·Totes tres tenen l'aval d'especialistes sector, que, en general, avalen la sinonímia amb els matisos conceptuals ja especificats en la nota del terme.

  ·En altres llengües s'utilitzen les formes anàlogues.

  Es dona prioritat a la forma migrant ambiental, malgrat que és la menys usada, perquè el nucli migrant és més genèric que desplaçat i refugiat i, en aquest cas, es considera més escaient. Cal tenir present que migrant és, simplement, la persona que migra, és a dir, la persona "[que va] d'un lloc a un altre, especialment d'una regió a una altra per residir-hi", segons el diccionari normatiu.

  La forma refugiat | refugiada, en canvi, malgrat que de vegades s'utilitza amb un sentit més genèric, és més restrictiva internacionalment i només s'aplica, segons estableix la Convenció de Ginebra, a les persones que han d'abandonar el seu país de nacionalitat o de residència habitual perquè són perseguides per motius de raça, religió, opinió política, etc. Alguns experts alerten, de fet, que l'ús genèric de refugiat pot portar a la banalització d'aquest terme i anar en detriment de les persones que, d'acord amb les lleis internacionals, tenen dret a reclamar asil. És per aquest motiu que, malgrat que és la forma més usada, s'ha fet constar refugiat ambiental | refugiada ambiental com a denominació secundària i s'ha explicitat en nota que l'ús de refugiat no té en aquest cas el sentit restrictiu del dret internacional.

  La forma desplaçat | desplaçada, d'altra banda, se sol aplicar específicament als migrants que canvien el seu lloc de residència habitual dins el mateix estat. Per aquest motiu, desplaçat ambiental | desplaçada ambiental es fa constar també com a sinònim complementari de la forma preferent migrant ambiental i s'especifica aquesta particularitat en nota.

  El fet que, com comenten alguns especialistes, les persones que migren ho puguin fer per voluntat pròpia, a diferència de les persones que abandonen la seva llar per motius de degradació ambiental, no es considera un argument prou rellevant per a desestimar migrant ambiental com a forma principal, sobretot tenint en compte el sentit clarament més restrictiu de refugiat i desplaçat, i també el fet que migrant s'associa generalment a persones que, d'una manera o altra, s'han vist empeses a abandonar el seu lloc de residència.

  Es descarta d'aprovar migrant ambiental com a denominació única del concepte perquè les formes desplaçat ambiental i, especialment, refugiat ambiental estan molt més esteses, tant en català com, les formes anàlogues, en altres llengües.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
desplaçat climàtic | desplaçada climàtica desplaçat climàtic | desplaçada climàtica

Medi ambient

 • ca  migrant climàtic | migrant climàtica, n m, f
 • ca  desplaçat climàtic | desplaçada climàtica, n m, f sin. compl.
 • ca  refugiat climàtic | refugiada climàtica, n m, f sin. compl.
 • es  desplazado climático | desplazada climática, n m, f
 • es  migrante climático | migrante climática, n m, f
 • es  refugiado climático | refugiada climática, n m, f
 • fr  migrant climatique | migrante climatique, n m, f
 • fr  migrant du climat | migrante du climat, n m, f
 • fr  réfugié climatique | réfugiée climatique, n m, f
 • fr  réfugié du climat | réfugiée du climat, n m, f
 • en  climate change migrant, n
 • en  climate change refugee, n
 • en  climate migrant, n
 • en  climate refugee, n

Medi ambient

Definició
Migrant ambiental que es veu obligat a abandonar el seu lloc de residència habitual a causa de la degradació ambiental provocada pel canvi climàtic.

Nota

 • 1. La degradació ambiental que obliga a abandonar el lloc de residència pot ser conseqüència d'episodis puntuals (per exemple, inundacions o huracans) o de processos lents (per exemple, episodis de sequera o la pujada del nivell del mar).
 • 2. Actualment, el concepte de migrant climàtic no està previst en cap llei internacional. En la denominació refugiat climàtic | refugiada climàtica, doncs, el nucli refugiat | refugiada no té el sentit restrictiu, relacionat amb les persones perseguides per motius de raça, religió, etc., que atorga la Convenció de Ginebra a aquest nom.
 • 3. La denominació desplaçat climàtic | desplaçada climàtica se sol aplicar, específicament, als migrants climàtics que canvien el seu lloc de residència habitual dins el mateix estat.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme migrant climàtic | migrant climàtica (sin. compl. desplaçat climàtic | desplaçada climàtica, refugiat climàtic | refugiada climàtica)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes migrant climàtic | migrant climàtica, desplaçat climàtic | desplaçada climàtica i refugiat climàtic | refugiada climàtica, com a sinònims (migrant climàtic | migrant climàtica, com a denominació principal).

  Criteris aplicats

  ·Totes tres formes poden considerar-se lingüísticament adequades, tant pel que fa al nucli (veg. més avall els motius sobre la prioritat establerta) com pel que fa a l'adjectiu climàtic -a, que, per associació, pren aquí el sentit de 'relatiu al canvi climàtic'.

  ·Totes tres es documenten en català.

  ·Totes tres tenen l'aval d'especialistes sector, que, en general, avalen la sinonímia amb els matisos conceptuals ja especificats en la nota del terme.

  ·En altres llengües s'utilitzen les formes anàlogues.

  Es dona prioritat a la forma migrant climàtic | migrant climàtica, malgrat que és la menys usada, perquè el nucli migrant és més genèric que desplaçat i refugiat i, en aquest cas, es considera més escaient. Cal tenir present que migrant és, simplement, la persona que migra, és a dir, la persona "[que va] d'un lloc a un altre, especialment d'una regió a una altra per residir-hi", segons el diccionari normatiu.

  La forma refugiat | refugiada, en canvi, malgrat que de vegades s'utilitza amb un sentit més genèric, és més restrictiva internacionalment i només s'aplica, segons estableix la Convenció de Ginebra, a les persones que han d'abandonar el seu país de nacionalitat o de residència habitual perquè són perseguides per motius de raça, religió, opinió política, etc. Alguns experts alerten, de fet, que l'ús genèric de refugiat pot portar a la banalització d'aquest terme i anar en detriment de les persones que, d'acord amb les lleis internacionals, tenen dret a reclamar asil. És per aquest motiu que, malgrat que és la forma més usada, s'ha optat fer constar refugiat climàtic | refugiada climàtica com a denominació secundària i a explicitar en nota que l'ús de refugiat no té en aquest cas el sentit restrictiu del dret internacional.

  La forma desplaçat | desplaçada, d'altra banda, se sol aplicar específicament als migrants que canvien el seu lloc de residència habitual dins el mateix estat. Per aquest motiu, desplaçat climàtic | desplaçada climàtica es fa constar també com a sinònim complementari de la forma preferent migrant climàtic i s'especifica aquesta particularitat en nota.

  El fet que, com comenten alguns especialistes, les persones que migren ho puguin fer per voluntat pròpia, a diferència de les persones que abandonen la seva llar per motius de degradació ambiental, no es considera un argument prou rellevant per a desestimar migrant climàtic com a forma principal, sobretot tenint en compte el sentit clarament més restrictiu de refugiat i desplaçat, i també el fet que migrant s'associa generalment a persones que, d'una manera o altra, s'han vist empeses a abandonar el seu lloc de residència.

  Es descarta d'aprovar migrant climàtic com a denominació única del concepte perquè les formes desplaçat ambiental i, especialment, refugiat ambiental estan molt més esteses, tant en català com, les formes anàlogues, en altres llengües.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
drets d'emissió drets d'emissió

Medi ambient > Gestió ambiental

 • ca  drets d'emissió, n m pl
 • es  derechos de emisión, n m pl
 • fr  droits d'émission, n m pl
 • en  emission allowances, n pl
 • en  emission permits, n pl
 • en  emission rights, n pl

Medi ambient > Gestió ambiental

Definició
Potestat d'abocar al medi una quantitat determinada de gasos amb efecte d'hivernacle, segons el nivell d'activitat i els objectius ambientals, la qual és transferible en forma de crèdits de carboni.

Nota

 • Criteris aplicata pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme drets d'emissió

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma drets d'emissió.

  Criteris aplicats

  ·És una forma lingüísticament adequada i transparent.

  ·Es documenta àmpliament en català.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau.

  ·En altres llengües s'utilitza la forma anàloga.

  Formes desestimades

  La forma permisos d'emissió, que també s'ha valorat, s'ha descartat perquè els especialistes consideren que fa referència, més aviat, a l'autorització administrativa amb què s'adjudiquen els drets d'emissió. No designa exactament, doncs, el mateix concepte.

  També s'ha descartat la forma quota de carboni, que alguns especialistes associen amb aquest terme, perquè té poc ús i perquè semànticament no sembla que acabi d'ajustar-se al concepte (de vegades, de fet, quota de carboni es documenta amb el sentit de pressupost de carboni).

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]